Atbildes, kuras tu meklē
Jānis Jaunsudrabiņš

Abām savām mīlestībām - rakstniecībai un glezniecībai - viņš veltījis gandrīz vienlīdz daudz laika. J. Jaunsudrabiņa vēlme rakstīt un gleznot bijusi jūtama jau agrā jaunībā.

Resursi:
Jāņa Jaunsudrabiņa biogrāfija, romāni un stāsts.
Latvijas kultūras kanons - literatūras un vizuālās mākslas nozares.

Darba lapas
Jānis Jaunsudrabiņš "Baltā grāmata" │ 5. - 6. klase

Darba uzdevums

 1. Lasiet rakstnieka biogrāfijas fragmentus un seciniet, kādiem diviem mākslas veidiem viņš veltījis savu mūžu!
 2. Aplūkojoties ilustrācijas, lasiet, seciniet un izsakiet savas domas.
 3. Strādājiet grupās!

5.–6. klase

Latviešu literatūra

Autore: Rita Pudāne

Izmantotie resursi:
Jānis Jaunsudrabiņš "Baltā grāmata" letonika.lv Lasītavā
Ilustrācija "Baltajai grāmatai"
Dzejas vārdnīca


Skolotāja lapa

Jānis Jaunsudrabiņš "Baltā grāmata" │ interaktīvs materiāls darbam klasē │ skolotājam

Iepazīsti Jāni Jaunsudrabiņu un "Balto grāmatu"

 1. Atver letonika.lv un pieslēdzies ar savu E-klase vai Mykoob pieeju
 2. Spēles vadītājs demonstrē jautājumus uz lielā ekrāna
 3. Auditorija, sekojot norādījumiem prezentācijā, meklē atbildes savos datoros
 4. Kurš pirmais atrod - paceļ roku
 5. Aiz katra jautājuma, nākamajā skatā, seko atbilde
 6. Pēc katra jautājuma var pārrunāt ātrāko atbildes atrašanas veidu un apbalvot pirmo, kurš to ir izdarījis

Skolotājiem un skolēniem

Ikvienam

Autore: Baiba Altena

Izmantotie resursi:
Letonika.lv

Zināšanu pārbaude par Jāni Jaunsudrabiņu un "Balto grāmatu" │ interaktīvs uzdevums │ 5. - 6. klase

Darba uzdevums

 1. Lasiet rakstnieka biogrāfiju un fragmentus no "Baltās grāmatas"
 2. Atrodi un ievieto pareizās atbildes!

5. - 6. klase

Latviešu literatūra

Autors: letonika.lv

Izmantotie resursi:
Jānis Jaunsudrabiņš "Baltā grāmata" letonika.lv Lasītavā
Ilustrācija "Baltajai grāmatai"
Jāņa Jaunsudrabiņa biogrāfija letonika.lv


Skolotāja lapa