Atbildes, kuras tu meklē
Fricis Bārda

Viens no spilgtākajiem gadsimta sākuma latviešu jaunromantiķiem.

Resursi:
Friča Bārdas biogrāfija un lirika.

Darba lapas
Fricis Bārda: "Romantisms kā māksla un pasaules uzskata centrālproblēma" │ 11. klasei

Lasi tekstu un atbildi uz jautājumiem!

  1. Kādi vēl nozīmīgi notikumi latviešu literatūrā saistīti ar 1909. gadu?
  2. Cik gadu ir F. Bārdam, kad viņš uzstājas ar šo priekšlasījumu un manifestē savus uzskatus?
  3. Cik liela ir cilvēku interese par šo tēmu?
  4. ...

11. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Radošs darbs

Autore: Ina Velberga

Izmantotie resursi:
Fricis Bārda - letonika.lv resursi
Raksts LNB periodikas krātuvē

Cilvēka dvēseles atklāsme Friča Bārdas dzejā" │ 11. klasei

Darba lapas uzdevumi:

  1. Iepazīstināt skolēnus ar F.Bārdas biogrāfiju un daiļradi.
  2. Atklāt un saskatīt F.Bārdas dzejas savdabību, īpašo pasaules skatījumu, dvēseles izjūtu bagātību.
  3. Attīstīt skolēnu iztēli.
  4. Radīt emocionālu līdzpārdzīvojumu.

11. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve

Autores: Inese Lutoka, Zinaīda Palenoka, Daugavpils Centra vidusskola

Izmantotie resursi:
Fricis Bārda - letonika.lv resursos
Vārda "dvēsele" skaidrojumi letonika.lv enciklopēdijās
Fricis Bārda "Dzejoļu krājums"
Jēdziena "panteisms" skaidrojumi letonika.lv resursos