Atbildes, kuras tu meklē
Skujenieks Knuts

Dzejnieks, atdzejotājs, literatūrkritiķis (1936–2022)

Knuta Skujenieka darbi

Grāmatas

Tagad es esmu Aleksandrs / Knuts Skujenieks. — Rīga : Neputns, 2006. — 101, [2] lpp.

Raksti : atdzeja / Knuts Skujenieks ; [sast. un koment. aut. Inta Čaklā]. — Rīga : Nordik, 2006. — 567, [1] lpp. : il.

Knuts Skujenieks : lirika / Knuts Skujenieks. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. — 94, [1] lpp. — (Lirika).

Raksti / Knuts Skujenieks ; [sast. un koment. aut. Inta Čaklā ; māksl. Aigars Ozoliņš]. — Rīga : Nordik, 2002-2006. — 5 sēj. : il. — Saturs: 1. sēj. Dzeja, 1963-1969; 2. sēj. Eiropas tautu dziesmas; 3. sēj. Dzeja, 1969-1980; Latviešu folkloristika; 4. sēj. Latviešu literatūras kritika: apceres, apskati, portreti, recenzijas un replikas, Atdzeja.

Parkā par solu : [dzeja] / Knuts Skujenieks ; [Intas Čaklās pēcv.]. — Rīga : Likteņstāsti, 1997. — 64 lpp. : portr. — (50 mīlas dzejoļi).

Knuta Skujenieka patiesīgs, bet ne pilnīgs dzīvesstāsts ar 33 smukiem un nesmukiem dzejoļiem 33 gadu garumā/ Knuts Skujenieks. — Rīga : Likteņstāsti, 1996. — 69, [2] lpp. — Bibliogr.: 68.-69.lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Skujenieks Knuts. "tās mūsu pieraudātās upes..." / Knuts Skujenieks // Republika.lv. — ISSN 1691-2756. — Nr.6 (2006, 24./30.marts), [3.]lpp.

Skujenieks Knuts. "maza vālīte..." / Knuts Skujenieks ; ķīniešu val. atdzej. Una Bērziņa, Džans Guovans // Republika.lv. — ISSN 1691-2756. — Nr.16 (2006, 2.jūn.), [1.]lpp.

Skujenieks Knuts. Kā bultas spēkoņa delnā... / Knuts Skujenieks. — Slavinājumi : psalmu grām. / Ulža Bērziņa atdzej. un piezīmes ; Joela Veinberga pēcv. "Psalmi — Dāvida dziesmas: cilvēks sarunā ar Dievu" un koment. — Rīga : Zinātne, 2005. — 531 lpp., 11 lp. il. : zīm. — (Literatūras pieminekļi). // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.2 (2006, 13./20.janv.), 8.lpp.

Skujenieks Knuts. Knuts Skujenieks par sevi drusku pasmejas : [saruna ar dzejnieku, tulk. : sakarā ar kopoto rakstu "Raksti" 5.sēj. iznākšanu] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Romāns Koļeda // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.58 (2006, 22.marts), 10.-11.lpp.

Skujenieks Knuts. Vienādā vērtē : [par attieksmi pret valodu] / Knuts Skujenieks // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.137 (2006, 22.maijs), 17.lpp. : ģīm.

Skujenieks Knuts. Viens cilvēks ir Latvija : [par patriotismu un tā izpausmēm : stāsta dzejnieks, atzdejotājs un literatūrkritiķis] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Gundega Bičevska // Republika.lv. — ISSN 1691-2756. — Nr.12 (2006, 5./11.maijs), 40.-41.lpp. : ģīm.

Skujenieks Knuts. "Kam tu lūzi zaļā priede..." / Knuts Skujenieks ; mater. sagat. Vija Beinerte // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.245 (2005, 9.sept.), 2.lpp. — (Mājas viesis, ISSN 1691-0931).

Skujenieks Knuts. "pierietini man pieritini man..." ; "manā pažobelē..." ; "no rīta mazā gaismiņā..." ; "reiz bija..." ; "kad no kaķa un no suņa esmu agri augšāmcelts..." ; "agrāk putra bija biezāka..." ; "ar melnu kaķi padusē..." ; "paraugies manī..." ; "vējtveris un sidorovs..." ; "spēlējos ar saviem kāju pirkstiem..." ; "ak amsterdam ak amsterdam..." ; "o salmonella salmonella..." ; "veni creator spiritus..." ; "astotais marts..." "kam tu lūzi zaļa priede..." ; "ja ceļā uz labāku nākotni..." ; "mūza mani nebučoja..." / Knuts Skujenieks // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.164 (2005, 16.jūl.), 12.lpp. — (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.13).

Skujenieks Knuts. Vizma Belševica (Elsberga) : [rakstnieces (1931-2005) piemiņai] / Knuts Skujenieks // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.184 (2005, 10.aug.), 13.lpp.

Skujenieks Knuts. Dzīvība, kas nebēg : [par ceļojuma iespaidiem Austrālijā : stāsta dzejnieks] / Knuts Skujenieks // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.17 (2005, 21.janv.), 15.lpp.

Skujenieks Knuts. Jauna zvaigznīte / Knuts Skujenieks. — Sīle Zoja. Lībiešu valodas ābece / Zoja Sīle. — Rīga : Likteņstāsti, 2005. — 188, [4] lpp. : il., ģīm., faks., notis. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.182 (2005, 6.aug.), 6.lpp. — (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.16).

Skujenieks Knuts. Valentīns Jakobsons : [rakstnieka (1922-2005) piemiņai] / Knuts Skujenieks // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.275 (2005, 25.nov.), 9.lpp.

Skujenieks Knuts. Tu prati dzīvot : [rakstnieka Valentīna Jākobsona (1922-2005) piemiņai] / Knuts Skujenieks // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.12 (2005, dec.), 195.lpp.

Skujenieks, Knuts. "Ak latvieti, kam tava balss..." / Knuts Skujenieks // Draudžu Dzīve. — ISSN 1407-8872. — Nr.2 (2004, febr.), 8.lpp.

Skujenieks Knuts. Var saprast, nevis attaisnot : [par Ukrainas rakstnieku un izd. pret valsts nodokļu politiku vērsto grām. un manuskriptu dedzināšanu : komentē dzejnieks] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Māra Lapsa // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.31 (2004, 6.febr.), 12.lpp.

Skujenieks Knuts. 12 dzejoļi bez vajadzīgās pietātes : (2003.g.) / Knuts Skujenieks. — Saturs: "saule lec..." ; "atmiņa atblāzma atskaņa..." ; "kā labāk būt?..." ; "smalka lietus pielijis šonakt es pret rītu..." ; "no sākuma lietus runā somiski..." ; "uz galu augusts..." ; "krīt baltie dzidrie krīt un krīt..." ; "vēl es dzirdu dzērvju klaigu mašīnu bremzēs..." ; "tev nebūs iekārot sava tuvāka namu..." ; "no rasola saule lēca..." ; "nezin kāpēc es tevi gaidīju..." ; "es nemiršu šaizemē...". // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.1 (2004, janv.), 8.-13.lpp.

