Atbildes, kuras tu meklē
Lietišķā komunikācija

stils (val.) – vēsturiski izveidojies reāli eksistējošs valodas paveids (forma), kas atkarīgs no komunikācijas mērķa un satura un atšķiras no citiem paveidiem ar lietotajiem valodas līdzekļiem un to lietojuma raksturu. Pēc sabiedriskām funkcijām tiek izšķirts zinātniskais lietišķo rakstu, publicistikas, sarunvalodas (literārās), daiļliteratūras stils; pēc emocionāli ekspresīvās informācijas – oficiālais, svinīgais, sirsnīgais, humoristiskais, ironiskais stils.

Dokumentu veidnes publicētas sadarbībā ar: Tildes Birojs

Dokumentu veidnes
Dokumenta "Aicinājums" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "CURRICULUM VITAE" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Darba pieņemšanas nodošanas akts" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Fiziskas personas iesniegums" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Ielūgums" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Izziņa par apmeklētajiem semināriem" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Kursadarbs" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Pasākuma nolikums" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Paskaidrojums" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Pieteikums" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Privātpersonas paziņojums" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Privātpersonas pretenzija" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Rekomendācija" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Sapulces protokols" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Universālpilnvara" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs

Dokumenta "Veidlapa" veidne │ ikvienam

Dokumenta veidnes paraugs.

 1. Iepazīsties ar dokumenta sadaļām!
 2. Aizpildi sadaļas!

ikvienam

Latviešu valoda

Prasmju apguve

Autors: Tildes Birojs