Atbildes, kuras tu meklē
Bērziņš Uldis

Dzejnieks un atdzejotājs (1944–2021)

Ulža Bērziņa darbi

Grāmatas

Asinsbalss : latviešu literatūras miniantoloģija / sast. un red. Maima Grīnberga. - [Rīga] : Pētergailis, 2001. - 91 lpp. : il. - Saturs: Gundega Repše ; Māris Salējs ; Uldis Bērziņš ; Pauls Bankovskis ; Knuts Skujenieks ; Mārtiņš Zelmenis ; Edvīns Raups ; Arvis Kolmanis ; Kārlis Vērdiņš ; Pēteris Draguns ; Nora Ikstena.

Bērziņš Uldis. Daugavmala : [dzeja] / Uldis Bērziņš ; [māksl. Tomass Folks ; Ērika Jēkabsona pēcv.]. - Rīga : Nordik, 1999. - 44, [3] lpp. : il.

Bērziņš Uldis. Dzeja / Uldis Bērziņš. - Rīga : Atēna, 2004. - 570, [16] lpp. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties).

Bērziņš Uldis. Dzeja : izlase / Uldis Bērziņš. - Rīga : Artava, 1995. - 187, [4] lpp.

Bērziņš Uldis. Hevisaida sfēra = Сфера Хевисайда / Uldis Bērziņš, Jānis Rokpelnis dzeja ; Sergejs Moreino sast., atdzeja, teksti ; Ieva Kolmane tulk. ; Ruta Veidemane sast., red. - Rīga : Karogs, 2008. - 192, [13] lpp. - Teksts paral. latviešu un krievu val.

Bērziņš Uldis. Kukaiņu soļi : dzejoļi / Uldis Bērziņš. - Rīga : Raiņa un Aspazijas fonds, 1994. - 127 lpp. : il.

Bērziņš Uldis. Laiks : Ulža Bērziņa, Jura Kronberga dzejoļi / [Uldis Bērziņš, Juris Kronbergs ; Gvido Augusta il.]. - Stokholma : Memento ; Rīga : Zinātne, 1994. - 128, [1] lpp., [8] lp. iel. - Ats. Jura Kronberga dzejoļi Ulža Bērziņa atdzejojumā no zviedru val.

Bērziņš Uldis. Maijs debešos : (dekonstrukcijas mēģinājums) : dzeja / Uldis Bērziņš. - Rīga : Preses nams, 2002. - 109, [1] lpp.

Bērziņš Uldis. Nenotikušie atentāti : dzeja / Uldis Bērziņš ; [māksl. Ojārs Feldbergs]. - Rīga : Liesma, 1990. - 157, [1] lpp. : il.

Bērziņš Uldis. Nozagtie velosipēdi : [dzeja] / Uldis Bērziņš ; [māksl. Kristaps Rekmanis]. - Rīga : Minerva, 1999. - 61 lpp.

Bērziņš Uldis. Piemineklis kazai : dzejoļi / Uldis Bērziņš ; [Ojāra Vācieša priekšv.]. - Rīga : Liesma, 1980. - 75 lpp.

Bērziņš Uldis. Poētisms baltkrievs : dzeja / Uldis Bērziņš ; [māksl. Oskars Bērziņš]. - Rīga : Liesma, 1984. - 83 lpp. : zīm.

Man atņēma visu : dzejoļi / [Uldis Bērziņš ... [u.c.]] ; Latvijas Rakstnieku savienības Literatūras propagandas birojs. - Rīga : Avots, 1990. - 126, [1] lpp.

Tulkojumi, atdzeja

Armstronga Karena. Islāms : īsa vēsture / Karena Armstronga ; [Korāna fragm. atdz. Uldis Bērziņš]. - [Rīga] : Atēna, 2004. - 227, [1] lpp. : kartes. - (Dzīvā vēsture).

Dāglardža F.H. Putni mūs mīl : [dzejoļi jaunākā skolas vecuma bērniem] / F.H.Dāglardža ; no turku val. atdz. U.Bērziņš ; il. B.Krūmiņa]. - Rīga : Liesma, 1980. - 48 lpp. : il.

Ījabs / Ulža Bērziņa atdz. ar Joela Veinberga pēcv. un koment ; māksl. Lilija Dinere. - Rīga : Zinātne, 1997. - 180, [2] lpp., [8] lp.il. - (Harper torchbooks).

Kipras dzeja / atdz. Uldis Bērziņš un Knuts Skujenieks. - [Rīga] : Adria, 2007. - 165, [1] lpp. : il., faks. - Daļai dzejoļu doti ilustratīvi oriģināltekstu faksimili grieķu un turku val.

Korāns / [no arābu val. tulk. un priekšv. aut. Uldis Bērziņš ; zin. red. Jānis Ešots]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 150, [1] lpp. - (Domas un atklāsmes).

Milošs Česlavs. Sagūstītais prāts / Česlavs Milošs ; no poļu val. tulk. Uldis Bērziņš ; red. Irēna Birzvalka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 186, [1] lpp. - (Cilvēks un sabiedrība).

Pulcētājs / Ulža Bērziņa tulk. ar Joela Veinberga pēcv. un koment. ; māksl. Māra Rikmane. - Rīga : Zinātne, 2000. - 161 lpp. : il. - (Literatūras pieminekļi).

Slavinājumi. Psalmu grāmata / Ulža Bērziņa atdz. ar Joela Veinberga pēcv. un koment. ; māksl. Lilija Dinere. - [Rīga] : Zinātne, 2005. - 531 lpp., [10] lp. iel. - (Literatūras pieminekļi).

Sturlas dēls Snorre. Gilves acumalds / Snorre Sturlas dēls ; Ulža Bērziņa atdz. ; māksl. Aigars Ozoliņš ; Knuta Skujenieka priekšv. - Rīga : Nordik, 1997. - 111 lpp. : il.

Šimborska Vislava. Dzeja / Nobela prēmijas laureāte Vislava Šimborska ; no poļu val. atdz. [un priekšv. sarakst.] Uldis Bērziņš ; [māksl. Lolita Zikmane]. - Rīga : Jumava, 1998. - 128, [5] lpp.

Šīrāzī Saadī Šeihs Mušrifutdīns. Rožudārzs / Šeihs Mušrifutdīns Saadī Šīrāzī ; no pers. val. tulk. [un pēcv. "Gulistāna" sarakst.] U.Bērziņš. - Rīga : Liesma, 1983. - 248 lpp. : il.

Vats V.M. Islāms : īsa vēsture / V.M.Vats ; [no angļu val. tulk. Sandra Saulīte ; Korāna tekstus atdz. Uldis Bērziņš]. - Rīga : Nordik, 2002. - 168 lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Bērziņš Uldis. Aizgājis Solžeņicins : [par krievu rakstnieku (1918-2008)] / Uldis Bērziņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.4 (2008, dec.), 25.-26.lpp.

Bērziņš Uldis. Aizgājis Solžeņicins 11.XII.1918.-3.VIII.2008 : [krievu rakstnieka Aleksandra Solžeņicina piemiņai] / Uldis Bērziņš // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.30 (2008, 8./15.aug.), 6.lpp. : ģīm.

Bērziņš Uldis. Ar memuāriem vienmēr ir tā / Uldis Bērziņš ; ar Rolfa Ekmaņa iev. par aut. // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 50.gadagāj., Nr.4 (2005, dec.), 34.-35.lpp. : il.

Bērziņš Uldis. Atvados no Dāglardžas : [turku dzejnieka Fāzila Hüsnü Dāglardžas (1914-2008) piemiņai] / Uldis Bērziņš // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.41 (2008, 24./31.okt.), 4.lpp. : ģīm.

