Atbildes, kuras tu meklē
Pasakas un teikas
Darba lapas
Pasakas par pasakām │ 7. klasei

Darbs ar tekstu

7. klase

Literatūra

Mazākumtautību (krievu) mācību valoda

Autore: Ingrīda Celitāne

Izmantotie resursi:

Sinonīmu vārdnīca

"Princese uz zirņa" │ 3. klasei

Lasi tekstu un atbildi uz jautājumiem!

3. klase

Literatūra

Mācību vielas apguve

Autore: Ruta Mita

Izmantotie resursi:
Pasaka "Princese uz zirņa"

Latviešu tautas pasaka "Gailis un pīle" │ 4. klasei

Lasi pasaku un izmantojot vārdnīcas izpildi uzdevumus

 1. Atrodi, kā tas pateikts tekstā!
 2. Izmantojot vārdnīcu vai interneta vietni letonika.lv, atrodi vismaz 5 sinonīmus vārdiem!
 3. Burtu juceklī atrodi, iezīmē un izraksti 10 mājputnu un mājdzīvnieku nosaukumus!
 4. Uzraksti latviešu sakāmvārdus, attēlu vietā lietojot vārdus pareizā locījumā!

4. klase
mazākumtautību skolās

Literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Vija Daukšte

Izmantotie resursi:
Vārdnīcas letonika.lv
Sinonīmu vārdnīca

Hans Kristians Andersens "Divpadsmit pasažieri" │ 4. klasei

Iepazīsties ar autoru, lasi pasaku un izmantojot vārdnīcas izpildi uzdevumus.

 1. Izraksti H.K. Andersena darbu nosaukumus! Pastāsti par tiem!
 2. Lasi darba lapā publicēto H.K. Andersena darbu "Divpadsmit pasažieri"!
 3. Izmantojot vārdnīcas, iztulko izceltos vārdus!
 4. Noraksti pasvītrotos vārdus tekstā un atrodi tiem sinonīmus!
 5. Atmini krustvārdu mīklu un pārbaudi pareizrakstību!

4. klase

Literatūra

Mācību vielas apguve

Autore: Anastasija Seņkova

Izmantotie resursi:
Vārdnīcas letonika.lv
Enciklopēdijas letonika.lv
Sinonīmu vārdnīca

Latviešu tautas pasaka "Sprīdītis" │ 7. klasei

Lasi, domā, analizē!

 1. Pārrunā ar sola biedru vārda „sprīdītis” nozīmi.
 2. Izlasi latviešu tautas pasaku.
 3. Pārtulko dotos vārdus krieviski.
 4. Skaidro frazeoloģismus.
 5. Atbildi uz jautājumiem par izlasīto pasaku.

7. klase

Latviešu valoda un literatūra

Mācību vielas apguve mazākumtautību skolās, 80min.

Autores: Ināra Pakalne un Dace Aizpuriete,
Daugavpils Centra vidusskola

Izmantotie resursi:
Pasaka "Sprīdītis"
letonika.lv
tezaurs.lv
latviešu - krievu vārdnīca google.lv
Svešvārdu vārdnīca vardnica.lv
Frazeoloģismi google.lv

Kārlis Skalba "Pasaka par vērdiņu" │ 8. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Noskatīties video un veidot domu karti.
 2. Atrast sinonīmus vai skaidrojumus dotajiem vārdiem.
 3. Noskatīties video un atbildēt uz jautājumiem.
 4. Atrast tēlainās izteiksmes līdzekļus.

8. klase

Latviešu valoda un literatūra

Mācību vielas apguve, 40min.

Autores: Anita Bukeja,
Daugavpils Krievu vidusskola - licejs

Izmantotie resursi:
K.Skalbes muzejs "Saulrieti" stāsta par rakstnieka dzīvi un daiļradi
letonika.lv Lasītava
Latvijas kultūras kanons - letonika.lv

Atpazīsti tautas sakāmvārdu │ 5. - 9. klasei

Atzīmē, kurš no šiem sakāmvārdiem ir tautas sakāmvārds un ir radies vissenāk!

5-9. klase

Latviešu valoda un literatūra

Izmantotie resursi:
letonika.lv

Latviešu tautas pasaka "Kurbads" │ 6. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Lasi tautas pasaku “Kurbads” un atbildi uz jautājumiem!
 2. Atrodi trūkstošos vārdus un ieraksti tos atbildes laukā!

Latviešu valoda un literatūra

Zināšanu pārbaude

Autors: Anitra Līkanste
Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
Tautas pasaka "Kurbads" letonika.lv Lasītava

Iepazīsti tautas pasaku “Kurbads” un mācies pareizrakstību │ 6. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Lasi fragmentus no tautas pasakas “Kurbads” un meklē pareizrakstības kļūdas!
 2. Atrodi trūkstošos vārdus un ieraksti tos atbildes laukā!
 3. Ievieto tekstā trūkstošās pieturzīmes!

Latviešu valoda un literatūra

Zināšanu pārbaude

Autors: Anitra Līkanste
Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
Tautas pasaka "Kurbads" letonika.lv Lasītava