Atbildes, kuras tu meklē
Digitālā mācību līdzekļa "Literatūra 7. - 9. klasei" jeb boti.letonika.lv izmantošana mācību darbā

Mācies un pārbaudi zināšanas, veido radošus darbus!
Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa saturs ir veidots ap 10 dažādu žanru literatūras darbiem vai darbu izlasēm. Katram no mācību līdzeklī iekļautajiem darbiem ir izveidota sava lapa, kurā atradīsiet gan pašu darbu, gan autora biogrāfiju, kā arī darbā izmantoto vārdu skaidrojošo vārdnīcu un citu interneta resursu katalogu, kurā tiek analizēts vai interpretēts minētais darbs.
Aicinām Jūs uz sarunu ar literāro darbu virtuālajiem varoņiem!
Mācieties interaktīvi - izmanotojot laika kartes un grafus!
Izmantojiet un iedvesmojieties no piedāvātajām darba lapām un rīkiem radošumam!

Literatūras darbi

- "Atraitnes dēls"
- "Cilvēkam vajag suni"
- "Kauja pie Knipskas"
- "Lāčplēsis"
- "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties"
- "Nāves ēnā"
- "Skroderdienas Silmačos"
- "Zentas Mauriņas esejas"
- "Ojāra Vāciesā dzeja"
- "Imanta Ziedoņa epifānijas"

Mācies interaktīvi

- Laika karte ar literatūras virzieniem
- Interaktīvs grafs Literatūras veidi un žanri
- Interaktīvs grafs Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi
- Darba lapas
- Rīki radošumam

Virtuālie asistenti
Izglītojošas sarunas ar virtuālajiem literārajiem varoņiem par laikmetu un darbiem:

- Spēle Uzmini literatūras žanru!
- Saruna ar virtuālo asistentu Cibiņš par darbu "Kauja pie Knipskas"
- Saruna ar virtuālo asistentu Zvejnieks par darbu "Nāves ēnā"
- Saruna ar virtuālo asistenti Skroderiene par darbu "Skroderdienas Silmačos"

Palīgs
- Metodoloģija
- Palīgs darbā ar digitālo mācību un metodisko līdzekli "Literatūra 7.-9. klasei"

Idejas, kā izmantot šos resursus mācību darbā:
Saruna ar virtuālo asistentu Zvejnieks│ R. Blaumaņa novele "Nāves ēnā" saturs

Vietne boti.letonika.lv piedāvā iespēju sarunāties ar literārajiem tēliem par darbiem un žanriem

 1. Atver vietni boti.letonika.lv
 2. Izvēlies sadaļu “Virtuālie asistenti”, un no tiem izvēlies Zvejnieku!
 3. Apmēram 20 minūtes atbildi uz Zvejnieka jautājumiem!
 4. Uzraksti savus secinājumus.
 5. Tajā pašā sadaļā “Virtuālie asistenti” izvēlies Uzmini žanru vai darbu!
 6. Iedomājies noveli “Nāves ēnā” un centies atbildēt tā, lai Cibiņš var uzminēt!
 7. Uzraksti savus secinājumus.
 8. Sadaļā “Literatūras darbi” izvēlies “Nāves ēnā” un iepazīsties ar resursu katalogu, interaktīvo krustvārdu mīklu vai noskaties joku par noveli.

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Radošs darbs

Piemērs:

Idejas autore:
Ieva Āne-Miķelsone

Izmantotie resursi:
Uzmini žanru vai darbu!
Virtuālais asistents Zvejnieks

Spēle "Uzmini žanru vai darbu" │ Žanru atkārtojums

Uzzini, cik atjautīgs esi Tu un cik veikls minētājs ir Cibiņš!

 1. Izspēlē daiļliteratūras žanru atkārtojuma spēli ar Cibiņu: "Uzmini žanru vai darbu!"
 2. Izmantojot piedāvāto plānu, uzraksti īsu atskaites vēstulīti

11. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Radošs darbs

Idejas autore:
Ieva Āne-Miķelsone

Izmantotie resursi:

Uzmini žanru vai darbu!

