Atbildes, kuras tu meklē
Freimane Lidija

aktrise (1920-1992)

Literatūra par Lidiju Freimani

Grāmatas

Dzene Lilija. Lidija Freimane / Lilija Dzene. - Rīga : Liesma, 1971. - 181 lpp. : il., ģīm.

Freimane Lidija. Es stāstu saviem bērniem : pēc mākslinieces atmiņām un pārdomām grām. uzrakst. Silvija Līce / Lidija Freimane ; Silvija Līce. - Rīga : Teātra anekdotes, 1992. - 125, [2] lpp. - (Likteņstāstu bibliotēka ; 1.grām.).

Līce Silvija. Lidija Freimane : "Es stāstu saviem bērniem" / Silvija Līce. - Rīga : Likteņstāsti, 2001. - 340, [2] lpp. : il. - (Latvijas teātra zvaigznes).

Likteņstāsti : [latv. aktieri par sevi] / atb. red. Anita Mellupe ; Ulda Zemzara portr. - 1.grām. - Rīga : Teātra anekdotes, 1991. - 206, [2] lpp. : ģīm. - Saturā: Katrīne Pasternaka par Lidiju Freimani.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ezera Dace. Lidija Freimane. Sapņos un īstenībā : [par aktrisi (1920-1992)] / Dace Ezera ; tekstā stāsta meita, aktrise Katrīne Pasternaka // Sieviete. - ISSN 0868-4715. - Nr.5 (2006, maijs), 24.-27.lpp. : ģīm.

Liepiņš Jānis. Saruna ar aktrisēm ceļā no Krustpils līdz Rīgai : [atmiņu skices par Lidiju Freimani (1920-1992), Elzu Radziņu (1917-2005), Almu Ābeli (1907-1984), Māru Zemdegu] / Jānis Liepiņš // Teātra Vēstnesis. - ISSN 0235-7909. - Nr.4/1 (2005/2006), [211.]-219.lpp.

Tone Arta. Liduš, kā es ar tevi lepojos! : [par aktrisi Lidiju Freimani (1920-1992)] / Arta Tone ; tekstā stāsta L.Freimanes meita, aktrise Katrīne Pasternaka, teātra zinātniece Lilija Dzene // Santa. - ISSN 1407-1584. - Nr.4 (2008, apr.), 62.-68.lpp. : ģīm.