Atbildes, kuras tu meklē
Ernsts Gliks

Dzimis Saksijā, Vidzemē ieradies 1673. gadā. Tulkojis un izdevis Bībeli latviešu valodā - "Tā svētā grāmata" (1685-1691). Ziemeļu kara laikā 1702. gadā kopā ar ģimeni (arī audžumeitu Martu, vēlāko Krievijas carieni Katrīnu I) sagūstīts un aizvests uz Maskavu.

Par Ernstu Gliku letonika.lv

Darba lapas
Eju pie Glika skolā │ 9. klasei

Izlasi darba lapā doto tekstu, noskaidro papildu informāciju un veic dotos uzdevumus.

  1. Izlasi doto tekstu!
  2. Noskaidro informāciju letonika.lv un atbildi uz jautājumiem.
  3. Skaidro tekstā doto vārdu nozīmes.
  4. Atrod teksta uzdevumos prasītos vārdus un to savienojumus.
  5. Iesaisti atrastos vārdus un to savienojumus uzdevumos prasītajos teikumos.

9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Sanita Medne

Izmantotie resursi:
Enciklopēdijas letonika.lv
Sinonīmu vārdnīca