Atbildes, kuras tu meklē

A. Jurjāns "Pūt, vējiņi", apdare jauktajam korim

Jurjānu Andrejs ir pirmais ievērojamākais latviešu mūzikas folklorists - savāc ap 3000 tautas melodiju, ko zinātniski apkopo un izdod krājuma Latvju tautas mūzikas materiāli sešās burtnīcās. Vispazīstamākā ir tautasdziesmas Pūt, vējiņi (1884) apdare jauktajam korim lakoniskā, bet katras balss melodizācijā izteiksmīgā faktūrā.

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: