Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu valoda - 7. klasei

Resursi:
Sinonīmu vārdnīca.
Vārdformu analīzes rīks.
Vārdšķiras un gramatika.
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca.

Veidosim kvalitatīvu mācību vidi kopā!

Aicinām pedagogus izstrādāt un iesūtīt darba lapas publicēšanai letonika.lv.
Ikviens pedagogs, kurš iesūtīs publicējamu darbu lapu, saņems apliecinājumu par publikāciju.

Sazinieties ar mums: letonika@tilde.lv

Darba lapas
Pirmatnīgie un atvasinātie darbības vārdi │ 7. klasei │ interaktīvi ar Wordwall │ JAUNUMS

Sagrupē darbības vārdus pēc to morfoloģiskā sastāva

Pirmatnīgie un atvasinātie darbības vārdi│ interaktīvi ar Wordwall
  9 interaktīvi uzdevumi (kārtošana grupās; anagramma; atveriet kastīti; karātavas; nejaušās kārtis; nejaušības ritenis; spēļu viktorīna; trāpiet kurmim; viktorīna), kuri palīdzēs atpazīt un atšķirt pirmatnīgos un atvasinātos darbības vārdus.

7. klase

Latviešu valoda

mācībām un pašpārbaudei

Pirmatnīgie un atvasinātie darbības vārdi │ Word.doc


Uzdevums:

Spiediet uz ikonas/saites. PDF atvērsies citā logā uz ekrāna, saglabāto WORD.doc meklējiet pie Lejuplādēm savā datorā

Autore: Gunita Butāne

Uzzini vairāk:

Darbības vārds, Valodas uzziņas letonika.lv

Izvēlies pareizo darbības vārda formu │ 7. klasei │ interaktīvi ar Wordwall │ JAUNUMS

Pabeidz teikumu!

Izvēlies pareizo darbības vārda formu! │ interaktīvi ar Wordwall
  12 interaktīvi uzdevumi (vārda ievietošana teikumā), kuri palīdzēs iegaumēt darbības vārdu darināšanas likumus īstenības, pavēles, atstāstījuma, vēlējuma vai vajadzības izteiksmēs.

7. klase

Latviešu valoda

mācībām un pašpārbaudeiSpiediet uz ikonas/saites. PDF atvērsies citā logā uz ekrāna, saglabāto WORD.doc meklējiet pie Lejuplādēm savā datorā

Autore: Gunita Butāne

Uzzini vairāk:

Vārdu analīzes rīks, letonika.lv

Kas ir bibliotēka? Svešvārdi. │ 7. klasei

Darba uzdevums: lasi un veic uzdevumus

 1. Lasi enciklopēdisko uzziņu par pasaules un Latvijas bibliotēku vēsturi!
 2. Pasvītro vai izcel ar krāsu tekstā tos vārdus, kuru nozīme tev ir neskaidra vai nezināma!
 3. Noskaidro vārdnīcās vai interneta vietnē tezaurs.lv šo vārdu nozīmi, lai labāk varētu izprast tekstu!

7. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Darbības vārds │ 7. klasei

Darbs ar tekstu

 1. Izraksti darbības vārdus un pārveido tos nenoteiksmē!
 2. Iekrāso ar dažādām krāsām lietvārdus un īpašības vārdus.
 3. Lasi tekstu un izraksti atbilstošā stabiņā darbības vārdus 1. personā un 3. personā.
 4. Ieraksti izlaisto līdzskani, lai veidotos darbības vārda divdabja forma!

7. klase

Mācību vielas apguve

Darba lapa

Autore: Santa Kadiķe

Literārās valodas funkcionālie stili │ 7. klasei

Iepazīsties ar literārās valodas funkcionālo stilu pazīmēm. Lasi un veic uzdevumus!

 1. Izlasi trīs tekstus, katram tekstam nosakot valodas funkcionālo stilu!
 2. Atrod četras attiecīgā valodas funkcionālā stila pazīmes.

7. klase

Latviešu valoda

Autore: Santa Kadiķe

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā │ 7. klasei

Lasi un veic uzdevumus!

7. klase

Latviešu valoda

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe

Interpunkcija. Ortogrāfija. Stila kļūdas. │ 7. klasei

Lasi un veic uzdevumus.

 1. Liec pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem!
 2. Dali vārdus zilbēs!
 3. Labo lielo sākumburtu lietojumu, kur tas nepieciešams.
 4. Atrodi un izlabo ortogrāfijas kļūdas!
 5. Labo stila kļūdas!

7. klase

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe

Salikts pakārtots teikums │ 7. klasei

Teorija un piemēri

7. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Skaitļa vārdi │ 7. klasei

Ieskaite

 1. Uzraksti skaitļus ar vārdiem!
 2. Uzraksti skaitļa vārdus ar cipariem!
 3. Iekrāso tekstā skaitļa vārdus zaļā krāsā, bet skaitļus – zilā!

7. klase

Latviešu valoda

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe

Biogrāfija un miniatūra. Pārbaudes darbs literatūrā. │ 7. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Saviem vārdiem skaidro dotos jēdzienus: biogrāfija, autobiogrāfija, miniatūra
 2. Uzraksti trīs pazīmes, kas raksturo biogrāfisku darbu un trīs pazīmes, kas raksturo miniatūru!
 3. Uzraksti īsu stāstījumu, iekļaujot tajā biogrāfiskus faktus par sevi vai kādu personu pēc izvēles.
 4. Lasi miniatūru, aizpildi tabulu!

7. klase

Latviešu valoda un literatūra

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe