Atbildes, kuras tu meklē

Arhitektūra un dizains


Koka ēku kolekcija Rīgā

Koka ēku kolekcija Rīgā (Ķīpsala, Kalnciema iela un Mūrnieku iela) 18.-21. gs. Rīgas aizsargātajā vēsturiskajā centrā no aptuveni 5000 celtnēm 10% ir koka mājas. Kopumā galvaspilsētā ir vairāk nekā 3500 koka celtnes. Rīgas karte ar iezīmētām koka mājām ir kā zvaigznājs, kas caurauž pilsētas auduma struktūru. Tā kā Rīga vienmēr ir bijusi starptautiska osta un Baltijas metropole, koka arhitektūrā savijas latviešu, vācu, krievu, zviedru un poļu amatniecības ietekme, kas devusi stilu daudzveidību un neparasti augstu detaļu kultūru. Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā, izceļot trīs izcilas tā vērtības: viduslaiku vecpilsēta, jūgendstila mantojums un koka apbūve.

Tikai pēdējo dažu gadu laikā sabiedrības un varas noliedzošā attieksme pret koka apbūvi ir mainījusies un ir parādījušies vairāki pozitīvi ansambļu atjaunošanas projekti. No tiem izceļami trīs atšķirīgi apbūves saglabāšanas, atjaunošanas un pārbūves modeļi: Kalnciema ielas atjaunošanas projekts, Ķīpsalas koka māju kolekcija un Mūrnieku ielas vides atveseļošanas projekts.

Kalnciema ielas divdesmit trīs ēku koka klasicisma ansamblis atrodas satiksmes maģistrāles abās pusēs, un tie ir Rīgas vārti no starptautiskās lidostas puses. Publiskās privātās partnerības sadarbības modelis demonstrē veidu, kā iespējams pakāpeniski sakārtot koka ēku fasādes, no noplukušām būdām tās pārvēršot par cienīgām celtnēm. Šis projekts ir audzinošs un izglītojošs piemērs, kas turpina starot uz apkārtējo vidi un rosina koka māju īpašniekus darboties.

Brāļu Dambergu komūna aptver ansambļa sešas celtnes. Ēku grupas renovācija tiek veikta kā saudzīgs remonts ar pievienoto vērtību, dabiskā veidā ietverot vides apdzīvošanu. Kalnciema ielas komūna ir dzīvesveids, kas magnētiski pievelk, iesaista domubiedrus un pulcina līdzīgi domājošus cilvēkus māju apdzīvošanai. Projekta organiska sastāvdaļa ir ielas svētki, zaļie tirdziņi un mīļas ballītes.

Ķīpsala ir vēsturisks zvejnieku ciems Daugavas krastā ar lielisku skatu panorāmu uz Vecrīgas torņiem. Privātas iniciatīvas projekta procesā no visu aizmirstas nomales tas ir kļuvis par pievilcīgu un dārgu dzīves vietu. Salas koka apbūves infrastruktūru papildina Ģipša fabrikas dzīvojamais ansamblis ar dzīvelīgo "Fabrikas" restorānu un jahtu ostu. Kolekcijas ietvaros ir atjaunotas astoņas koka mājas, veikta divu ēku pārvietošana no Rīgas centra, īstenota Ķīpsalas internacionālās skolas rekonstrukcija. Atjaunošanas process ir galējību savienošana ar mērķi saglabāt pēc iespējas autentisku ēkas apjomu esošajā vides struktūrā, un tas piemērojams mūsdienu dzīvesveida prasībām. Kolekcija demonstrē dažādas esošā un pievienotā kombinācijas - no delikātas, jūtīgas restaurācijas līdz kontrastējoši askētiskam veidolam.

Mūrnieku ielas koka apbūves ansamblis atrodas vēsturiskajā strādnieku priekšpilsētā - Grīziņkalnā. Kvartālā ir labi saglabājusies 19. gadsimta beigu koka apbūve, kas kopš 20. gadsimta sākuma ir mainījusies salīdzinoši maz.

Pilotprojekta mērķis - nodrošināt dzīvojamā fonda saglabāšanu un uzlabošanu, veicinot gan ēku, gan dzīvokļu īpašnieku līdzekļu piesaisti, kā arī tiešu īrnieku līdzdalību pagalmu teritorijas labiekārtošanā, ņemot vērā vēsturisko, pilsētbūvniecisko un sociālo situāciju pilsētas reģionā.

1. Kalnciema ielas atjaunošanas projekts

Realizācija sākta 2006. gadā.

Publiskas privātās partnerības sadarbības modelis: Rīgas dome, Kultūras ministrija, Aizsardzības ministrija, Latvijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, biedrība "Latvia Nostra".

Valsts nozīmes pilsētbūvniecisks piemineklis.

Brāļu Dambergu komūna

Realizācija sākta 2004. gadā.

Privātas iniciatīvas modelis.

Kārlis un Mārtiņš Dambergi sadarbībā ar arhitekti Lieni Griezīti, projekti "Lienes Griezītes studija".

2. Ķīpsalas koka māju kolekcija

Realizācija sākta 1997. gadā.

Privātas iniciatīvas modelis.

Zaiga un Māris Gaiļi ar domubiedriem, projekti "Zaigas Gailes birojs".

Valsts nozīmes pilsētbūvniecisks piemineklis,

UNESCO Pasaules mantojuma aizsardzības buferzona.

3. Mūrnieku ielas vides atveseļošanas projekts

Realizācija sākta 2003. gadā.

Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija, Rīgas būvvalde, "Lejnieku projektēšanas birojs".

UNESCO Pasaules mantojuma aizsardzības buferzona,

Rīgas vēsturiskā centra zona.

Zaiga Gaile

© Tilde, 2011