Bērziņš Uldis. Dievs - tas ir Viņa stils : [par Korāna tekstu tulk. pieredzi] / Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.6 (2007, jūn.), 70.-86.lpp.

Bērziņš Uldis. Dievs - tas ir Viņa stils : [par Korāna u.c. kanonisko tekstu tulk.] / Uldis Bērziņš // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.5 (2007, 2./9.febr.), 3.lpp. : ģīm.

Bērziņš Uldis. Karaliene, galms un sabiedrība : [par dzejnieci Vizmu Belševicu (1931-2005)] / Uldis Bērziņš // Republika.lv. - ISSN 1691-2756. - Nr.39 (2006, 10./16.nov.), 36.-[37.]lpp. : ģīm.

Bērziņš Uldis. Kaunamies savu deklināciju? : [par svešval. personvārdu atveidi un locīšanu latviešu val. : skice] / Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2007, apr.), 100.-102.lpp.

Bērziņš Uldis. Ko iedomāt, ko vēlēties? : [atmiņas par dzejnieci Vizmu Belševicu (1931-2005)] / Uldis Bērziņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 50.gadagāj., Nr.4 (2005, dec.), 21.-22.lpp. : il.

Bērziņš Uldis. Pacelsim glāzes par globālo Latviju! / Uldis Bērziņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 51.gadagāj., Nr.1 (2006, marts), 12.-13.lpp.

Bērziņš Uldis. Par ko pienākas Nobelis : [par turku rakstniekiem un Nobela prēmijas laureātu Orhanu Pamuku] / Uldis Bērziņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 52.gadagāj., Nr.1 (2007, marts), 25.-26.lpp. : ģīm.

Bērziņš Uldis. Par kolektīvas atbildības principu : [vēsturē (Osmaņu impērijā) un mūsdienās] / Uldis Bērziņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 50.gadagāj., Nr.3 (2005, sept.), 13.-15.lpp.

Bērziņš Uldis. Par pērnruden lasīto / Uldis Bērziņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.1 (2008, marts), 13.-14.lpp. : il.

Bērziņš Uldis. Rotaļas substrāts / Uldis Bērziņš ; il. Kristaps Kalns // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.24 (2006, 28.janv.), 3.lpp. : il. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.4).

Bērziņš Uldis. Suns, ved sevi saitē! : [eseja par morāli un paštaisnību] / Uldis Bērziņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 52.gadagāj., Nr.4 (2007, dec.), 18.-19.lpp. : il.

Bērziņš Uldis. Vai galotnes savijas? : [par persiešu dzejnieka Mevlānas Dželāledina Rūmī (1207-1273) poēzijas un reliģisko uzskatu ietekmi : sakarā ar 800.dz.d.] / Uldis Bērziņš // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.38 (2007, 28.sept./5.okt.), 3.lpp.

Bērziņš Uldis. Vai tad iespējams atdarināt dievišķo? : [par Bībeles un Korāna tulk.] / Uldis Bērziņš // Valsts valodas komisijas raksti. - 4.sēj.: Tulkojums - kultūrvēsturisks notikums (2008), [65.]-75.lpp.

Bērziņš Uldis. Varonis meklē autoru : [par diviem anonīmiem dzejas sūtījumiem] / Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2007, marts), 195.-196.lpp.

Bērziņš Uldis. Vizmas Belševicas ietekme uz Latvijas sabiedrību : [par dzejnieci (1931 -2005) : skice] / Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2007, marts), 80.-83.lpp. : ģīm.

Dzeja

Bērziņš Uldis. Dzejoļi / Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2008, nov.), 8.-16.lpp. : ģīm. - Saturs: Draugi ; Apvērstā pilsēta ; Vāravs un Mozus Dievs ; Marija ; Viltus pravietis ; Vīru lauva ; Politikas dienas ; Varbūt vēl skan? ; Divi pieraksti Maijai Silmalei ; Veltīga romantika ; Gada ass ; "Cik garlaicīga diena, nepakust ne lapa...".

Bērziņš Uldis. Dzejoļi / Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2008, maijs), 82.-88.lpp. : ģīm. - Saturs: "Mēness blāv nenopucēts..." ; Decembris ; "Nav mums simtu gadu meklēt jānoiet..." ; Paša bēres, no sākuma līdz beigām plaģiāts ; Bezmaz būtu Stambulā apraudājies ; Rubeniešu bunkurā ; Autotematisms divreiz sapnī ; Zvaigžņu lietus Stambulā ; Marra jaunā mācība par valodu.

Bērziņš Uldis. Fragments ar Fredi : [velt. Vinifredam Kraučim] / Uldis Bērziņš // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.215 (2005, 14.sept.), 2.lpp. - (Piel. "Satikšanās literatūrā").

Bērziņš Uldis. Izdzīts laikā : [dzeja] / Uldis Bērziņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 51.gadagāj., Nr.4 (2006, dec.), 40.lpp.

Bērziņš Uldis. Izdzīts laikā / Uldis Bērziņš ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.35 (2006, 15./22.sept.), 7.lpp. : ģīm. - Saturs: Izņemts no skolas ; Mienešu rūža 2006 ; Izdzīts Laikā ; Moru Jānis ; Fragments ar Fredi.

Bērziņš Uldis. Kā sapnī noredzēts : [dzeja] / Uldis Bērziņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 51.gadagāj., Nr.1 (2006, marts), 8.lpp.

Bērziņš Uldis. Rīgas ģenitīvi : [dzejolis komp. un dzejnieku kopīgam projektam "Sākumā bija vārds"] / Uldis Bērziņš ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.36 (2007, 14./21.sept.), 4.lpp. : ģīm.

Bērziņš Uldis. Sapnis par Gotlandi ; "Neuzvarēt? Ha!..." ; 1., 2: 1.Daugavmala ; Ventspilshouse casual ; Maksis un Morics ; Lemberga hūte ; Saruna ar Pastnieku ; Zemes māls ; Pavasaris ; Izmisušais / Uldis Bērziņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.73 (2008, 28.marts), 14.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.12).

Tulkojumi un atdzeja

Behramoglu Ataols. Dzejoļi / Ataols Behramoglu ; no turku val. atdz. un iev. sarakst. Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.9 (2007, sept.), 77.-86.lpp. : ģīm. - Saturs: Elleskoks un vasara ; Ja man jāmirst, tad vakarpusē ; Bērni nepieder nācijām ; Katrā ziņā reiz ; Par Mocartu, Majakovski, sieru, maizi, neļķi utt. ; No Vidusjūras dienasgrāmatas: IV."Kā žņaudzīdami pēdējās lāses..." ; VI."Toroskalni..." ; VII."Cilvēkam vajag tā pazīt dzimteni..." ; Kas ir zeme.

Erdžans Envers. Laiks noskūpsta visu, ko pametis : [dzejoļu cikls : 1-25] / Envers Erdžans; no turku val. atdz. un piez. sarakst. Uldis Bērziņš ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.34 (2007, 31.aug./7.sept.), 4.lpp. : ģīm.

Jašins Mehmeds. Sala / Mehmeds Jašins ; atdz. un iev. sarakst. Uldis Bērziņš // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.27 (2008, 18./25.jūl.), 7.lpp. : ģīm. - Saturs: Vīnpilna nakts ; Lido, dūja, ū ; Rēgs ; Kara laiks ; Velve ; Kādas mīlas pastarā diena ; Dvēseļu zaglis ; Kembridžas morgs ; "Labrīt".

Korāna 26.sūra : dzejnieki / no senarābu val. atdz. Uldis Bērziņš ; ar R.E. īsām ziņām par atdz. // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 51.gadagāj., Nr.4 (2006, dec.), 2.-6.lpp.

