Atbildes, kuras tu meklē
Aspazija

Spilgta, spēcīga, daudzšķautņaina personība, līdz galam neizpētīts, leģendām un mistikas apvīts dzīvesstāsts.

Resursi:
Aspazijas biogrāfija un darbi, bibliogrāfija, literatūra par Aspaziju.
Virtuālā Aspazija - Aspazijas dzejas upe un audioizlase Baibas Brokas izpildījumā.
Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno - arlugano.lv.

Darba lapas
Aspazijas dzīve - notikumos, skaitļos, faktos un dzejā │ 11. klasei

Aspazijas dzīve - notikumos, skaitļos un faktos un dzejā

11. klase

Latviešu literatūra

Autore: Ralda Putniņa

Izmantotie resursi:
Aspazija
Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno - arlugano.lv

Aspazijas dzeja, krājums "Saulains stūrītis" │ 6. klasei

Uzdevumi:

 1. Izlasīt dzejoli, izrakstīt ziedu nosaukumus un mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus.
 2. Atrast dzejoli krājumā “Saulains stūrītis”, ilustrēt to un komentēt.
 3. Citāta izskaidrojums.

6. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude
Mācību vielas apguve
Radošais darbs

Autore: Baiba Keisele

Izmantotie resursi:
Aspazijas dzejas krājums "Saulains stūrītis" letonika.lv Lasītavā
Letonika.lv Multivide
Letonika.lv Dzejas vārdnīca

Darbības vārds un Aspazijas dzejolis "Ilgu zeme" no krājuma "Saulains stūrītis" │ 7. klasei

Uzdevumi:

 1. Darbs ar tekstu: atrast vārdus, kuru rakstība neatbilst mūsdienu pareizrakstības likumībām, uzrakstīt pareizi.
 2. Darbs ar darbības vārdu formām: sastāvs, nenoteiksme, konjugācijas, nekārtnie darb.v., laiku formas, lietojums personas formās, pareizrakstība.
 3. Deminutīvi. Tēlainās izteiksmes līdzekļi dzejolī.
 4. Tulko dotos vārdus norādītajās valodās. Secinājumi.
 5. Radošais darbs pēc izvēles.

7. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve
80 min. / 2 mācību stundas

Autore: Iveta Salmiņa

Izmantotie resursi:
Aspazijas dzejolis "Ilgu zeme" no krājuma "Saulains stūrītis" letonika.lv
Meža enciklopēdija letonika.lv
Dzejas vārdnīca letonika.lv
Vārdnīcas letonika.lv

Aspazija un Rainis Kastaņolā │ 7.- 12. klasei

Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno (arlugano.lv)

 1. Par kuru no Kastaņolas vietām Rainis ir sacījis šos vārdus?
 2. Ieraksti tabulā Raiņa un Aspazijas darbus, kas tapuši Kastaņolas laikā.
 3. Noklausies režiosra Viestura Kairiša pārdomas un pārbaudi apgalvojumus.
 4. Noklausies Džemmas Skulmes, Pietro Montorfani un Raimonda Paula sacīto, ieraksti citāta autoru un savas pārdomas par dzirdēto.

7.–12. klase

Latviešu literatūra

Informācijas meklēšana

Autore: Silvija Ludzeniece

Izmantotie resursi:
Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno - arlugano.lv
Raiņa un Aspazijas muzeja lapa - aspazijarainis.lv


Atbildes

Aspazija "Sidraba šķidrauts" │ 11. klasei

Aspazijas radošās vizītkartes izveide

 1. Jēdzienu noskaidrošana: drāma, pasaka, romantisms.
 2. Tēzes par drāmas "Sidraba šķidrauts" rakstīšanu, iestudēšanu.
 3. Darbs ar lugas "Sidraba šķidrauts" tekstu.

11. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve,
5 stundas

Autore: Lita Klepere,
Rēzeknes Katoļu vidusskola

Izmantotie resursi:
Aspazija letonika.lv
Literārie žanri letonika.lv
Lugas "Sidraba šķidrauts" teksts letonika.lv
Skaņu ieraksts LNB digitālajā bibliotēkā: Gunas lūgšana lugā "Sidraba šķidrauts"

Virtuālā Aspazija aspazija.letonika.lv │ 6.-12. klasei

Aspazijas dzejas upe

 1. Klausies Baibas Brokas ierunāto Aspazijas dzeju
 2. Lasi Aspazijas dzeju letonika.lv Lasītavā

6.-12. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve

Autors: SIA Tilde

Saites uz vietnēm:
Virtuālā Aspazija - aspazija.letonika.lv
Aspazijas dzeja - letonika.lv