Skujenieks Knuts. Nav nekā labāka par cilvēcisku savstarpēju sapratni : [par latviešu rakstnieku starptaut. sakariem un latviešu val. nozīmi sabiedrības integrācijā : saruna ar dzejnieku, atdzej.] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.76 (2004, 14.maijs), B8.lpp.

Skujenieks Knuts. Cerība ; Ticības apliecinājums / Knuts Skujenieks // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.3 (2004, 22.janv.), 24.lpp.

Skujenieks Knuts. "savest kopā galotni un sakni..." / Knuts Skujenieks // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.99 (2004, 8.apr.), 15.lpp. — (Mājas viesis).

Skujenieks Knuts. Līgo / Knuts Skujenieks ; mater. sagat. Eva Mārtuža // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.166 (2004, 18.jūn.), 11.lpp. — (Mājas viesis).

Skujenieks Knuts. Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis Māris Čaklais : [1940-2003 : dzejnieka piemiņai] / Knuts Skujenieks // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. — ISSN 1407-0081. — 58.sēj., Nr.2 (2004), 88.lpp.

Skujenieks Knuts. "pa vienam nodziest logi..." / Knuts Skujenieks // Saskarsme. — ISSN 1407-7620. — Nr.9 (2004, 1./7.marts), 5.lpp.

Skujenieks Knuts. Pagātnes uzsildīšana : [saruna ar dzejnieku : sakarā ar politieslodzījumu lēģeros 1962.-1969.g.] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Līga Rušeniece // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.130 (2004, 5.jūn.), 4.-5.lpp. - (Piel. "Mēs" ; Nr.23).

Skujenieks Knuts. Dzeja gatavo atbilžu laikā : [saruna ar dzejnieku : sakarā ar Dzejas dienām] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. - Nr.208 (2004, 7.sept.), 10.lpp.

Skujenieks Knuts. "pa vienam nodziest logi..." / Knuts Skujenieks // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — ISSN 1407-4931. — Nr.38 (2004, 14.febr.), 5.lpp.

Skujenieks Knuts. Knuts Skujenieks gaida ciemiņus : [par Dzejas dienu ārzemju viesiem : saruna ar dzejnieku un atdzej.] / Knuts Skujenieks ; pierakst Arno Jundze // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.34 (2004, 3./10.sept.), 12.lpp.

Skujenieks Knuts. Valodas negribētie bērni : [saruna ar dzejnieku, atdzejotāju] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Vita Krauja // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.284 (2004, 18.okt.), 16.lpp.

Skujenieks Knuts. Nesaķemmētās domas : [tulkotājs un sastādītājs par Staņislava Ježi Ļeca t.p.nos. grām. (izd. "Tapals"] / Knuts Skujenieks // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.41 (2004, 4.nov.), 24.lpp.

Skujenieks Knuts. Esmu eiropietis : [saruna ar dzejnieku un atdzej. : sakarā ar grām. "Raksti" 1.sēj. iznākšanu] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Valdis Aleksandrovs // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.8 (2003, 10.janv.), 10.lpp. — (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Skujenieks Knuts. Mazs stāsts par "Kostju", "Nordiku" un Pēteri : [par dzejnieka un izd. Pētera Zirnīša (1944-2001) vad. izd. "Nordik" dibināšanas ideju] / Knuts Skujenieks // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.9 (2003), 42.-43.lpp.

Skujenieks Knuts. Eiropa / Knuts Skujenieks // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.221 (2003, 21.sept.), 7.lpp.

Skujenieks Knuts. Atvadu vārdi Mārim Čaklajam : [dzejnieka un žurnālista (1940-2003) piemiņai] / Knuts Skujenieks // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.51 (2003, 19./27.dec.), 7.lpp.

Skujenieks Knuts. Atver acis, atver ausis, pirms vērt muti : [saruna ar dzejnieku un atdzej. : sakarā ar grām. "Raksti" 1.sēj. iznākšanu] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Māris Salējs // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.3 (2003, 17./24.janv.), 8.lpp.

Skujenieks Knuts. Atvadvārdi Ilmāram Lazovskim : [ārsta, Rīgas Stradiņa universitātes prof., Latvijas Zinātņu akad. īstenā locekļa, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka piemiņai (1931-2003)] / Knuts Skujenieks // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11 (2003), 236.lpp.

Skujenieks Knuts. Dzīvs dzejnieks — skolas grāmatā : [par latviešu lit. un val. mācīšanu krievu skolā : saruna ar dzejnieku] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Ieva Melgalve // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.46 (2003, 14./21.nov.), 3.lpp.

Skujenieks Knuts. "tev nebūs iekārot sava tuvākā namu..." / Knuts Skujenieks // Jaunais Vēstnesis. — Nr.80 (2003, 21.okt.), 8.lpp.

Skujenieks Knuts. Sev pierakstīts liktenis : [saruna ar dzejnieku un tulk. : sakarā ar Latvijas neatkarības faktiskās atjaunošanas dienu (21.aug.)] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Sandris Točs // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.196 (2003, 23.aug.), 2.lpp.

Skujenieks Knuts. "Gadsimtos salīcis..." : [rokr. : faks.] / Knuts Skujenieks // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.96 (2003, 25.apr.), 14.lpp. — (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Skujenieks Knuts. Svētki lēģerī... : [dzejn. atmiņas par politieslodzīto nometni Mordovijā (Krievija)]/ Knuts Skujenieks ; pierakst. Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.3 (2003, 4.janv.), 4.-5.lpp. — (Piel. "Mēs" ; Nr.1).

Skujenieks Knuts. "kādā gadsimtā, kādā leģendā..." ; Ticības apliecinājums ; Un ne ilgāk / Knuts Skujenieks // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.119 (2003, 20.jūn.), 8.lpp. - (Mājas viesis).

Skujenieks Knuts. Šaubu laiks ir beidzies : [dzejnieka pārdomas sakarā ar tautas nobalsošanas par Latvijas dalību Eiropas Savienībā rezultātiem] / Knuts Skujenieks // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.222 (2003, 22.sept.), 2.lpp.

Skujenieks Knuts. Ita Saksa : [latviešu lit. tulk. (1921-2003) igauņu val. piemiņai] / Knuts Skujenieks // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2003), 238.-239.lpp.

Skujenieks Knuts. "Šī vasara mums jāizžauj..." / Knuts Skujenieks // Mistērija. — ISSN 1407-4230. — Nr.4 (2003, apr.), 19.lpp.

Skujenieks Knuts. "Tāda mums te dzīvošana — puķaina!" : [par savu dārzu : saruna ar dzejnieku] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Inita Šteinberga // Dārza Pasaule. — ISSN 1407-5172. — [Nr.]12 (2003), 14.-17.lpp.

Skujenieks Knuts. Dot latviešu dzejai to, kā tai nav bijis : [saruna ar dzejnieku un atdzej.] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Māris Salējs // Luna. — ISBN 9984-679-86-1. — Nr.9 ([2002]), 12.-14.lpp.

Skujenieks Knuts. Regīna Ezera : [rakstn. piemiņai (1930-2002)] / Knuts Skujenieks // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.89 (2002, 13.jūn.), [1.]lpp.

Skujenieks Knuts. "Es mīlestībā sevi atstāšu kā dzejnieks vārsmās" : dzejas princesi Judīti Vaičūnaiti pieminot : [sakarā ar lietuv. dzejn. (1937-2001) dzejas izl. "Zemei pieskaroties" lietuv. un latv. val. (atdz. Hermanis Marģers Majevskis) atvēršanas svētkiem LU Filol. fak. Lielajā zālē] / Knuts Skujenieks // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.126 (2002, 5.sept.), [1.], 6.lpp.

Skujenieks Knuts. Ceļš pašam uz sevi : [par norisēm sabiedrībā : saruna ar dzejn.] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Aija Lāce // Latviešu Avīzes. — ISSN 1691-0028. — Nr.6 (2002, 30.sept.), 2.lpp.

Skujenieks Knuts. tagad es esmu aleksandrs / Knuts Skujenieks. — Saturs: "Man dārzā..." ; "ne čaks ne grots ne ziemeļnieks ne grēviņš..." ; "man gribas tā kā rājai dzīvot..." ; "tas ir biznesa pamatā..." ; "vilciens izgāja no punkta A..." ; "strazds īrē manus bēniņus..." ; "saule uznāk ik rītus..." ; "tas jaunais laiks kas šalkās trīs..." ; "lietus raksta manā vietā..." ; "augustus divinus..." ; "veismillers un švarcenēgers..." ; "es pabiju tālos ciemos...". // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.12 (2002), 81.-86.lpp.

Skujenieks Knuts. Visi prasa tikai sev : [sakarā ar Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienu : saruna ar bij. politieslodzīto, dzejn., tulk.] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Ināra Mūrniece // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.189 (2002, 3.dec.), 16.lpp. — (Iel. "Personas" ; Nr.1).

Skujenieks Knuts. Lēnu gaitu senvēstures lokos : [par grām. "Latvijas senākā vēsture : 9.g.t. pr. Kr. — 1200.g." (Rīga : LU Latvijas Vēst. inst. apgāds, 2001)] / Knuts Skujenieks // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.12 (2002, 21.marts), 7.lpp.

Skujenieks Knuts. — Vai patiesībai atbilst masu medijos izskanējušais apgalvojums, ka Ingera Kristensene esot dāņu Vizma Belševica? : [sakarā ar dāņu rakstn. vizīti Rīgā : uz red. jaut. atbild I.Kristensenas darbu atdzejotājs] / Knuts Skujenieks // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.102 (2002, 3.maijs), [1.]lpp. — (Piel. "Literatūra un māksla Latvijā" ; Nr.18).

Skujenieks Knuts. "Es dzenos pēc sava darba" : [par čehu prof. Radegastu Paroleku : sakarā ar piešķirto balvu par mūža ieguldījumu tulkošanā] / Knuts Skujenieks // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.4 (2002), 213.lpp.

Skujenieks Knuts. "lai oziannā vīna zvēram..." / Knuts Skujenieks // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.96 (2002, 21.jūn.), 6.lpp. — (Mājas viesis).

Skujenieks Knuts. Sava veida kapakmens : [saruna ar dzejn. : sakarā ar grām. "Raksti" 1.sēj. izdošanu] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Juris Stefanovičs // Rīgas Apriņķa Avīze. — ISSN 1407-5857. — Nr.96 (2002, 17.dec.), 4.lpp.

Skujenieks, Knuts. Pārsliņa sīkā balstiņā / Knuts Skujenieks // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.202 (2002, 20.dec.), 15.lpp. — (Mājas viesis).

Skujenieks Knuts. Dzeja, kas izaicina valodu : [saruna ar dzejn. K.Skujenieku : sakarā ar Dzejas dienām] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Baiba Knābe // Rīgas Balss. — (2001, 18.sept.), 13.lpp.

Skujenieks Knuts. "ne zīdu ne zeltu bet roku..." / Knuts Skujenieks // Lauku Avīze. — (2001, 15.sept.), 13.lpp. — (Mājas viesis).

Skujenieks Knuts. jo sirmāki jo paštaisnāki. — Saturs: "necilā kara vāli..."; "pa rudeni pār ūdeni..."; "akmens pacēla galvu nopūtās un nogūlās atpakaļ..." : Tomasam Trānstrēmeram; "ne vecītiski ne ziemeļbriediski..."; "vēl varētu pateikt kaut šodien kaut rīt..."; "man ir valoda..."; "tā jaunā valoda tā svešā drupa..."; "kā bezatbildes mīlestība..."; "to kalnu nepārkāpt to ceļu nesataustīt..."; "nāc pasēdi pie ugunskura..."; "pāri pasaulei liecas..."; "gaišums un rūgtums kaujas un grūstās..."; "mans upuris nav liels..."; "ai ai vecais brāli..."; "tā ir tā brīvība..."; "savu zemi uz mirdzošām tālēm vest..."; "jo sirmāki jo paštaisnāki..."; "tik vārdus vārdus aizpērnus un pērnus..."; "tas sapnis sapnis ir tik īss..."; "tad kad dzīvei visgarām..."; "kā lēna ābele caur sirmiem zariem..."; "ne man tā muzička ne man tā klope..."; "tu, kas rozi dziļi ostījis..."; "kā ar vāli apdullināts..." Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.4 (2001), 24.-40.lpp.

Skujenieks Knuts. Eiropa / Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 8.-9.lpp.

Skujenieks Knuts. Mēs nekad nebūsim tik brīvi kā ērgļi gaisā : [saruna ar dzejn. un atdz. K.Skujenieku : sakarā ar 3.Eiropas dzejas apaļo galdu Latvijā no 8. līdz 12.sept.] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Edvīns Raups // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 27.aug.), 10.lpp.

Skujenieks Knuts. Dziesma, ej viegli pa manu sirdi... : [par Eiropas un Latvijas kult. kopīgajām saknēm] / Knuts Skujenieks // Studija. — (2001, Speciālizd.), — [48.]-49.lpp.

Skujenieks Knuts. "tik bieži aiztikt vecas rētas..." : "es negribu latviešu valodā..." / Knuts Skujenieks // Lauku Avīze. — (2001, 4.aug.), 7.lpp. — (Mājas viesis).

Skujenieks Knuts Es vienmēr gribēju būt ekscentriķis : [saruna ar dzejn. un atdz. K.Skujenieku] / Knuts Skujenieks ; pierakst. Jānis Rokpelnis // Karogs. — Nr.4 (2001), 8.-23.lpp.

