Atbildes, kuras tu meklē
Valodas uzziņas

Apstākļa vārdi (adverbi)
Atgriezeniskie lietvārdi
Atstāstījuma izteiksme
Ceturtā deklinācija
Ciešamā kārta
Ciešamās kārtas pagātnes divdabis
Ciešamās kārtas tagadnes divdabis
Darāmās kārtas divdabis ar -dams
Darāmās kārtas divdabis ar -ot
Darāmās kārtas pagātnes divdabis
Darāmās kārtas tagadnes divdabis ar -ošs
Darbības vārdi
Divdabji
Izsauksmes vārdi (interjekcijas)
Īpašības vārda pakāpes
Īpašības vārdi
Īpatnēji lokāmo vietniekvārdu paradigmas
Latviešu valodas vārdu formu pareizrakstības uzziņu sistēma internetā
Lietvārdi
Nekārtnie darbības vārdi
Nelokāmie lietvārdi
Otrā deklinācija
Otrā konjugācija
Partikulas
Pavēles izteiksme
Piektā deklinācija
Pirmā deklinācija
Pirmā konjugācija
Prievārdi (prepozīcijas)
Saikļi (konjunkcijas)
Saliktie laiki
Sestā deklinācija
Skaitļa vārdi
Trešā deklinācija
Trešā konjugācija
Vajadzības izteiksme
Vēlējuma izteiksme
Vienkāršā nākotne
Vienkāršā pagātne
Vienkāršā tagadne
Vietniekvārdi