Atbildes, kuras tu meklē
Vējlauza 40 gadu vecā priežu silā

Meža ekoloģija, tipoloģija, augsne, hidromeleorācija un kokaugu fizioloģija


vējlauza — parasti zem vainaga vēja nolauzti koki. nodara masveida postījumus, ja vēja ātrums pārsniedz 15—20 m sekundē. Visbiežāk tiek lauzti koki ar mazāk blīvu koksnes struktūru un sēnīšu bojājumiem: apse, liepa, alksnis, bērzs, egle, priede, retāk ozols. Visnenoturīgākās ir pieaugušas un pāraugušas audzes, kurās ir trupējuši koki. Tāpat pakļautas arī jaunaudzes ar pārāk slaidiem un izstīdzējušiem kokiem. pastiprinās ugunsgrēku izcelšanās iespējamība un mizgraužu darbība. Lai mazinātu postījumus, mežaudzēs laikus jāveic kopšanas cirtes un jāveido vējizturīgas mežmalas.

J. Bisenieks

© Apgāds "Zelta grauds", 2005