Skujenieks Knuts. Gaidot ciemiņus, laurus un jaunu kontekstu : [par 3.Eiropas dzejas apaļā galda pasākumiem Rīgā un Siguldā (Rīgas raj.)] / Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.9 (2001), 215.-216.lpp.

Skujenieks Knuts. Pēteris Zirnītis : [dzejn. un izd. (1944-2001) piemiņai] / Knuts Skujenieks // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001), 28.jūl. 13.lpp.

Knuta Skujenieka Atdzejojumi

Aihī Gennādijs. Paklanīšanās dziesmai : (36 dziesmiņas) / Gennādijs Aihī ; atdzej. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks. — Saturs: "Zelta stieple — tavs augums..." ; "Man bija zirgs..." ; "Māte palaida mani ciemos..." ; "Mājās pie tētiņa..." ; "Bet viņas ēna ir tur aiz tā paša žoga..." ; "Mans augums, mans tatāru stāvs!..." ; "Noraudājies tu un tad apklusi..." ; "Izšuvums - dejā jums! -..." ; "Apstājieties pie lauka vārtiem..." ; "Mans vieglais augums, manas melnās acis..." ; "nenoremdēt man sāpes..." ; "Braucām pēc līgavas..." ; "Ja laist manu balsi..." ; "Aizvien ātrāk griežoties..." ; "Ko tad, mūs gaidīdami..." ; "Dancojot..." ; "Iedrebējās..." ; "Re, jau pazūd..." ; "Aizvien dzirdamāk vientuļas..." ; "Balss mana smalka kā dzeguzes balss..." ; "Ak, gan mēs zeltītie, gan mēs sārtie!..." ; "Mīļā devās ceļā, un melna bezdelīga..." ; "Un bagāta bija - deviņām gaitām..." ; "Šo lauku pārbrauksim..." ; "Mani sagaidot..." ; "Neviens, neko, ne par ko..." ; "Māmiņ, tavā stērbelē..." ; "Gluži kā tēva kaņepju lauks..." ; "Laukā - zaļuma žēl..." ; "Atnesām kāju iznesību..." ; "Ciemu sen jau vairs nesaskatīt..." ; "Māmiņ, sāksi kambari slaucīt..." ; "Deg svece..." ; "Diezgan paripinājāmies šeit..." ; "Un tur, kur mēs stāvējām..." // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.12 (2002), 126.-133.lpp.

Andersen Benny. Sevis atkārtošana ir novecošanās sākums... / no dāņu val. atdz. un priekšv. aut. Knuts Skujenieks — Saturs: Aizsapņojies; Manas sirds iebraucēja; Kādam, kas meta ar krēslu // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 24.maijs) 5.lpp.

Felipe Leons. Mana sirds / Leons Felipe ; no spāņu val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 69.lpp.

Fridžjērī Olivers. Ir dzeja — sieviete / Olivers Fidžjērī ; no maltiešu val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 63.lpp.

Hārtnets Maikls Ievainotais ūdrs / Maiks Hārtnets ; no īru val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 70.lpp.

Hrabns Andress Hardara dēls. "Mēs gājām pa ielu..." : velt. Uldim Bērziņam / Hrabns Andress Hardara dēls ; no islandiešu val. atdzej. Knuts Skujenieks ; ar Edvīna Raupa iev. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.34 (2004, 3./10.sept.), 7.lpp.

Ivanovskis Jovica. Peļņāgājēju dziesma ; Nelasīt avīzes tā būtu briesmu lieta : [ar īsām ziņām par aut.] / Jovica Ivanovskis ; no maķedoniešu val. atdzej. Knuts Skujenieks ; ar red. iev. // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.9 (2003), 84.-86.lpp.

Ivanovskis Jovica. Sāciet bez manis ; Pēc Jaunā gada / Jovica Ivanovskis ; atdzej. Knuts Skujenieks ; ar Māra Salēja iev. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.35 (2003, 29.aug./5.sept.), 4.lpp.

Jakobsens Rolfs. Ainava ar ekskavatoriem / Rolfs Jakobsens ; no norv. val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 72.lpp.

Kambans Hanus. Mājvieta ; Atkusnis : [ar īsām ziņām par aut. (īst.v. Hanus Anreasens)] / Hanus Kambans ; no fēru val. atdzej. Knuts Skujenieks // Karogs. – ISSN 0132-6295. — Nr.9 (2005, sept.), 51.-52.lpp.

Kavafis Konstandinos. Itaka / Konstandinos Kavafis ; no grieķu val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 80.-81.lpp.

Vēl pirms stundas rīta migla... / Mažanna Bogumila Kieļara ; no poļu val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 75.lpp.

Kitelsens Ērlings. Kad zeme bija dzeltena... / Ērlings Kitelsens ; no norvēģu val. atdzej. Knuts Skujenieks ; ar Edvīna Raupa iev. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.34 (2004, 3./10.sept.), 7.lpp.

Miģeni. Neizdziedātās dziesmas / Miģeni ; no albāņu val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 64.lpp.

Montāle Eudžēnio. Sīrija / Eudžēnio Montāle ; no itāļu val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 79.lpp.

Pērs Andrī. Māte / Andrī Pērs ; no retoromāņu val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 76.lpp.

Rihters Milans. Saknes gaisā / Milans Rihters ; no slovaku val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 77.lpp.

Samora Auštīns. Baskiski / Auštīns Samora : no basku val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001) 65.lpp.

Sendergors Mortens. "mājupceļā..." / Mortens Sendergors ; no dāņu val. atdzej. Knuts Skujenieks ; ar Edvīna Raupa iev. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.34 (2004, 3./10.sept.), 7.lpp.

Volds Jāns Ēriks. Ka putni nedzied / Jāns Ēriks Volds ; no norvēģu val. atdzej. Knuts Skujenieks ; ar Edvīna Raupa iev. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.34 (2004, 3./10.sept.), 7.lpp.

Volkers Jirži. Aklie muzikanti / Jirži Volkers ; no čehu val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 74.lpp.

Trānstrēmers Tomass Kyrie / Tomass Trānstrēmers ; no zviedru val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 78.lpp.

Literatūra par Knutu Skujenieku

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ābele Melita. Pēc tikšanās ar Knutu Skujenieku / Melita Ābele // Saldus Zeme. — ISSN 1407-3072. — Nr.60 (2006, 25.maijs), 7.lpp.

Aizpuriete Amanda. Pēc tipogrāfijas smaržojošais Knuts : [sakarā ar Knuta Skujenieka grām. "Raksti" 1.sēj. (Rīga : Nordik) iznākšanu : dzejn. saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.296 (2002, 19.dec.), 10.lpp.

