Atbildes, kuras tu meklē
Elsbergs Klāvs

Dzejnieks. Dzimis 1959. gada 3. janvārī Rīgā.

1959.3.I Rīgā - 1987.5.II Jūrmalā, Dubultos, apbed. Rīgā, Raiņa kapos) - dzejnieks, tulkotājs. Vizmas Belševicas dēls. Beidzis Rīgas 11. vidusskolu (1977) un LVU Svešvalodu fakultāti Franču valodas un literatūras nodaļu (1982). Strādājis izdevniecībā "Liesma" par redaktoru (1982-86), žurnālā "Avots" par nodaļas redaktoru (1986-87). Pirmā publikācija - dzejolis "Mācēšana" laikrakstā "Padomju Jaunatne" 1978. 26. III. Izdots dzejoļu krājums "Pagaidīsim ausaino" (1981), "Bēdas uz nebēdu" (1986), "Velci, tēti" (1989, sastādījusi dzīvesbiedre I. Auziņa). Elsberga dzejai raksturīga saasināta laika uztvere gan laikmeta, gan cilvēka mūža neatgriezeniskuma dramatismā un traģismā. Dvēseles jūtīgums nereti apslēpts ironiskā un pašironiskā pasaules redzējumā. Dzejas frāze ir trāpīga, tajā saliedējas dažādi valodas stili. Elsberga daiļradi bagātinājusi franču dzejas pieredze, un tajā turpināta 70. gados aizsāktā depoetizācijas tradīcija (J. Rokpelnis, A. Neibarts). Vairāki Elsberga dzejoļi izmantoti par dziesmu tekstiem (J. Kulakovs u.c.). Elsbergs tulkoja no franču, angļu, krievu valodas : G. Apolinēra "Gājiens" (1985), K. Vonnegūta romāni "Lopkautuve Nr. 5", "Lai dievs jūs svētī, mister Rouzvoter!", "Čempionu brokastis" (visi 1987), I. Androņikova "Mūzikai" (1981). Publicēti arī daži Elsberga stāsti un tēlojumi. Klāvs Elsbergs traģiski gājis bojā 1987.g. Nodibināta K. Elsberga prēmija par gada labāko debiju literatūrā. Uzstādīts piemiņas akmens Staicelē (1988).

Bibliogrāfija : "Kalendārs Bibliotēkām"; 1.ceturksnis 1999., 4.lpp

Klāva Elsberga darbi

Elsbergs K. - Dzejas izlase / Klāvs Elsbergs , Jānis Elsbergs; Tulk. Jurijs Sadlovskis; Sast. Jurijs Sadlovskis; Il. Māris Salējs . - Rīga : B.i., 2001. - 90 lpp. : il.

Bodlērs Š. - Parīzes splīns : Mazi dzejoļi prozā / Šarls Bodlērs; Tulk. Irēna Auziņa, Dagnija Dreika , Klāvs Elsbergs; Māksl. Māra Rikmane; Priekšv. aut. Rimands Ceplis . - Rīga : Atēna, 2003. - 155, [1] lpp. : il.

Elsbergs K. - Pie sienas un Maigajā zemē : Dzejoļi, 1977.- 1987. / Klāvs Elsbergs; Priekšv. aut. Jānis Ramba . - Rīga : Enigma, 1997. - 365 lpp. : il.

Elsbergs K. - Tīkami rosīgi šļaksti : Raksti un intervijas, vēstules, piezīmes, atmiņas, bibliogr., 1970-1987 / Klāvs Elsbergs; Sast. Irēna Auziņa , Jānis Elsbergs . - Rīga : Enigma, 2000. - 325, [1] lpp. : il.

Elsbergs K. - Velci, tēti : Dzeja / Klāvs Elsbergs; Sast. Irēna Auziņa; Māksl. Augusts Štrauss, Dagnija Dreika , Irēna Auziņa; Sast. Klāvs Elsbergs; Māksl. Juris Petraškevičs; Priekšv. aut. Augusts Štrauss . - Rīga : Liesma, 1989. - 247 lpp. : il.

Tulkojumi

Bodlērs Š. - Ļaunuma puķes / Šarls Bodlērs; Tulk.

Elsbergs K. - Gājiens, 1978 - 1987 : Proza, atdzeja un tulkojumi, recenzijas / Klāvs Elsbergs; Sast. Irēna Auziņa , Jānis Ramba; Priekšv. aut. Irēna Auziņa , Jānis Ramba . - Rīga : Enigma, 1999. - 340, [1] lpp. : il.

Literatūra par Klāvu Elsbergu

Aizpuriete A. "Divi Elsbergi vienā grāmatā";, Neatkarīgā Rīta avīze, 2001.08.08 10.lpp

Aizpuriete A. "Klāva gaišais logs";, Diena - 2000. - ISSN 1407-1290. - 3.aug. 11.lpp.

Apinīte V. "Beidz iznākt Klāva Elsberga darbu izlase";, Universitātes Avīze - 2001. - 23.janv. 3.lpp.

Arums J. "Feins puika jau viņš bija";, Literatūras Avīze - 1999. - Febr. 7.lpp.

Auziņa I. "Es Tevi turpinu";, Neatkarīgā Rīta Avīze - 2000. - 13.janv. 10.lpp.

Balode I. "Man jau skābarži met liesmas sejā" : Karogs - 2001. - Nr.10 139.-144.lpp

A. Bergmanis "Dzejnieks padebesī" : Neatkarīgā Rīta Avīze - 2000. - 9.aug. 13.lpp.

Degro D. "Kungi - mans gadsimts ir miris" : Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.56 (2002, 12.apr.) 30.lpp.

Elsbergs J. Jauns Klāva Elsberga prēmijas konkurss : Diena - 2001. - ISSN 1407-1290. - 9.janv. 14.lpp.

Elsbergs J. Jauns Klāva Elsberga prēmijas konkurss [dzejā un atdzejā] Diena - 1999. - 14.dec. 13.lpp.

Elsbergs J. Jauns Klāva Elsberga prēmijas konkurss:, Malienas Ziņas - 1999. - 11.dec. 2.lpp.

Elsbergs K. Atmoda : Literatūra un Māksla Latvijā. - ISSN 1407-4664. - Nr.5 (2002, 31.janv.).

Elsbergs K. "Tu runā - un cik man tālu..." : Čikāgas Ziņas - 2001. - Nr.253 15.lpp.

Kaspars Dimiters piemin Klāvu Elsbergu : Rīgas Balss - 2001. - 8.jūn. 17.lpp.

Klāva Elsberga prēmijas konkurss : Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.118 (2003, 22.maijs), 10.

Zandere I. Par Klāvu un kompleksiem : Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2002), 150.-152.lpp.

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Kalendārs bibliotēkām 2004. gada I ceturksnī. Par izdevumu atbild M. Jurciņa.

 

Skatīt arī Elsbergs Klāvs

Skatīt arī Elsbergs Klāvs