Atbildes, kuras tu meklē
Latvju dainas

Darba lapas
Latvju dainas │ 7. - 9. klasei

Darba uzdevumi:

  1. Izpētīt Dainu skapja kartotēku.
  2. Mācīt prasmi strādāt ar katalogu, meklētāju.
  3. Padziļināt zināšanas par latvju dainām.

7.- 9. klasei

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve
30 min.

Autore: Agita Musta

Izmantotie resursi:
Par "Latvju dainām" Kultūras kanonā - letonika.lv
Par "Dainu skapi" letonika.lv
dainuskapis.lv

Krišjānis Barons un latviešu tautas dziesmas │ 6. - 7. klasei

Darba uzdevumi:

  1. Paskaidrot dotos jēdzienus!
  2. Atrodiet dotos attēlus interneta vietnē!
  3. Iepazīstieties ar informāciju par Krišjāni Baronu un papildiniet teikumus.
  4. Iepazīstieties ar informāciju dainuskapis.lv! Lasiet tekstu un aizpildiet tukšās vietas! Skaitļa vārdus pamēģiniet uzrakstīt ar vārdiem!
  5. Izvēlieties vienu no tematiem un uzrakstiet pārspriedumu! Radošais darbs ir diferencēts 6. un 7. klasei.

6.- 7. klasei

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve
80 min./2 mācību stundas

Autore: Anita Prikule

Izmantotie resursi:
Par "Latvju dainām" Kultūras kanonā - letonika.lv
Par "Dainu skapi" letonika.lv
dainuskapis.lv