Atbildes, kuras tu meklē
Zenta Mauriņa

Izkopusi filozofiskās esejas žanru literatūrā. 1944. gadā emigrējusi, dzīvojusi Zviedrijā, Vācijā, Šveicē. Konstantīna Raudives dzīvesbiedre.

Par Zentu Mauriņu letonika.lv

Darba lapas
Ieskats Zentas Mauriņas biogrāfijā un daiļradē │ 9. klasei

Iepazīsties ar informāciju par Z. Mauriņu un veic dotos uzdevumus.

 1. Izlasi informāciju par Z. Mauriņu.
 2. Izmantojot dotos vārdus, uzraksti jautājumus par izlasīto.
 3. Uz taviem jautājumiem atbildēs kāds no klasesbiedriem.
 4. Ieskaties vārdnīcās un noskaidro, ko nozīmē: eseja, PBLA.
 5. Izmantojot vārdnīcas, noskaidro un sakārto alfabēta secībā Zentas Mauriņas daiļdarbu nosaukumus.
 6. Veic fonētisko analīzi Z. Mauriņas romāna nosaukumam.
 7. Pabeidz teikumus!

9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve
Mācību vielas atkārtošana
40 min.

Autore: Sanita Bordāne

Izmantotie resursi:
Enciklopēdijas letonika.lv
Sinonīmu vārdnīca letonika.lv
Vārdnīcas letonika.lv

Zenta Mauriņa. Esejas. │ 7.-9. klasei

Darba lapa skolēna. Uzdevumi:

 1. Iepazīsti izcilās latviešu esejistes Zentas Mauriņas dzīvesstāstu un izraksti četrus, tavuprāt, nozīmīgākos Zentas Mauriņas dzīves faktus un pamato savu izvēli!
 2. Apvienojieties grupās un veiciet aptauju par to, kas jums rada prieku! Apkopojiet grupas biedru atbildes un seciniet, kas tajās kopīgs un kas atšķirīgs!
 3. Izlasi vai noklausies Zentas Mauriņas eseju „Par prieku un baudu”!
 4. Izpēti tīmeklī pieejamo informāciju par trokšņa piesārņojumu!
 5. Izlasi vai noklausies Zentas Mauriņas eseju „Dziedinātājs klusums” un analizē to atbilstoši prasītajam!
 6. Izlasi citas Z. Mauriņas esejas un izveido atziņu krājumu!

7.- 9. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Autore: Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
Radioraidījums „Zenta Mauriņa. Mēs rakstām Liepāju”
Par Zentu Mauriņu letonika.lv
Enciklopēdijas letonika.lv
Sinonīmu vārdnīca letonika.lv
Vārdnīcas letonika.lv
Vides vēstis. Raksts "Troksnis kā piesārņojums"
Vārdu mākonis