Atbildes, kuras tu meklē
Jānis Ezeriņš

Viņš bieži izmantojis nejaušas sagadīšanās efektu. Ezeriņa daiļrade ir tik daudzveidīga, ka viņa īsprozas kopojumu savā ziņā varētu uzskatīt par stāstniecības iespēju, sižetu un variāciju enciklopēdiju.

Resursi:
Jāņa Ezeriņa biogrāfija, stāsti un noveles.

Darba lapas
Jāņa Ezeriņa daiļrade - novelistika │ 10. klasei

Noveles un Jānis Ezeriņš

  1. Jēdziena “novele” skaidrojums izmantojot dažādus resursus.
  2. Papildini doto tekstu ar trūkstošajiem vārdiem, faktiem un datiem!
  3. Noveles "Mērkaķis" analīze.

10. klase

Latviešu literatūra
Starppriekšmetu saikne - bioloģija

Autore: Evita Korna

Izmantotie resursi:
Jānis Ezeriņš letonika.lv Lasītavā - biogrāfija, stāsti un noveles
Jāņa Ezeriņa novele "Mērkaķis" letonika.lv Lasītavā
Dzejas vārdnīca
Enciklopēdijas
Multivide - attēli, audio, video

Jāņa Ezeriņa novele "Kādas blusas stāsts" │ 10. klasei

Darbs ar tekstu.

10. klase

Latviešu literatūra

Autore: Lelde Kazakeviča

Izmantotie resursi:
Jānis Ezeriņš "Kādas blusas stāsts" letonika.lv Lasītavā
Sinonīmu vārdnīca