Atbildes, kuras tu meklē
Juris Alunāns un latviešu pirmās nacionālās atmodas kustība

Radikālākais jaunlatviešu darbinieks, kas modināja latviešos tautisko pašapziņu.

Resursi:
Alunāna biogrāfija un lirika.

Darba lapas
Latviešu pirmās nacionālās atmodas kustība. Juris Alunāns │ 10. klasei

Radošs darbs un zināšanu pārbaude par Juri Alunānu un latviešu pirmo nacionālo atmodu.

  1. Darba uzdevumi un kopsavilkumu tabula par pirmo nacionālo atmodu.
  2. Tukšo vietu aizpildīšanas uzdevums par J. Alunānu.
  3. Radoši uzdevumi par J. Alunāna "Dziesmiņām".

10. klase

Latviešu literatūra
Latvijas vēsture

Autore: Ramona Mīliga

Izmantotie resursi:
Juris Alunāns letonika.lv Lasītavā


Stundas plāns