Korāns : 2.sūra. Govs. Līdzcietīgā, žēlsirdīgā Dieva vārdā! / no arābu val. tulk. Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2005, apr.), 89.-104.lpp.

13.sūra. Pērkons. : fragm. no Korāna / no arābu val. tulk. Uldis Bērziņš // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.2 (2007, 12./19.janv.), 5.lpp.

"Zemes ogas nobriedušas..." : [atvadvārdi dzejniecei Vizmai Belševicai (1931-2005) 12.aug. Raiņa kapos] / no čuvašu val. tulk. Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.9 (2005, sept.), 202.-204.lpp.

Sarunas un intervijas

Bērziņš Uldis. Dievs ļauj mums izvēlēties : [saruna ar Jaunās Derības tulk. : sakarā ar gaidāmo grām. prezentāciju] / Uldis Bērziņš ; pierakst. Viktors Avotiņš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.82 (2007, 7.apr.), 2.lpp. : ģīm.

Bērziņš Uldis. Impulss ir dots līdzi cibiņā : [par Bībeles un Korāna tulk. : saruna ar dzejnieku un tulk.] / Uldis Bērziņš ; pierakst. Marika Vidiņa // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.9 (2008, 29.febr./7.marts), 8.lpp. : ģīm. - (Iel. "Ad Verbum" ; Nr.3).

Bērziņš Uldis. Reliģijas ir mūsu veidoti instrumenti : [par islāma fundamentālā tekstu krāj. "Korāns" tulk. latviešu val. : saruna ar tulk.] / Uldis Bērziņš ; pierakst. Edvīns Raups // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.2 (2007, 12./19.janv.), 4.lpp. : ģīm.

Bērziņš Uldis. Vaigs pie stikla : [par Korāna tulk. latviešu val. : saruna ar dzejnieku un atdz.] / Uldis Bērziņš ; pierakst. Didzis Meļķis // Latvijas Luterānis. - ISSN 1407-5067. - Nr.1 (2006, janv.), 12.-15.lpp.

Bērziņš Uldis. Visu svēto mīļākā grāmata : [saruna ar dzejnieku un atdzej.] / Uldis Bērziņš ; pierakst. Egīls Zirnis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.6 (2006, 7.janv.), 4.-5.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.1).

Literatūra par Uldi Bērziņu

Grāmatas

Latviešu dzejnieku portreti : robežu šķērsotāji, robežu sargi / Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; [Inta Čaklā ... [u.c.] ; sast. Ieva E. Kalniņa]. - Rīga : Zinātne, 2007. - 267, [2] lpp. : il. - Uldis Bērziņš, Leons Briedis, Juris Helds, Laima Līvena, Hermanis Marģers Majevskis, Jānis Rokpelnis, Knuts Skujenieks.

Veltījumi

Briedis Leons. Negatīvā brīvība : [dzejoļi] / Leons Briedis ; [lit. red. Inta Čaklā]. - Rīga : Minerva, 1995. - 157 lpp. : ģīm. - Veltījumi: Vizmai Belševicai, Kornēlijam un Adrianam [Briežiem], Uldim Bērziņam, Haraldam Biezajam, Anai Blandianai, Mārim Čaklajam, Edvīnam Raupam, Arnim Šablovskim, Ojāram Vācietim.

Pelšs Einārs. Maija : dzeja : [pirmā grām.] / Einārs Pelšs. - Rīga : Liesma, 1987. - 92 lpp. - Veltījumi: Uldim Bērziņam, Egilam Blūmam, Maijai, mātei, N.Pirosmani, Fjodoram Sologubam.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ahmeds brālis. Komentārs E.Raupa intervijai ar U.Bērziņu : [par interviju "Reliģijas ir mūsu veidoti instrumenti" par Ulža Bērziņa islāma fundamentālā tekstu krāj. "Korāns" tulk. latviešu val. laikr. Nr.2 (2007, 12./19.janv.)] / brālis Ahmeds // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.2 (2007, 12./19.janv.), 6.lpp.

Ahmeds brālis. Ulža Bērziņa Korāna interpretācija musulmaņa skatījumā : "Korāns latviski" nemaz nav Korāns : [par islāma fundamentālā tekstu krāj. "Korāns" tulk. latviešu val.] / brālis Ahmeds // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.2 (2007, 12./19.janv.), 5.-6.lpp.

Elsiņa Inese. Seminārā uzstājas Uldis Bērziņš : [par Madonas raj. bibliotekāru semināru un tā viesi - dzejnieku, tulk. Uldi Bērziņu] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta Madonas raj. bibliotēkas direktora vietn. Daiga Puķīte, U.Bērziņš // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.149 (2005, 20.dec.), 4.lpp.

Gordons Franks. Suminot izcilu dzimtu : vērojumi un pārdomas [par dzejnieku, tulk. Uldi Bērziņu un viņa ģimeni] / Franks Gordons // Brīvā Latvija - Londona. - ISSN 0934-6759. - Nr.6 (2007, 3./9.febr.), 4.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" - Ņujorka. - Nr.6 (2007, 3./9.febr.), 10.lpp.

Gordons Franks. Unikālā Bērziņu dzimta : [par dzejnieku Uldi Bērziņu un viņa ģimeni] / Franks Gordons // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 52.gadagāj., Nr.3 (2007, sept.), 18.-19.lpp. : il.

Kārkluvalka Ilze. Vai tu zini, kas ir sūra? : [par Talsu literātu apvienības organizēto tikšanos ar dzejnieku un tulk. Uldi Bērziņu] / Ilze Kārkluvalka ; tekstā fragm. no U.Bērziņa esejas // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.20 (2006, 16.febr.), 4.lpp.

Kilevica Linda. Interpretāciju tikšanās ar Uldi Bērziņu : [par tikšanās vakaru ar dzejnieku Uldi Bērziņu Daugavpils teātrī] / Linda Kilevica // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.33 (2006, 28.apr.), 2.lpp.

Lauzis Aldis. Aļaksejs Pisins vai Aļaksejs Pysins? : [stāsta valodnieks] / Aldis Lauzis ; pēc Ulža Bērziņa raksta "Kaunāmies savu deklināciju?" žurn. "Karogs" (2007, apr.) // Rīgas Laiks. - ISSN 1407-1622. - Nr.7 (2007, jūl.), 14.-15.lpp. : tab.

Liela griba paspilgtināt pasauli : sveicam Uldi Bērziņu! : [sakarā ar laikr. "Diena" kultūras balvas piešķiršanu dzejniekam, atdz.] / tekstā stāsta U.Bērziņš // Sociāldemokrāts. - Nr.1 (2006, 28.janv.), 5.lpp.

Liepa Anita. Toreiz un tagad : [par tikšanos ar dzejnieku, atdz. Uldi Bērziņu Daugavpilī 1971.g. un 2006.g.] / Anita Liepa // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2006, maijs), 181.-182.lpp.

Meri Hosams Abu. Ticēt ar sirdi : [par Ulža Bērziņa Korāna tulk. : saruna ar Arābu kultūras centra Latvijā direktoru, ārstu] / Hosams Abu Meri ; pierakst. Ilva Skulte, Edvīns Raups // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.7 (2007, 16./23.febr.), 12.lpp. : ģīm.

Moreino Sergejs. Kas to Rīgu dimdināja : [esejas] / Sergejs Moreino ; no krievu val. tulk. Ieva Kolmane // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.9 (2007, sept.), 124.-135.lpp. - Saturs: Hevisaida sfēra ; Redzīgais Indriķis ; Ulža Bērziņa mīts.

