Atbildes, kuras tu meklē

Ķencis

Mākslinieks Eduards Brencēns. Ilustrācija brāļu Kaudzīšu romānam „Mērnieku laiki”, 1913.