Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rakstnieka Kārļa Skalbes dzimtene "Saulrieti" Vecpiebalgā

Cēsu raj., Vecpiebalga

Rakstnieka Kārļa Skalbes dzimtene "Saulrieti" Vecpiebalgā

© Latvijas Nacionālā bibliotēka