Atbildes, kuras tu meklē
Skalbe Jānis Viesturs

(1910.23.VI Rīgā — 1986.30.III Vecpiebalgā), žurnālists. Kārļa Skalbes un Lizetes Skalbes dēls.

"Kāda cilvēka dzīve. Klāva Lorenca atmiņas"," Baltijas brīvības ceļš". © Artis Ērglis, 2005