Saruna ar virtuālo asistentu Cibiņu │ J. Poruka stāsts "Kauja pie Knipskas"

Satiec Cibiņu un padziļini savu izpratni par stāsta kontekstu un aktualitāti!

 1. Sarunas gaitā pierakstiet/nokopējiet, jūsuprāt, interesantākās (no dažādiem viedokļiem) atbildes!
 2. Izvēlieties vienu no 5 piedāvātajām sarunu tēmām un sagatavo stāstījumu par savu sarunu pēc plāna
  a. sarunas temats un sarunas gaita;
  b. interesantākās Cibiņa atbildes;
  c. secinājumi, atziņas un/vai komentāri pēc jūsu izvēles.

6.–12. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Radošs darbs

Patstāvīgs darbs

Autore:
Ieva Āne - Miķelsone

Izmantotie resursi:
Virtuālais asistents Cibiņš

Digitālā karte "Māklsinieciskās izteiksmes līdzekļi" │ 7. - 9. klasei

Valodas un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi veido literārā teksta valodas savdabību, tēlainību un izteiksmīgumu.

 1. Izpēti karti "Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi"
 2. Uzzini vai atkārto, kas ir: tropi, epitets, salīdzinājums, metafora, personifikācija, alegorija, simbols, stilistiskās figūras, asonanse, aliterācija, anafora, epifora.
 3. Izpildi darba lapu "Valodas līdzekļi teksta izteiksmīguma radīšanai"

7.– 9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Autori:
Ieva Āne-Miķelsone, Gunta Kaula, Anete Bērziņa

Digitālā karte "Literatūras veidi un žanri" │ 7. - 9. klasei

Valodas un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi veido literārā teksta valodas savdabību, tēlainību un izteiksmīgumu.

 1. Izpēti karti "Literatūras veidi un žanri"

 2. Uzzini vai atkārto, kas ir: lirika jeb dzeja, epika jeb proza, romāns, stāsts, novele, literārā pasaka, miniatūra, epifānija, eseja, liroepika, poēma, eposs, balāde, fabula, drāma jeb dramaturģija, drāma, traģēdija, komēdija, pasaku luga.

 3. Izpildi kādu no darba lapām pēc izvēles:
  a. "Literatūras žanru pārskats"
  b. "Atpazīsti literatūras žanrus"

7.– 9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Autori:
Ieva Āne-Miķelsone, Gunta Kaula, Anete Bērziņa

Digitālā karte "Laika karte ar literatūras virzieniem" │ 7. - 9. klasei

Laika kartē ar literatūras virzieniem iekļautas arī atsevišķas Latvijas kultūras kanona vērtības un nozīmīgākie vēstures notikumi no 17. gadsimta vidus līdz 21. gadsimta sākumam.

 1. Izpēti karti "Laika karte ar literatūras virzieniem"

 2. Uzzini vai atkārto, kuram laika posmam atbilst un kas ir: klasicisms, apgaismes reālisms, sentimentālisms, romantisms, reālisms, modernisms, postmodernisms.

7.– 9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Autori:
Ieva Āne-Miķelsone, Gunta Kaula, Anete Bērziņa

Darbs ar vietni boti.letonika.lv │ A. Pumpura eposs "Lāčplēsis"

Uzzini, kā viegli atrast nepieciešamo informāciju un uzzināt vairāk!

 1. Veiciet uzdevumus norādītajā secībā!
 2. Ierakstiet atbildes Word.doc darba lapā vai "A. Pumpurs “Lāčplēsis” uzdevumi" Padlet vidē

7.–9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Patstāvīgs darbs

Autore:
Ieva Āne - Miķelsone; letonika.lv

Izmantotie resursi:
boti.letonika.lv