Aleksandrovs Valdis. Par laikiem un mīlestībām : [par pasākumu "Stāsts par laikiem un Knuta Skujenieka dzīves mīlestībām" Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā] // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 29.nov.), 3.lpp.

Aleksandrovs Valdis. Ledus tumsā, cerams, dunēs : [par dzejn., tulk. Hermaņa Marģera Majevska (1951-2001) dzejas krāj. "Tumsā dunēdams ledus" izd.] / tekstā stāsta dzejn. Knuts Skujenieks // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 15.nov.), 3.lpp.

Ar latvieša skanīgo ceļvedi pa dvēseles Eiropu : 18.sept. Zinātņu akad. notika LZA [Latvijas Zinātņu akad.] locekļa Knuta Skujenieka Rakstu 2.sējuma atvēršanas svētki. // Zinātnes Vēstnesis. — ISSN 1407-1479. — Nr.16 (2003, 6.okt.), 4.lpp.

Auziņš Imants. Klātbūtne prombūtnē : Knuta Skujenieka vēstules no Mordovijas pārlasot // Karogs. — Nr.4 (2001), 56.-69.lpp.

Bahšteins Raivis. Knutam Skujeniekam māte raušus necep : [par dzejniekam velt. pasākumiem Salaspilī (Rīgas raj.)] / Raivis Bahšteins // Rīgas Apriņķa Avīze. — ISSN 1407-5857. — Nr.108 (2004, 28.sept.), 3.lpp.

Barisa Liene. Atcerēties pagātni Ogrē sabrauc ievērojami cilvēki : [par dzejnieka Knuta Skujenieka, fotogr. Valda Lazdiņa u.c. padomju varas gados represēto tikšanos Ogres Vēstures un mākslas muzejā] / Liene Barisa // Ogres Vēstis. — Nr.178 (2003, 25.nov.), [1.], 3.lpp.

Bērziņa Karina. Knuta Skujenieka "gandrīz" : [par dzejnieka Knuta Skujenieka dienu Salaspilī (Rīgas raj.)] / Karina Bērziņa // Rīgas Apriņķa Avīze. — ISSN 1407-5857. — Nr.110 (2005, 27.sept.), 2.lpp.

Bērziņa Karīna. "Kad akmens noveļas no sirds, uz tā var pasēdēt" : [par dzejnieku Knutu Skujenieku] / Karīna Bērziņa ; tekstā stāsta K.Skujenieks // Rīgas Apriņķa Avīze. — ISSN 1407-5857. — Nr.81 (2005, 21.jūl.), 1., 3.lpp.

Burve Anda. Skujenieka dievišķā komēdija : [par dzejn. Knutu Skujenieku : sakarā ar grām. "Raksti" 1.sēj. iznākšanu] / Anda Burve ; tekstā stāsta K.Skujenieks // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.296 (2002, 18.dec.), 18.lpp.

Čaklā Inta. Atsaucoties uz publicēto : [sakarā ar Agitas Dragunas ieteikumu izdot pilnīgus dzejnieka Knuta Skujenieka Kopotos rakstus] / Inta Čaklā // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. – Nr.58 (2006, 9.marts), 13.lpp.

Čaklā Inta. Kā dzeja izlauzās brīvībā : stāsts par Knuta Skujenieka grām. neizdošanu. — Bibliogr.: 50 nos. / Inta Čaklā // Karogs. — Nr.4 (2001), 41.-55.lpp.

Draguna Agita. Grāmatu grozs : [par Ērikas Bērziņas dzejoļu krāj. "Ziemeļu lapsa" (Rīga : Valters un Rapa), Ingas Ābeles prozas grām. "Austrumos no saules un ziemeļos no zemes" (Rīga : Atēna) un Knuta Skujenieka "Raksti" sēj. "Atdzeja" (Rīga : Nordik) : ekspresrec.] / Agita Draguna, Aivars Eipurs, Iveta Ratinīka // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.55 (2006, 6.marts), 8.lpp.

Draguna Agita. Kad trieciens mugurā vairs nepārsteidz... : [par dzejnieka un tulk. Knuta Skujenieka "Rakstu" 1.sēj.] / Agita Draguna // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. - Nr.74 (2003, 28.marts), 9.lpp. — (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Dzērve Laura. Piemiņai grib stādīt dārzu : [par Piemiņas fonda okup. varu represijās bojāgājušajiem sagatavoto piemiņas vietas Torņakalnā veidošanas koncepcijas projektu] / Laura Dzērve ; tekstā stāsta Piemiņas fonda Valdes priekšsēd. Valdis Villerušs, dzejn. Knuts Skujenieks, Rīgas pils. Attīstības depart. direkt. Vilnis Štrams / Laura Dzērve // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.137 (2002, 14.jūn.), 6.lpp.

Eglāja-Kristsone Eva. Kaislīga pašatdeve. Vīrišķā erotika : [par Roberta Mūka, Knuta Skujenieka un Imanta Ziedoņa erotisko dzeju] / Eva Eglāja-Kristsone. // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.70 (2002, 23.marts), 11.lpp.

Elsbergs Jānis. Latviešu literārais desants Zviedrijā: rezumējums : [par zviedru izd. Mikaela Nīdāla apgāda "Ariel" izdotajām Edvīna Raupa, Ingunas Jansones un Jāņa Elsberga grām., rakstnieku Knuta Skujenieka, Jura Kronberga, Ingas Ābeles u.c. piedalīšanos Gēteborgas grām. tirgus pasākumos] / Jānis Elsbergs // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.41 (2003, 10./17.okt.), [1.]lpp.

Gada balvas pārsteigumi : [par Lit. gada balvas laureātiem : stāsta žūrijas komisijas pārstāvji] / Ēriks Hānbergs, Ieva Kolmane, Dainis Grīnvalds, Knuts Skujenieks, Marta Dziļuma, Anita Rožkalne ; mater. sagat. Linda Kusiņa // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.91 (2006, 1.apr.), 23.lpp.

Godinājumi rakstniekiem : [sakarā ar balvām par mūža ieguldījumu lit. Andrejam Eglītim, tulkošanā — Radegastam Parolekam, gada balvām dzejā Liānai Langai, prozā — Norai Ikstenai, dramaturģijā — Mārai Zālītei, lit. bērniem — Jurim Zvirgzdiņam, atdzejā — Knutam Skujeniekam, literatūrkritikā – Guntim Berelim] // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.4 (2002), 211.-212.lpp.

Grēviņa-Dziļuma Marta. Latvijas literatūra Kanādas ceļos : [par Latvijas lit. procesam velt. Kanādas lit. izd. "Descant", tā atvēršanas svētkiem Toronto un rakstnieku Noras Ikstenas, Paula Bankovska un dzejnieka Knuta Skujenieka turneju] / Marta Grēviņa-Dziļuma // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.18 (2004, 7./14.maijs), [1.], 11.lpp.

