Atbildes, kuras tu meklē

Palīgs darbam ar Hipertekstu

Hiperteksta projekta lapas apmeklētājiem ir iespēja lasīt literātu radītos stāstus un veidot pašiem savus tekstus uz to bāzes. Lasītāji var ceļot no viena stāsta citā, kombinēt teksta elementus no dažādiem autoriem, līdz iegūst sev tīkamu rezultātu – savu hipertekstu. Stāstus var veidot Tekstu būvēšanas un Hiperceļošanas sadaļās – kopā 4 dažādos veidos. Iegūto tekstu lasītājs var saglabāt Favorītu sadaļā, piešķirot tam nosaukumu un norādot savu vārdu. Ja lasītājs norādīs arī savu e-pastu (netiks publiskots), tad radītais stāsts piedalīsies konkursā!

Tekstu būvēšana
Tekstu būvēšana notiek lasītājam kombinējot fragmentus no viena autora stāsta ar fragmentiem no cita autora stāsta – aizstājot tos uz ‘līdzības’ pamata, apvienojot, vai veidojot pašam savu, jaunu tekstu – hipertekstu. Šādu kombinēšanu, mainīšanu un aizstāšanu nodrošina tas, ka visi stāsti ir ‘nomarķēti’ – atzīmēti tajos esošie ‘Teksta elementi’ un ‘Propa funkcijas’ – un datorprogramma atpazīst līdzīgos teksta fragmentus, tādējādi nodrošinot sakarīgu sižeta attīstību uz lasītāju izvēļu pamata.

Trešdaļa
No kāda literāta sarakstītās miniatūras tiek paņemta viena trešdaļa – stāsta iesākums, vidusdaļa vai nobeigums – un šīs trešdaļas ietvaros lasītājam ir iespēja spēlēties: mainīt teksta fragmentus, klikšķinot uz tiem, līdz rezultāts gandarī. Tad lasītājs piešķir jaunradītajam tekstam savu nosaukumu un nosūtu to uz sadaļu Favorīti, kur glabājas visi lasītāju jaunradītie teksti.

Mutantteksts
Mutantteksts veidojas ņemot pa vienai trešdaļai no trīs dažādu autoru stāstiem. Lasītājam ir iespēja lasīt radušos kombināciju un nomainīt kādu no trešdaļām, līdz tiek iegūts interesants mutantteksts. Trešdaļu ietvaros iespējams mainīt ‘Teksta elementus’, lai radītu saistošāku vēstījumu vai nodrošinātu plūstošāku pāreju no vienas daļas uz nākamo. Hiperteksta datorprogramma automātiski otrajā un trešajā daļā ievieto tādus pašus galveno varoņu vārdus un vietu nosaukumus kā pirmajā daļā – lai radītu nepārtraukta un saistīta vēstījuma iespaidu.

Konstruktors
Lasītājam ir iespēja uzbūvēt savu hipertekstu sākot no ‘baltas lapas’ – liekot pēc izvēles citu aiz cita dažādus ‘Teksta elementus’ un ‘Propa funkcijas’, līdz iegūtais stāsts apmierina, pēc tam piešķirot jaunradītajam tekstam savu nosaukumu un nosūtot to uz sadaļu Favorīti, kur glabājas visi lasītāju radītie teksti.

Hiperceļošana
Hiperceļošana darbojas, par pamatu ņemot kāda nejauši izvēlēta autora teksta trešdaļu. Klikšķinot uz iezīmētajām teksta vietām – ‘Teksta elementiem’ vai ‘Propa funkcijām’ – lasītājs nokļūst citā tekstā, kur ir tāda paša tipa marķēts elements. Līdzīgie elementi tiek izmantoti kā mezglu punkti, kas ļauj savienot divus dažādus tekstus, pārceļot no viena teksta uz citā.

Favorīti
Sadaļā Favorīti glabājas lasītāju radītie hiperteksti. Ir iespējams tos aplūkot, komentēt un nobalsot par interesantākajiem hipertekstiem. Lasītāju radītie hiperteksti tiek kārtoti pēc visvairāk pozitīvu vērtējumu saņēmušajiem tekstiem – tādējādi ir iespējams viegli aplūkot tekstus, kas arī citiem lasītājiem šķituši interesanti.

Dienas oriģinālteksts
Katru dienu no projekta mājaslapas atvēršanas 6. decembrī lasītājiem tiks piedāvāts viens īsais stāsts, ko sarakstījuši projektā iesaistītie autori – vai nu atsevišķi, vai kopā. Janvāra beigās lasītājiem kļūs pieejami visi literātu sarakstītie stāsti.

Dienas mutantteksts
Sadaļā Dienas mutantteksts katru dienu tiek piedāvāts viens no lasītāju hipertekstiem – tas, kurš būs saņēmis visvairāk pozitīvu balsojumu sadaļā Favorīti.

Par Hiperteksta projektu
Sadaļā Par Hiperteksta projektu rodama informācija par projekta veidotājiem, projekta mērķiem, īsi apraksti par prozaiķiem, kas tajā piedalās, kā arī pētnieciski un teorētiski raksti par Hiperteksta projektu un ar to saistītām līdzīgām idejām.

Ziņas
Sadaļā atrodami jaunumi par Hiperteksta projektu, sākot ar tā attīstīšanas fāzi.

Teorētiskais arhīvs
Sadaļā atrodami pētnieciski un teorētiski raksti par Hiperteksta projektu un ar to saistītām līdzīgām idejām, ko Hiperteksta darba grupa apkopoja projekta veidošanas gaitā, sākot no 2006. gada rudens.

Saites
Sadaļā rodamas norādes uz interneta resursiem, kur darbojas vai aprakstītas Hiperteksta projektam radniecīgas literāras un kultūras idejas.

Par autoriem
Sadaļā atrodami īsi apraksti par prozaiķiem, kas piedalās projektā.

Konkurss
No 6. decembra līdz 20. janvārim notiek hipertekstu konkurss, kur lasītāji sacenšas, kurš radījis interesantāko hipertekstu. Galvenā balva hipertekstu konkursā – vakariņas ar paša izvēlētu Hiperteksta projekta dalībnieku rakstnieku. Balvas tiek piešķirtas trijās nominācijās – 1) lasītāju balsojums – visvairāk balsis saņēmušais hiperteksts, 2) žūrijas balva – žūrijai tīkamākā hiperteksta autoram, 3) speciālbalva. Žūrijas sastāvs – Haralds Matulis (ab Kelvins), Anita Vasiļjeva (Tilde), neatkarīgais eksperts. Lai piedalītos ar savu hipertekstu konkursā, lūdzu, norādiet savam hipertekstam autorību, nosaukumu un pievienojiet savu e-pastu (tas netiks publiskots).

© Saturs: autori, AB Kelvins, Haralds Matulis