Par Ulža Bērziņa Korāna tulkojumu : [raksti] // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2005, apr.), 105.-113.lpp. - Saturs: Ulža Bērziņa Korāna tulkojums un tā sekas / Ilmārs Zvirgzds ; Vai Latvijas musulmaņiem ir vajadzīgs Bērziņa Korāna tulkojums? / Kaspars Gasūns ; Kā teica kāds mans draugs / Kristaps Kilbloks ; Pārdomas par Ulža Bērziņa Korāna tulkojumu / Laila Čakare ; Poētiskā dedzība un teoloģiskā precizitāte / Knuts Skujenieks.

Salējs Māris. Haosa kontrapunkts : [dzejnieka un tulk.] Ulža Bērziņa portrets / Māris Salējs // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2005, apr.), 143.-155.lpp.

Salējs Māris. Māris Salējs Ulža Bērziņa galaktikā : [par topošo monogrāfiju par U.Bērziņa dzeju : saruna ar dzejnieku, literatūrzin.] / Māris Salējs ; pierakst. Guntis Berelis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.1 (2009, janv.), 133.-137.lpp. : ģīm.

Salējs Māris. Ulža Bērziņa dzejas mugurkauls : no topošās grām. uzmetumiem / Māris Salējs // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.1 (2009, janv.), 138.-146.lpp.

Skujiņš Zigmunds. Dažas personas no grāmatas Paralēlās biogrāfijas. Par rakstniekiem : [par dzejniekiem Uldi Bērziņu, Aleksandru Čaku (1901-1950), Valdi Grēviņu (1895-1968) un rakstniekiem Regīnu Ezeru (1930-2002), Marģeri Zariņu (1910 -1993) : no Rakstu 1.sēj.] / Zigmunds Skujiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2005, marts), 130.-137.lpp.

Treibere Sigita. Draugus cienā ar viskiju un maizītēm : [par dzejnieku Uldi Bērziņu : sakarā ar dzimšanas dienas svinībām] / Sigita Treibere ; tekstā stāsta U.Bērziņš // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.112 (2005, 17.maijs), [16.]lpp.

Recenzijas

Jundze Arno. Turki un grieķi zem viena jumta : [par grām. "Kipras dzeja" (atdzej. Uldis Bērziņš, Knuts Skujenieks)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.210 (2007, 8.sept.), 11.lpp.

Lāms Ojārs. Kipras dzeja un zaļā līnija : [par Kipras mūsdienu grieķu un turku dzejas kopkrāj. "Kipras dzeja" (sast. Tamāra Liseka, atdz. Knuts Skujenieks, Uldis Bērziņš)] / Ojārs Lāms // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.10 (2008, 7./14.marts), 11.lpp.

Skujenieks Knuts. Kā bultas spēkoņa delnā... : [par Slavinājumi. Psalmu grāmata / Ulža Bērziņa atdz. un piez. ; Joela Veinberga pēcv. un koment. - Rīga : Zinātne, 2005. - 531 lpp., 11 lp. il. : zīm. - (Literatūras pieminekļi)] / Knuts Skujenieks // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.2 (2006, 13./20.janv.), 8.lpp.

Skulte Ilva. Kas Tava Kunga tev sūtīts - Patiesība, tak vairums ļaužu netic : [par islāma svēto grām. "Korāns" : sakarā ar Ulža Bērziņa tulk. latviešu val.] / Ilva Skulte, Inga Šteimane // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.2 (2007, 12./19.janv.), 4.lpp.

Šāberte Baiba. Viena sakne Bībelē, otra - dainās : [par dzejnieka Ulža Bērziņa atdzejoto Vecās Derības tekstu "Slavinājumi. Psalmu grāmata" (Rīga : Zinātne, 2005) sēr. "Literatūras pieminekļi"] / Baiba Šāberte ; tekstā stāsta U.Bērziņš, Latvijas ev.lut. Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.11 (2006, 19.janv.), 7.lpp.