Atbildes, kuras tu meklē

Letonika.lv
ieguvumi skolām

Letonika.lv ‒ abonējams
tiešsaistes mācību līdzeklis:

 • vienmēr pieejams
 • saturs pamatskolai un vidusskolai
 • ērti izmantojams

Uzzināt par abonēšanu

Vienmēr pieejams ikvienam skolēnam un skolotājam

Klasē un mājās

strādā un mācies 24/7 ‒ katrā laikā un jebkurā vietā, klātienē vai attālināti, grupās un individuāli

Skolas abonements

nodrošina ikvienam skolēnam un skolotājam neierobežotu piekļuvi visam saturam

Tiešsaistes resurss

Izmantošanai nepieciešams vien interneta pieslēgums un E-klase vai Mykoob parole

Saturs mācībām pamatskolā un vidusskolā

Letonikas lasītava un audiolasītava

Digitālajā Lasītavā ir pieejami 67 latviešu un cittautu autoru 220 oriģināldarbi (tostarp ar autortiesībām aizsargātie), kas atbilst literatūras mācību programmai.
Audiolasītavā daiļdarbus var lasīt un klausīties vienlaikus.

Literatūra
7.-9. klasei

Mācību un metodiskais līdzeklis Literatūra 7.-9. klasei ‒ digitāla platforma literatūras apguvei. Virtuālie asistenti zināšanu apguvei un pārbaudei, interaktīva literatūras veidu un žanru apguve, rīki radošai pašizpausmei.

Vēsture, mūzika, kultūra, ģeogrāfija

Latvijas vēstures enciklopēdija, interaktīva laika karte un testi zināšanu pārbaudei. Mūzikas literatūras tēmas audio un nošu piemēros. Latvijas kultūras kanons. Interaktīva Latvijas karte ar 5 000 kultūrvēstures un dabas objektiem.

Latviešu valoda un svešvalodas

Latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu, igauņu valodas tulkojošās vārdnīcas, latviešu un angļu valodas terminu un svešvārdu skaidrojošās un sinonīmu vārdnīcas. Vārdformu analīzes rīks un testi latviešu valodas tipiskāko kļūdu novēršanai.

Ērti un efektīvi izmantojams

Darba lapas

Uzreiz izmantojamas un konkrētam mērķim pielāgojamas vairāk nekā 250 darba lapas, kuras izstrādājuši latviešu valodas un literatūras skolotāji, izmantojot letonika.lv un citus interneta resursus. Darba lapas ir sagrupētas pēc autoriem, tēmām, klasēm un darbošanās veida.

Satura pārizmantošana

Letonikas saturu no literārajiem darbiem, enciklopēdijām, vārdnīcām, multivides kolekcijām var viegli pārnest uz citām platformām.
Saišu veidā mācībām nepieciešamo var uzdot
e-klasē vai e-pastā. Letonikas saturs ļauj veidot starppriekšmetu saikni un skolotāju sadarbību.
mācību resursu apkopojums

Iesaistošā mācīšanās

Mūsdienīgs veids, kā apgūt zināšanas un celt digitālo kompetenci. Valodu un literatūras apguvē ir iespēja izmantot Tildes ‒ viena no vadošajiem Eiropas valodu tehnoloģiju uzņēmumiem ‒ radītos virtuālos asistentus, mašīntulku un citus valodu tehnoloģiju risinājumus.

SKOLOTĀJU ATSAUKSMES

Mācās visi kopā!

2022. gada pavasarī latviešu valodas un literatūras pedagogi un skolu bibliotekāri piedalījās letonika.lv un LNB Kompetenču attīstības centra rīkotajās mācībās "Digitāli resursi literatūrai".
75% no kursu dalībniekiem norādīja, ka vismaz vienu no šiem resursiem ‒ letonika.lv, Lasītava, DMML "Literatūra 7.-9. klasei" ‒ mācību darbā izmanto bieži.

Pedagogu atziņas par Letonikas resursiem:

 • Ērti, noderīgi un ļoti vajadzīgi mācību līdzekļi, radoši materiāli
 • Mūsdienīgi digitālie resursi, daudzveidīgas iespējas
 • Audiogrāmatas ‒ klausies un lasi kopā, noderēs arī iekļaujošajā izglītībā
 • Varu mācīt literatūras teoriju, izmantojot šo digitālo rīku
 • Sarunājoties ar virtuālo asistentu, drīkst arī kļūdīties
 • Mācīties šādi ir interesanti! Pašai vēl jāmācās!
 • Letonika.lv ‒ abonējams digitāls mācību līdzeklis

  Letonika.lv ir resurss, kuru izglītības iestādes var abonēt par valsts vai pašvaldību mācību līdzekļu iegādei piešķirto finansējumu, tostarp par 2022. gada rudenī valsts iedalīto papildu finansējumu mācību materiālu iegādei.
  Abonēt

  Vēlies uzzināt vairāk par Letonika.lv iespējām?
  Piesaki konsultāciju!

  Baiba Altena, klientu attiecību vadītāja
  letonika@tilde.lv I mob. tel.: 22410872