Atbildes, kuras tu meklē

Arhitektūra un dizains


Birkerts Gunārs

Gunārs Birkerts (1925–2017) ir visu laiku ražīgākais un ievērojamākais latviešu arhitekts, pēc kura projektiem uzceltas neskaitāmas publiskās būves - universitāšu ēkas, bibliotēkas, muzeji. Šie projekti lielākoties tapuši ASV, kur arhitekts pavadījis savas dzīves un darba nozīmīgākos gadus. Latvijā G. Birkerta nozīmīgākais veikums ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, kas tiek būvēta Daugavas kreisajā krastā, iepretim Vecrīgai.

1925. gadā Rīgā dzimušais arhitekts no Latvijas aizbrauca 1943. gadā, Otrā pasaules kara laikā. Tolaik jaunais vīrietis tika iesaukts darba dienestā un nokļuva Vācijā. Pēc kara G. Birkerts studēja Štutgartes Tehniskajā augstskolā un 1949. gadā pārcēlās uz dzīvi ASV. Aktīvākie G. Birkerta dzīves un darba gadi aizritējuši laikā, kad ASV bija pasaules arhitektūras centrs - vieta, kur attīstījās pirmskara Eiropā dzimušās modernisma idejas un bija pieejami tehnoloģiskie jaunumi. Jaunā arhitekta mācekļa gadi aizritēja pie pasaules ievērojamākajiem arhitektiem - Ēro Sārinena un Minoru Jamasaki.

Savu biroju G. Birkerts nodibināja 1962. gadā, un jau drīz tika pabeigts darbs, kas lika pamatus arhitekta pasaules slavai - Federālo rezervju banka Mineaoplē (1968-1973). Ēkai bija gan spilgts tēls, gan tiem laikiem inovatīva konstrukcija, kas apliecināja arhitekta spēju savos projektos sintezēt idejiskos un tehnoloģiskos risinājumus. Savukārt Stikla muzejs Korningā (1976-1980) un Mičiganas universitātes Tiesību zinātņu izpētes ēka (1974-1981) 2007. gadā tika iekļauta Amerikas Arhitektu institūta sastādītajā 150 visu laiku labāko ASV uzcelto ēku sarakstā. G. Birkerta darbu citu vidū izceļ ziemeļniekiem raksturīgā interese par organisku, konkrētajā vidē radušos formu, gaismu un iedziļināšanās arhitektūras rašanās procesā. G. Birkerts saņēmis daudzas ievērojamas arhitektūras balvas, lasījis lekcijas pazīstamās arhitektūras skolās, par viņu ir publicētas vairākas monogrāfijas.

Latvijā Gunāru Birkertu iepazina mūža otrajā pusē, kad, pēc vietējo kolēģu iniciatīvas, ražīgais trimdas latvietis tika aicināts izstrādāt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu. Gaismas pils bija pirmais laikmetīgās, pasaules strāvojumu ietekmētās arhitektūras vēstnesis Latvijā, bet G. Birkerts - pasaules klases arhitekts, kurš latvisko izcelsmi kā vērtību spējis pielietot savā profesijā.

Gunāra Birkerta metode Gaismas pils projektā izpaužas visā pilnībā. Tā ir laikmetīga ēka ar leģendu, spilgts arhitekta rokraksta paraugs. Lielā pieredze un atsaukšanās uz Latvijas un Rīgas ainavas arhetipiem Birkertam ļāvusi radīt ne tikai mūsdienīgu kultūras un zināšanu būvi, bet arī organisku un ilgtspējīgu arhitektūru. Projekta tapšanas gaitā arhitekts ir bijis paraugs arhitekta profesijas un cilvēka augstākajiem ideāliem. Līdz pat šai dienai pie sava un valsts nozīmīgākā projekta Birkerts strādā ar vērienu, godaprātu un degsmi: «Es vienmēr esmu teicis, ka bibliotēku uzcels».

Ieva Zībārte

© Tilde, 2011