Atbildes, kuras tu meklē
Rūdolfs Blaumanis

Spilgtākais latviešu rakstnieks, iespējams, visā latviešu rakstniecības vēsturē.

Resursi:
Rūdolfa Blaumaņa biogrāfija un darbi.
Attēli, stāsti un audio ieraksti.
Latvijas kultūras kanons.

Darba lapas
Krustvārdu mīkla R.Blaumaņa novelei "Nāves ēnā" ar Crosswordlabs│ JAUNUMS!

Brīvi pieejams krustvārdu mīklu ģenerēšanas rīks vietnē Crosswordlabs, kurš atbalsta latviešu valodu

 1. Krustvārdu mīklu var piedāvāt skolēniem kā satura pārbaudes uzdevumu, lai pārliecinātos, ka skolēns noveli izlasījis
 2. Krustvārdu mīklu var uzdot kā darbu ar tekstu – skolēns aizpilda mīklu, lasot noveli
 3. Pēc skolotāja ieskatiem, mīklas jautājumus var mainīt, pielāgojot sasniedzamajam rezultātam
 4. Šādu krustvārdu mīklu ir vienkārši izveidot zemāk norādītajā saitē
 5. Izveidotās mīklas var saglabāt
 6. Iepazīsties ar pielikuma piemēriem!

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Mīklu piemēri tiešsaistē:
novele "Nāves ēnā"

Idejas autore:
Anete Bērziņa

Izmantotie resursi:
crosswordlabs.com

R.Blaumanis "Skroderdienas Silmačos" │ Interaktīvā darba lapa ar Liveworksheets │ JAUNUMS!

Vietne Liveworksheets nodrošina interaktīvu darba lapu izveidošanu pašvadītas mācīšanās procesam un darbam klasē

 1. Vietne piedāvā attēlu, video un audio datņu iekļaušanu darba lapā
 2. Vietne nodrošina iespēju izveidot daudzveidīgus uzdevumus (piemērā izmantoti 6 dažādi uzdevumu veidi)
 3. Interaktīvās darba lapas skolēns var izmantot pašvadītas mācīšanās procesā
 4. Skolotājs tās var izmantot formatīvajā vai summatīvajā vērtēšanā
 5. Vietnē pieejamas pamācības, kā veidot uzdevumus
 6. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - interaktīvo darba lapu R.Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Piemērs:
R.Blaumanis "Skroderdienas Silmačos"

Idejas autore:
Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
liveworksheets.com

R.Blaumanis "Skroderdienas Silmačos" │ Interaktīva darba lapa ar Wizer │ JAUNUMS!

Vietne Wizer nodrošina iespēju izveidot daudzveidīgus uzdevumus, iekļaujot attēlus, video un audio datnes

 1. Lai izpildītu darba lapu, nepieciešama pierakstīšanās ar Google, Microsoft vai Edmodo kontu
 2. Vietne piedāvā attēlu, video un audio datņu iekļaušanu darba lapā
 3. Vietne nodrošina iespēju izveidot daudzveidīgus uzdevumus (piemērā izmantoti 6 dažādi uzdevumu veidi)
 4. Interaktīvās darba lapas skolēns var izmantot pašvadītas mācīšanās procesā
 5. Iepriekš piesaistot skolēnus (maksas pakalpojums), skolotājs var izmantot darba lapas formatīvajā vai summatīvajā vērtēšanā
 6. Ir iespēja veidot individualizētus uzdevumus
 7. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - interaktīvo darba lapu R.Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Piemērs:
R.Blaumanis "Skroderdienas Silmačos"

Idejas autore:
Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
app.wizer.me
1. pamācība darbam ar vietni
2. pamācība darbam ar vietni

R.Blaumanis “Skroderdienas Silmačos” │ Interaktīva darba lapa ar Learningapps │ JAUNUMS!

Vietne Learningapps piedāvā attēlu, video un audio datņu iekļaušanu darba lapā un nodrošina iespēju izveidot daudzveidīgus uzdevumus

 1. Piemērā izmantoti 6 dažādi uzdevumu veidi
 2. Interaktīvās darba lapas skolēns var izmantot pašvadītas mācīšanās procesā
 3. Iepriekš piesaistot skolēnus, skolotājs tās var izmantot formatīvajā vai summatīvajā vērtēšanā
 4. Vietnē pieejamas pamācības, kā veidot uzdevumus
 5. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - interaktīvo darba lapu R.Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Piemērs:
R.Blaumanis “Skroderdienas Silmačos”

Idejas autore:
Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
learningapps.org

Rūdolfa Blaumaņa noveles "Laimes klēpī", "Raudupiete", Salna pavasarī" │ 9. - 10. klasei

Uzdevumi vārdu krājuma paplašināšanai un satura zināšanu pārbaudei:

 1. Sameklē Rūdolfa Blaumaņa novelē „Laimes klēpī” sastopamajiem vecvārdiem atbilstošus literārās valodas vārdus!
 2. Izlasi Rūdolfa Blaumaņa noveli “Raudupiete”! Papildini teikumus par izlasīto darbu!
 3. Izlasi Rūdolfa Blaumaņa noveli “Salna pavasarī”! Izpildi doto testu!