Hašaguļgovs Ali. Lirisks Latvijas ceļvedis : [sarakst. 1972.g. aug.-sept. : fragm.] / Ali Hašaguļgovs ; no krievu val. atdzej. Jānis Elsbergs. — Saturs: 6. Daugava — Dzejniece : Vizmai Belševicai ; 8. Vakars Nāves salā ; 9. Zāle ; 10. Lēģeris. Salaspils : Knutam Skujeniekam ; 15. SOS! ; 21. Dzintars ; 26. Sensus ; 34. Doma baznīca ; 36. Madrigāls dzejnieka Jāņa Petera sievai ; 40. Nezināmajam māksliniekam, kas apgleznojis Usmas baznīcas griestus ; 45. Siguldas melno jāņogu lirika ; 47. Laiva ; 48. Silentium ; 58. Lietus lāse uz delnas : Atvadas no Rīgas. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.33 (2004, 27.aug./3.sept.), 6.lpp.

Ikstena Nora. Uzgaidāmā telpa un maija debesis : [par latviešu lit. publ. žurn. "Descant" (Toronto) un dzejnieka Knuta Skujenieka, rakstnieku Noras Ikstenas un Paula Bankovska lasījumu turneju Kanādā] / Nora Ikstena // Karogs. – ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2004, jūn.), 224.-226.lpp.

Jemberga Sanita. Prezidente lūdz palīdzēt pārliecināt svārstīgos balsotājus : [par gatavošanos referendumam par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai] / Sanita Jemberga ; tekstā stāsta Latvijas ev.lut. Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, dzejnieks Knuts Skujenieks // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.195 (2003, 22.aug.), [1.], 4.lpp.

Jonāne Egita Terēze. Studentus uzrunāja Knuts Skujenieks : [par tulk., dzejn. un Zviedrijas vēstn. LR kult. atašeja Gunillas Forsenas tikšanos ar Daugavpils Univ. Humanit. fak. stud. un pasniedzējiem] / Egita Terēze Jonāne ; tekstā stāsta K.Skujenieks // Latgales Laiks. — ISSN 1407-9208. — Nr.29 (2002, 19.apr.), 15.lpp.

Judina Dace. Dzejnieks ar troļļa smaidiņu : [par dzejn. un atdz. Knutu Skujenieku] / Dace Judina ; tekstā stāsta K.Skujenieks // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.232 (2002, 28.nov.), 23.lpp.

Jundze Arno. Knuta Skujenieka dzejas māja : [par t.p. nos. izstādes atklāšanu Rakstniecības, teātra un mūz. muzejā : sakarā ar dzejnieka 70.dz.d. (sept.)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.54 (2006, 4.marts), 11.lpp.

Jundze Arno. Dzejnieks ar korānu pie sinagogas : [par Ulda Bērziņa, Amandas Aizpurietes, Knuta Skujenieka piedalīšanos Dzejas dienu pasākumā] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. – Nr.210 (2005, 9.sept.), [1.]lpp.

Kad domas un darbi steidz uz pavasari : [par ķekatu un gavēņa tradīcijām latviešu kultūrā : raksti]. — Saturs: Caur smiekliem cilvēka sirds tumšajā kaktā : par ķekatām, kas apliecina lielo pasaules likumu / Knuts Skujenieks. Pretim septiņu nedēļu atturības svētkiem : par gavēņa tradīciju atspoguļojumu latgaliešu rakstos / Ilona Salceviča. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.31 (2004, 26.febr.), B8.lpp.

Kalna Baiba. Acina Knuta Skujenieka dzejas māja : [par dzejniekam K.Skujeniekam veltīto izstādi "Knuta Skujenieka dzejas māja" Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā] / Baiba Kalna // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.15 (2006, 13.apr.), 18.lpp.

Kalnbērza Evija. Ojārs Vācietis novembra vakaru atmiņās : [par dzejnieku Ojāru Vācieti (1933-1983) : sakarā ar 70.dz.d. atceres pasākumiem] / Evija Kalnbērza ; tekstā stāsta dzejnieka laikabiedri diriģents Imants Kokars, dzejnieki Knuts Skujenieks, Jānis Peters, Māris Čaklais, Ludmila Azarova, rež. Harijs Petrockis, aktrise Vija Artmane // Privātā Dzīve. — ISSN 1407-4311. - Nr.46 (2003, 19./24.nov.), 47.-[48.]lpp.v Klajā tiek izdoti Knuta Skujenieka rakstu sējumi : [par Kopoto rakstu 1.-3.sēj.] // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.3 (2004, 22.janv.), 24.lpp.

Knuts Skujenieks : [par dzejn. un atdz. : biogr. uzziņa] // Karogs. — Nr.4 (2001), 70.lpp.

Ko lasa rakstnieki? : [stāsta latviešu dzejnieki un rakstnieki] / Pēteris Draguns, Knuts Skujenieks, Arturs Heniņš, Pauls Bankovskis, Zigmunds Skujiņš ; pierakst. Viestarts Gailītis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.159 (2003, 11.jūl.), 15.lpp.

Korņeva Ilze. Rīgas 2. vidusskolas jubilejas mozaīkas : [par Rīgas 2.vidusskolu : sakarā ar skolas 90.gadadienu] / Ilze Korņeva ; tekstā stāsta Rīgas 2. vidusskolas direktors Valdis Jēkabsons, bij. direktore Ausma Vilka ; ar skolas absolventu Guntas Virkavas, Knuta Skujenieka, Zaigas Gailes [u.c.] koment. // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.28 (2006, 8.febr.), 14.-15.lpp.

Kubuliņa Anda. Dzejnieku solidaritāte : [par dzejnieka Knuta Skujenieka 70.dz.d. velt. izstādes "K.Skujenieka dzejas māja" laikā notikušo dzejnieku solidaritātes vakaru Rakstniecības, teātra un mākslas muzejā] / Anda Kubuliņa // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.16 (2006, 28.apr./5.maijs), [1.]lpp.v Kupše Ieva. Pieaug interese par latviešu literātu darbiem : [par tikšanos ar rakstniekiem Grobiņas vidusskolā (Liepājas raj.)] / Ieva Kupše ; tekstā stāsta rakstnieki Biruta Eglīte, Knuts Skujenieks, bibliotekāre Īrisa Volkēviča // Kursas Laiks. — ISSN 1407-6004. — Nr.99 (2003, 21.aug.), 8.lpp.

Lapsa Māra. Beznosacījumu mīlestība : [par dzejnieka Knuta Skujenieka un viņa dzīvesbiedres Intas takšu šķirnes suni Zāru un kaķi Matildi] / Māra Lapsa ; tekstā stāsta K.Skujenieks // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.26 (2006, 31.janv.), 52.-53.lpp. — (Piel. "Māja" ; Nr.5).

