Atbildes, kuras tu meklē
Apgaismes reālisms

" Apgaismība ir iziešana no nepilngadības, kurā cilvēks atrodas pats savas vainas dēļ /../ Esi drosmīgs izlietot paša sapratni! - tāda, lūk, ir apgaismības devīze."
(I.Kants)

Darba lapas
Apgaismes reālisma literatūra Latvijā. J.F.Stendera un G.Merķeļa darbi │ 11. klasei

Uzdevumi:

  1. Gūt priekšstatu par laikmetu, kurā dzīvojuši un darbojušies apgaismes reālisma pārstāvji Latvijā.
  2. Iepazīt J.F.Stendera un G.Merķeļa dzīvi un daiļradi apgaismes laikmeta kontekstā.
  3. Veicināt izpratni par abu personību nozīmi ne tikai valodniecības un literatūras attīstībā, bet arī sociāli politiskajā jomā.

11. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda
Vēsture

Autore: Evita Korna

Izmantotie resursi:
Laika karte
Apgaismība
"Augstas gudrības grāmata"
"Bildu ābice"
"Latvieši"
Garlībs Merķelis
Garlībs Merķelis
Gothards Frīdrihs Stenders
Gothards Frīdrihs Stenders


Norādes pedagogiem