9.–10. klase

Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolām

Vārdu krājuma palašināšana
Satura zināšanu pārbaude

Autore: Ilva Baranovska

Izmantotie resursi:
Blaumaņa novele "Laimes klēpī" letonika.lv Lasītavā
Blaumaņa novele "Raudupiete" letonika.lv Lasītavā
Blaumaņa novele "Salna pavasarī" letonika.lv Lasītavā

Rūdolfa Blaumaņa novele "Raudupiete" │ 9. - 11. klasei

Lasi Rūdolfa Blaumaņa noveli „Raudupiete” un papildini tekstu!

9.–11. klase

Latviešu literatūra

Satura un zināšanu pārbaude

Autore: Anitra Līkanse

Izmantotie resursi:
Blaumaņa novele "Raudupiete" letonika.lv Lasītavā


Atbildes

Raudupiete – māte │ 11. klasei

Uzdevumi:

 1. Noklausies skaņdarbu un uzraksti, kādas ir tavas šī brīža emocijas!
 2. Atceries latviešu tautasdziesmas! Tautasdziesmās sieviete – māte ir labsirdīga, gādīga. Ar ko sieviete – māte tautasdziesmās tiek salīdzināta?
 3. Lasi Rūdolfa Blaumaņa "Raudupieti" un analizē teksta fragmentus.

11. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Autore:
Silvija Romaņenkova

Izmantotie resursi:
Blaumaņa novele "Raudupiete" letonika.lv Lasītavā
YouTube video "Māte, māmuliņa" (autori I.Kārkliņa, A. Gļauda)

Mīlestība un manta novelē "Salna pavasarī" │ 11. klasei

Mīlestība un manta. Kas būs uzvarētājs?

 1. Aplūko V. Purvīša gleznu "Pavasaris"! Ar ko tev asociējas pavasaris?
 2. Liena saka: "Jā, nu es esmu iesēdusies laimes klēpī." Tu piekrīti tam? Izsaki savu viedokli!
 3. Uzdevums.

11. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Silvija Romaņenkova

Izmantotie resursi:
Blaumaņa novele "Salna pavasarī" letonika.lv Lasītavā
Letonika.lv Multivide

Rūdolfs Blaumanis "Laimes klēpī" │ 9. klasei

Lasi Rūdolfa Blaumaņa noveli "Laimes klēpī" un izpildi uzdevumus.

9. klase

Latviešu literatūra

Autore: Skaidrīte Kardele

Izmantotie resursi:
Rūdolfs Blaumanis "Laimes klēpī"

Rūdolfs Blaumanis. Noveles "Salna pavasarī", "Nāves ēnā", "Purva bridējs" │ 10.–11. klasei

Iepazīstieties ar teksta materiālu un atbildiet uz jautājumiem.

Darba lapas 3 darba grupām.

10.–11. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude
Darbs grupās

Autore: Inese Suhane

Izmantotie resursi:
Rūdolfa Blaumaņa noveles letonika.lv Lasītavā

Rūdolfa Blaumaņa luga "Indrāni" │ 10. - 11. klasei

Lasi Rūdolfa Blaumaņa lugu "Indrāni" un pildi darba lapu.

 1. Atbildi uz jautājumiem.
 2. Skaidro citātus.
 3. Darbs ar leksiku.
 4. Vides raksturojums.
 5. Radošs darbs.

10.–11. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Autore: Inga Ivanova

Izmantotie resursi:
Rūdolfa Blaumaņa "Indrāni" letonika.lv Lasītavā
Sinonīmu vārdnīca
Sendienu Latvija attēlos

Rūdolfa Blaumaņa luga "Pazudušais dēls" - krustvārdu mīkla │ 10. klasei

Uzdevumi:

 1. Izpildi krustvārdu mīklu.
 2. Rūdolfa Blaumaņa lugas “Pazudušais dēls” viena tēla raksturojums.
 3. Izsaki savu viedokli.

Norādes skolotājiem:

Darba lapa pildāma vienā no veidiem pēc literārā darba izlasīšanas:
- kā pāru darbs ar lugas eksemplāru,
- individuāli pie datora, lasot lugu un meklējot informāciju letonika.lv
- pēc literārā darba izlasīšanas, atļaujot ieskatīties lugas eksemplārā.

10. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Baiba Keisele

Izmantotie resursi:
Blaumaņa luga "Pazudušais dēls" letonika.lv Lasītavā


Atbildes

Rūdolfa Blaumaņa balāde “Tālavas taurētājs” │ 7.- 8. klasei

Veic ceļojumu literatūrā, valodā un vidē.

 1. Vēsturiskā izpēte.
 2. Ģeogrāfiskā izpēte.
 3. Valodas izpēte.
 4. Radošs uzdevums ar ceļojumu uz rakstnieka muzeju.

7.–8. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda
Vēsture

Radošs darbs

Autore: Daiga Pabērza

Izmantotie resursi:
Rūdolfs Blaumanis "Tālavas taurētājs" letonika.lv Lasītavā
Tālava - letonika.lv enciklpēdijās
Trikātas attēls - letonika.lv multividē
Meža enciklopēdija - egle
Dzejas vārdnīca
Vārda analīze - "aun"
Animācijas filma "Tālavas taurētājs"; Rīgas kinostudija, 1988

Vecvārdi Blaumaņa novelē "Laimes klēpī" │ interaktīvi │ ikvienam

"Kas Blaumani pazīst, tam jāsaka, ka viņš savā būtībā bija skaidrs, un tāpēc vārdos drošs." /Jānis Akuraters/

 1. Lasi fragmentus no Rūdolfa Blaumaņa noveles "Laimes klēpī".
 2. Aizvieto vārdus tekstā ar Blaumaņa novelē sastopamajiem vecvārdiem!
 3. Vai vari kā Blaumanis?

Latviešu valoda un literatūra

Zināšanu pārbaude ikvienam

Autors: letonika.lv

Izmantotie resursi:
Blaumaņa novele "Laimes klēpī" letonika.lv Lasītavā
Sinonīmu vārdnīca letonika.lv

Rūdolfs Blaumanis „Skroderdienas Silmačos” │ 7.-9. klasei

„Pats autors vēstulēs ir vairākkārt raksturojis savas dramaturģijas pamatprincipus, ko īsi varētu formulēt šādi: parastu cilvēku domas, jūtas un darbošanās neparastos apstākļos.” / Līvija Volkova

 1. Nosauc latviešu gadskārtu svētkus un nozīmīgāks godus, kuri saistāmi ar lugu "Skoderdienas Silmačos"
 2. Kuras Jāņu dienas tradīcijas ieraugāmas lugā?
 3. Veiciet nelielu pētījumu par Jāņu svinēšanas tradīcijām mūsdienās!
 4. Atrodi pierādījumus tam, kā skaitlis trīs vēl tiek izmantots lugā!
 5. Aizpildot argumentu tīklu, sarīkojiet klasē diskusiju par to, vai Dūdara izmantotā audzināšanas metode ir efektīva!
 6. Par kuriem tikumiem, tavuprāt, Rūdim trūkst izpratnes?
 7. Noskaidro, kas ir komēdijas žanriskais pamats!
 8. Vai un kāpēc tu ieteiktu saviem vienaudžiem noskatīties izrādi „Skroderdienas Silmačos”.

Latviešu valoda un literatūra

Autore: Gunta Kaula

Darba lapa skolēnam

Izmantotie resursi:
"Skroderdienas Silmačos" letonika.lv Lasītavā
Krišjāņa Barona sakārtotajās „Latvju dainās”: dainuskapis.lv
Informācija par tikumiem: skola2030.lv

Iepazīstieties ar teksta materiālu un atbildiet uz jautājumiem.

 1. Raksturo tēlu kompozīciju! Kā noveles sākumā sadalījušies zvejnieki?
 2. Raksturo sižeta kompozīciju! Pie katra kompozīcijas elementa pieraksti atbilstošu notikumu novelē!
 3. Ieraksti izlaisto vārdu!
 4. Izlasi raksturojumu! Par kuru tēlu tas ir teikts?
 5. Uzraksti, kurš tēlu runas veids ir katrā no fragmentiem!
  Dialogs; Monologs; Polilogs; Iekšējais monologs.
 6. Raksturo, kā zvejnieki mainās noveles gaitā (kā mainās attieksme pret dzīvi, vizuālais izskats u.c.)!
 7. Uzraksti un pamato, kurš no noveles „Nāves ēnā” tēliem tev ir vistuvākais!
 8. Izskaidro, kā tu saproti teicienu “Lielā nelaimē cilvēks kaunas tāpat kā lielā negodā”!

7.–9. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Anete Bērziņa

Izmantotie resursi:
Rūdolfa Blaumaņa novele "Nāves ēnā" letonika.lv Lasītavā