Atbildes, kuras tu meklē
Anna Brigadere

Zenta Mauriņa Annu Brigaderi raksturo ar pieciem "S": "Skaidra, skarba, stipra, spītīga, strādīga." Bet pati Anna Brigadere teikusi: "Pētījiet manus darbus, bet ne manu dzīvi; pirmā vietā stāv mans darbs, bet ne mana dzīve."

Resursi:
Annas Brigaderes biogrāfija, epika un dramaturģija.

Darba lapas
Dramaturģija Annas Brigaderes lugā "Sprīdītis" │ 5. klasei

Tēlu un jēdzienu iepazīšana izmantojot Annas Brigaderes daiļradi.

 1. Kā tu skaidrotu doto jēdzienu dramaturģija, luga, dialogs, monologs, polilogs, remarka nozīmi? Salīdzini savu versiju ar informāciju vietnē letonika.lv.
 2. Salīdzini šos vārdus latviešu un angļu valodā. Ko var secināt par vārdu rakstību un izrunu?
 3. Izpēti informāciju par Annu Brigaderi un atbildi uz jautājumiem.
 4. Atrodi vārdiem "sprīdītis", "sprīdis" sinonīmus.
  (var plānot arī kā mājas darbu)

Darbs vienai mācību stundai - mācību vielas apguve.

5. klase

Latviešu literatūra (integrējot latviešu valodu un svešvalodu)

Autore: Benita Karole

Izmantotie resursi:
Annas Brigaderes biogrāfija un luga "Sprīdītis"
Sinonīmu vārdnīca
letonika.lv vārdnīcas
letonika.lv enciklopēdijas

Annas Brigaderes lugas un latviešu tautas pasakas "Sprīdītis" salīdzinājums │ 5. klasei

Lasi latviešu tautas pasaku "Sprīdītis" un salīdzini to ar Annas Brigaderes lugas varoni Sprīdīti

 1. Vietnē pasakas.net meklē latviešu tautas pasaku „Sprīdītis”, lasi to un izpildi uzdevumus!
 2. Turpini teikumus!
 3. Atrodi un uzraksti, kā tiek pateikts tekstā!
 4. Izraksti no teksta 3 frazeoloģismus!

5. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Inese Toka

Izmantotie resursi:
Annas Brigaderes biogrāfija un luga "Sprīdītis"
Latviešu tautas pasaka "Sprīdītis" pasakas.net

Sprīdītis Annas Brigaderes pasaku lugā “Sprīdītis” │ 5. klasei

Iepazīsti Annu Brigaderi un viņas pasaku lugu "Sprīdītis".

 1. Atsauc atmiņā, ko Tu zini par Annu Brigaderi!
 2. Vai Tu esi ko lasījis no Annas Brigaderes uzrakstītā?
 3. Atceries, kas ir pasaka.
 4. Kas ir luga, remarkas, dialogs, monologs?
 5. Raksturo Sprīdīti!

Darbs mācību vielas apguvei klasē vai mājās.
1.-3.uzd. atkārtojums pirms „Sprīdīša” lasīšanas.
5.-10.uzd. var kalpot arī zināšanu pārbaudei.

5. klase

Latviešu literatūra

Autore: Gita Brūvere

Izmantotie resursi:
Annas Brigaderes biogrāfija
Svešvārdu vārdnīca
letonika.lv Ceļvedis
Par Annu Brigaderi letonika.lv

Maija un Paija Annas Brigaderes lugā “Maija un Paija” │ 6. klasei

Iepazīsti Annu Brigaderi un viņas pasaku lugu "Maija un Paija".

 1. Atsauc atmiņā, ko Tu zini par Annu Brigaderi! Vai Tu zini, ko ir uzrakstījusi Anna Brigadere?
 2. Atceries, kas ir pasaka, luga, remarkas, dialogs, monologs, polilogs
 3. Raksturo Maiju! Raksturo Paiju! Salīdzini abas meitenes (Maiju un Paiju)!

Darbs mācību vielas apguvei klasē vai mājās.
1.-3.uzd. atkārtojums pirms „Maija un Paija” lasīšanas.
5.-10.uzd. var kalpot arī zināšanu pārbaudei.

6. klase

Latviešu literatūra

Autore: Marija Zīmele

Izmantotie resursi:
Annas Brigaderes biogrāfija
Svešvārdu vārdnīca
letonika.lv Ceļvedis
letonika.lv enciklopēdijas