Atbildes, kuras tu meklē
Radošais darbs
Darba lapas
Radošs darbs latviešu valodā un literatūrā "Putniņš uz zara" │ 5. - 6. klasei

Lasi, klausies un izpildi uzdevumus:

  1. Izlasi dzejoli un, izmantojot interneta vietni letonika.lv, nosaki tā autoru!
  2. Noklausies dziesmu „Putniņš uz zara” bērnu vokālā ansambļa „Dzeguzīte” izpildījumā!
  3. Izlasi vai noklausies latviešu tautas teiku „Kā putni mācījušies dziedāt”!
  4. Izmantojot interneta vietni letonika.lv, noklausies teikā minēto putnu dziesmas!

5.–6. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda
Dabas zinības

Radošs darbs

Autore: Gunta Kaula

Izmantotie resursi:

letonika.lv Lasītava
Putnu balsis
Enciklopēdijas

Piezīmes:

Darba lapā ir doti vērtēšanas kritēriji

Motīvu atklāsme daiļdarbos │ 11. - 12. klasei

Liktenis, vara, izglītība, attiecības ģimenē un uzskati cilvēka dzīvē

11.–12. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude
Patstāvīgs darbs

Autore: Gunta Marihina

Izmantotie resursi:
letonika.lv Lasītava

Latvijas dzimšanas diena │ 2. - 3. klasei

Iepazīsties ar informāciju par Latviju un aizpildi grāmatiņu!

2.–3. klase

Latviešu valoda
Sociālās zinības

Radošs darbs
Mācību vielas apguve

Autore: Jolanta Silkāne

Izmantotie resursi:
letonika.lv Vēstures enciklopēdija


Atbildes

Citāds uzdevums latviešu literatūrā │ 5. klasei

Krājot dzīves gudrības!

  1. Atsauc atmiņā lasītos un mācītos Raiņa dzejoļus! Pabeidz iesākto dzejoli!
  2. Lasi tauatsdziesmas, izmantojot internet resursus! Pabeidz iesākto tautasdziesmu!
  3. Aizpildi vārdnīcu! Atsauc atmiņā mācīto vai izmanto interneta resursus letonika.lv un Tezaurs.lv

5. klasei

Latviešu literatūra

Apgūtās mācību vielas atkārtošana

Autore: Erita Kremere,
Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Izmantotie resursi:
tezaurs.lv
dainuskapis.lv
letonika.lv: Zirņa bērni