Atbildes, kuras tu meklē
Lietuviešu—latviešu

A Ą B C Č D E Ė F G H I Į J K L M N O P R S Š T U Ū V Y Z Ž

laisvinti
labdaringas
laipsniuoti
laižyti
laibinti
laipinti
lakstytis
laivė
laipioti
lakuotas
laisvūnas
lamžuoti
laboratorija
laibenis
lakstytojas
lakoniškas
laikraštinis
laiku
lagenti
laiptuotas
labirintas
lancetas
laikytuvas
laiduoti
laktacija
laižytis
laipinimas
La Pampa
laisčioti
labdarystė
lankavimas
languotas
lakstūnas
Lambajekė
lanksta
langas
lakštiniai
lankauti
lagas
laivininkas
laidynė
lakus
labororinis
labdarys
langatiesė
laistyti
laibai
landtagas
lalesys
landūnas
laigonas
laistytojas
lakuotinis
laiškus
lakrica
laiptinė
lamstyti
labdarybė
lankomumas
laikymasis
laimėti
laidoti
laminti
laisvė
labializacija
laidymas
lamstuotas
laidumas
laikrodis
laivybinis
landuonis
laipiojimas
laistytuvas
laikinai
laivynas
laižykla
laikyti
laivas
laikysena
laidotojas
lankelis
lakštabudės
labialinis
lamstas
labanakt
laikrodininkas
laisvamanybė
lankstas
Lakšadvipa
laižymasis
laisvas
laidyti
landumas
landveras
labilus
laidinėti
landšaftas
lama
landžius
lakstumas
lankininkas
lakštavimas
lankas
lancetiškas
lakavimas
laivininkystė
laivyba
lankena
laikiklis
labinimasis
laiškulys
lakinti
laistinėti
lankinis
lankoti
labintis
laimikis
laiškėtas
landa
lakštingala
lagaminas
landynė
laitas
laibumas
laibuma
laibas
laižikauti
laikas
lanka
lakstymas
lajinis
lamaizmas
langinė
laka
labiau
lakišius
Lampungas
laibokas
lakštutė
lajus
laigyti
laidas
laiminimas
lambas
laiškenis
Lagosas
laidus
laisvininkas
langinis
ladino kalba
laisvanoriškas
lafetas
laktozė
lakštas
lamzdelis
laisvamaniškas
laisvėti
lakmusas
laimėjimas
laistymas
laidaras
laisvamanis
lakūnas
laipsniškas
languoti
laidavimas
laivavilkys
lakstus
lankomas
laivakelis
landinti
laikraštija
Lampunas
langius
lageris
laikinas
labas
laivavirvės
labinti
laiškumas
Labuanas
laimė
lamba kalba
lakti
lankstumas
lalėti
laikraštininkas
laisvamaniškumas
laisvadienis
landyti
laigymas
langiukas
labdaringumas
laistytis
laiminti
laibakaklis
lakta
laidinti
lakstyti
labilumas
lamžyti
lakuotojas
La Riocha
labdien
laimingas
laja
laksva
lamdyti
laisvanoris
lakinis
laipsniavimas
lakalas
lamenti
laikotarpis
laikraštpalaikis
laiškas
laiškininkas
laisinti
lai
La Korunija
lakonizmas
laborantas
lakas
lakoniškumas
laineris
laktometras
laidotuvės
laibėti
laidyklė
lankainis
laiptas
lakoniškai
laikraštis
labdara
lakstinėti
laižymas
laimingai
lakštinis
lampasas
lakėti
laikmetis
Lahoras
lahndų kalba
landus
landsknechtas
lakuoti
laivinis
laisvamanystė
landžioti
laibgalys
lankstinėti
langustas
laivakortė
laiduotojas
laikymas
laibakojis
lagūna
laiptatakis
laistinėjimas
lanketas
labializuotas
laikininkas
laipsnis
laižinėti
La Libertadas
langelis
labai
laisvanoriškumas
laktelė
lajuoti
laimėtojas
laipsniškumas
lamdymas
labializuoti
laipus
lamstytis
laisvumas
laidininkas
landinėti
lakioti
laidotuvininkas
lankstus
laisvintojas
lakštuoti
lakiojimas
laidokas
laivelis
laiškanešys
laidytiniai
laiškinis
laimingumas
laisvalaikis
laistyklė
lakumas
laikytis
laikinumas
lampionas
laidojimas
laida
laikytojas
1 2 3 4 5 6