Leišu tautasdziesmas / atdzej. Knuts Skujenieks ; ar Edvīna Raupa iev. — Saturs: Kūpolīte, kas tevi rāva? ; Aizgāja saulīte debesīm apkārt ; Alus uz galda ; Es iesēju apinīti ; Dzer alu, dzer alu ; Nedomāju dzert. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.25 (2003, 20./27.jūn.), 4.lpp.

Līce Anda. Kas ar to pelna un cik? : [par dzejnieka Knuta Skujenieka "Rakstu" izdošanu] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.113 (2003, 16.maijs), 13.lpp.

Liepa Anita. Knuts Skujenieks pie daugavpiliešiem : [par literāru sarīkojumu Daugavpils teātrī] / Anita Liepa // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.4 (2006, apr.), 186.lpp.

Lorence Sanita. Dzejas dienu turpinājums : [par dzejnieku Knuta Skujenieka, Marī Lundkvistas (Zviedrija) un Ērlinga Kitelsena (Norvēģija) piedalīšanos Dzejas dienu sarīkojumā Valmieras Integrētajā bibliotēkā] / Sanita Lorence // Liesma. — ISSN 1691-0397. — Nr.146 (2004, 21.sept.), 5.lpp.

Maniņa Agrita. Bibliotēka uzņem viesus : [par Dzejas dienu pasākumu ar Knuta Skujenieka piedalīšanos Saldus bibliotēkā] / Agrita Maniņa // Saldus Zeme. — ISSN 1407-3072. — Nr.109 (2005, 17.sept.), [1.]-2.lpp.

Matulis Aleksandrs. Lielais Nezināmais — esmu atklājis savu Veidenbaumu / Aleksandrs Matulis. — Veidenbaums, Eduards. Dzeja / Eduards Veidenbaums ; sast. Inta Čaklā ; pēcv. "Katram savs un visiem viens" aut. Knuts Skujenieks. — Rīga : Nordik, 2005. — 110, [1] lpp. : il., ģīm., faks. // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.25 (2006, 29.jūn.), 19.lpp.

Mīlestība ceļ : [par dzejn. Knuta Skujenieka krāj. "Parkā par solu" un lit. muz. sarīkojumu Rakstn., Teātra un mūz. muzejā] / mater. sagat. Irīna Korņiļjeva, Dana Sinkeviča, Arta Ciša // Ieva. — Nr.49 (2001), 12.lpp.

Neiburga Aija. Salaspilī atzīmē Knuta dienu : [par Knuta Skujenieka dzejas sarīkojumu "Es esmu iemantojis dzimteni" (rež. Karīna Matuseviča) Salaspilī (Rīgas raj.)] / Aija Neiburga // Rīgas Apriņķa Avīze. — ISSN 1407-5857. — Nr.78 (2003, 7.okt.), 2.lpp.

Ofkants Uldis. Pārrunas uz desmit gadiem : [par pretpadomju aģitācijā apsūdzēto Daiļa Rijnieka, Ainas Zābakas, Viktora Kalniņa, Gunāra Rodes, Ziedoņa Rozenberga, Knuta Skujenieka, Jāņa Rijnieka tiesāšanu 1962.g. un soda izciešanu nometnē Mordovijā (Krievija) : saruna ar bij. politieslodzīto] / Uldis Ofkants ; pierakst. Māris Puķītis // Nedēļa. — ISSN 1691-0524. — Nr.50 (2005, 12.dec.), 30., 32., 34.lpp.

Par kultūru politikā : [Rīgas Domes deputātu un literātu diskusija] / Gundars Bojārs, Jānis Dinevičs, Māris Tralmaks, Dainis Īvāns, Saulcerīte Viese, Ludmila Azarova, Knuts Skujenieks, Uldis Norietis, Monika Zīle, Andrejs Eglītis ; pierakst. Linda Krūmiņa // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.351 (2004, 24.dec.), 26.-27.lpp. - (Mājas viesis).

Par varu, naudu un validolu : [par sabiedrības konsolidāciju Latvijā : literātu, žurnālistu, skolotājas, politisko partiju un jaunatnes org. pārstāvju diskusija] / Marina Kosteņecka, Ludmila Azarova, Vladislavs Andrejevs, Ludmila Sočņeva, Vilens Tolpežņikovs, Jānis Rokpelnis, Knuts Skujenieks, Vitālijs Portņikovs ; mater. sagat. Vija Beinerte // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.37 (2006, 7.febr.), 7.-8.lpp.

Pavlovskis Radovans. Pavasara doma / Radovans Pavlovskis ; no maķedon. val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 66.lpp.

Petrovs Andris. Dzeja Eiropas tautu noskaņās — dziesma, ej viegli pa manu sirdi... / sast. un atdz. Knuts Skujenieks. — Rīga : Tapals, 2001. —158, [1] lpp. // Jaunā Avīze. — 4.jūn. (2001) 7.lpp.

Ratniece Sandra. Katram savs un visiem viens Veidenbaums / Sandra Ratniece. — Veidenbaums, Eduards. Dzeja / Eduards Veidenbaums ; sast. Inta Čaklā ; Līvijas Volkovas tekstoloģija ; pēcv. "Katram savs un visiem viens" aut. Knuts Skujenieks. — Rīga : Nordik, 2005. — 110, [1] lpp. : ģīm., faks. // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.17 (2006, 5./12.maijs), 8.lpp.

Rozeniece Aina. Dzejnieks ar savu dvēseles pieredzi un latvisko dzīvessziņu : [par dzejnieka Knuta Skujenieka Rakstu 3.sēj. (Rīga : Nordik, 2003) atvēršanas svētkiem Latvijas Universitātes Filoloģijas fak. zālē] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta K.Skujenieks // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.31 (2004, 26.febr.), B8.lpp.

Rozeniece Aina. Zāles pret muļķību un skumīgu prātu : [par Knuta Skujenieka tulk. poļu rakstnieka Staņislava Ježi Ļeca aforismu krāj. "Nesaķemmētas domas" (Rīga : Tapals)] / Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.178 (2004, 10.nov.), B8.lpp.

Rozeniece Aina. "Es savu laimi savā darbā nesu" : sestdien, 9.martā, tika pasniegtas Lit. gada balvas : [par Lit. gada balvu pasniegšanas svētkiem izst. centrā "Ķīpsala" un laureātiem Liānu Langu, Gunti Bereli, Noru Ikstenu, Juri Zvirgzdiņu, Māru Zālīti, Knutu Skujenieku, Radegastu Paroleku un Andreju Eglīti] / Aina Rozeniece ; tekstā LR kult. min. Kārinas Pētersones un Latvijas Nac. bibl. direkt. Andra Vilka uzruna svētkos un čehu tulk. Radegasta Paroleka vēstule. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.39 (2002, 12.marts), [1.], 6.lpp.

Rozeniece Aina Ar divu tautu, divu kultūru dialogu dzejā un baletā : [par dāņu komp. Gunnera Mēllera Pedersena baletā "Tauriņi" izmantoto dāņu dzejn. Ingeras Kristensenas sonetu vainagu "Tauriņu ieleja" un Vizmas Belševicas dzeju] / tekstā stāsta G.M.Pedersens un I.Kristensenas darbu atdz. Knuts Skujenieks // Latvijas Vēstnesis. — (2001, 7.sept.), 13.lpp.

Ruduša Rita. Latviešu cibric! Prāgā : [sakarā ar grām. gadatirgu Prāgā] / Rita Ruduša ; tekstā stāsta dzejn. Knuts Skujenieks, Gadatirgus direktore Dana Kalinova, tulk., Kārļa Universitātes latviešu val. pasniedzējs Pāvels Štolls // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.107 (2006, 10.maijs), 13.lpp.

Rupenheite Ieva. Jubilejas starptautiskās sakarības : [sakarā ar dzejn. Knuta Skujenieka 65.dz.d.] / tekstā stāsta K.Skujenieks // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 5.sept.), 16.lpp.

Some Zigrīda. Viens vakars Knuta Skujenieka "pažobelē" : [par dzejnieka dzejas vakaru Daugavpils teātrī] / Zigrīda Some ; tekstā stāsta K.Skujenieks // Latgales Laiks. — ISSN 1407-9208. — Nr.14 (2006, 17.febr.), 7.lpp.

Sproģis Andris. Ar baltām domām nāk sētā svētvakars : [par Latvijas Zinātņu akad. goda locekļa, teoloģijas Dr., publicista Jura Rubeņa pārdomām par cilvēka attiecībām ar Dievu un Latvijas Zinātņu akad. goda locekļa Knuta Skujenieka lasīto dzeju Ziemassvētkiem velt. radošajā pēcpusdienā Latvijas Zinātņu akad.] / Andris Sproģis // Latvijas Vēstnesis. – ISSN 1407-0391. — Nr.206 (2004, 24.dec.), B8.lpp.

Sproģis Andris. Kā malkas nastiņa ugunskuram : [par Vlada Bražūna sast. Knuta Skujenieka divvalodu dzejas izlases "Es pabiju tālos ciemos" (Viļņa : Lietuvas Rakstnieku savienības apgāds) svinīgo atvēršanu Rīgā] / Andris Sproģis // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.186 (2004, 24.nov.), B8.lpp.

Sproģis Andris. Pirmā iedegta. Septiņas iesētas. Ne sniegā. Sirdīs : vakar klajā nāca Knuta Skujenieka Rakstu 1.sēj. : [par dzejn. K.Skujenieka grām. (Rīga : Nordik, 2002) atvēršanas svētkiem RLB namā] / Andris Sproģis ; tekstā K.Skujenieka priekšv. "Ievadam" Rakstu 1.sēj. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.186 (2002, 19.dec.), 16.lpp.

Stamačs Ante. Tauriņa atgriešanās ; Tava un mana zīme ; Ceļavārdi dēlam : (contra Johannem Magnum) ; Ar lieliem vēzieniem : [ar īsām ziņām par aut.] / Ante Stamačs ; no horvātu val. atdzej. Knuts Skujenieks // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.9 (2005, sept.), 39.-42.lpp.

Stonkus Anita. Dzejnieku solidaritāte : [par Rakstniecības, teātra un mūz. muzejā t.p. nos. sarīkojumu izstādē "Knuta Skujenieka dzejas māja"] / Anita Stonkus // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2006, maijs), 177.-178.lpp.

Tas ir dzīvesveids : [par radošu personību darba specifiku : komp., dzejnieka, tulk., kinooperatora , māksl., dzejnieka, komp., fotogr. atbildes uz jaut.] / Valts Pūce, Knuts Skujenieks, Silvija Brice, Gints Bērziņš, Lilija Dinere, Kārlis Vērdiņš, Uģis Prauliņš, Jānis Deināts ; mater. sagat. Krists Solovjevs ; ar Brigitas Strodas zīm. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.93 (2006, 21.apr.), 7.lpp. : ģīm., zīm.

Teivāne Vita. Klusi skaļa nonkonformiste : [sakarā ar dzejnieces Vizmas Belševicas 75.dz.d (1931-2005)] / Vita Teivāne ; tekstā stāsta dzejnieks Knuts Skujenieks // Latvijas Vēstnesis Plus. — ISSN 1407-9682. — Nr.82 (2006, 30.maijs), 8.lpp.

Treibere Sigita. "Knuts Skujenieks : "Jāmācās dzīvē pateikt - nē!" : [sakarā ar dzejnieka 70.dz.d.] / Sigita Treibere ; tekstā stāsta K.Skujenieks // Vakara Avīze Vakara Ziņas. —- ISSN 1407-4931. — Nr.297 (2003, 20.dec.), 10.lpp.

Undere Marija. Zvaigznes / Marija Undere ; no igauņu val. atdz. un iev. sarakst. Knuts Skujenieks // Karogs. — Nr.5 (2001), 68.lpp.

Vinklere Dace. Spītības dziedējošais spēks : [par dzejnieka Knuta Skujenieka dzejas izl. zviedru val. "Rūgta roka, rūgta mute" (B.v. : Edition Edda)] / Dace Vinklere // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.54 (2003, 5.marts), 15.lpp.

Zirnis Egīls. Jāparāda Vizmai : [par dzejnieci Vizmu Belševicu (1931-2005)] / Egīls Zirnis ; tekstā stāsta rakstniece Nora Ikstena, dzejnieki Knuts Skujenieks, Olga Lisovska [u.c.] // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.188 (2005, 13.aug.), 10.-13.lpp. — (Piel. "SestDiena").

Zirnis Egīls. Varēs paklusēt par mīlu jaunībā : [par dzejnieku Māri Melgalvu (1957-2005)] / Egīls Zirnis ; tekstā stāsta dzejnieks Knuts Skujenieks, kritiķis Guntis Berelis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.18 (2005, 22.janv.), 10.-13.lpp. — (Piel. "SestDiena").

Zveja Ilze. Grāmatu afiša : [par Knuta Skujenieka "Rakstu" 5.sēj. "Atdzeja" (Rīga : Nordik), Ineses Zanderes un Kristiana Šica komiksu bērniem "Pingus Posta piedzīvojumi" (Rīga : liels un mazs), serbu rakstnieka Milorada Paviča romānu vārdnīcu "Hazāru vārdnīca" (Rīga : Jāņa Rozes apgāds)] / Ilze Zveja // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.5 (2006, 3./10.febr.), 9.lpp.

100 atbildes, domājot par ūdensrozēm : [stāsta kultūras un mākslas darbin.] / Inga Gaile, Knuts Skujenieks, Agnese Gaile, Māris Sirmais, Kristīne Kursiša, Aina Matīsa, Eduards Aivars (u.c.) ; ar Ingas Šteimanes iev. // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.21 (2005, 3./10.jūn.), 2.-3.lpp. — (Piel. "Klasisks Kultūras Foruma pielikums").