Atbildes, kuras tu meklē
Digitāli rīki radošai pašizpausmei
Iespēju katalogs
Abstraktā māksla ar Bomomo│ literārā darba vizuālajam attēlojumam

Vietne Bomomo piedāvā iespēju radīt digitālu mākslas darbu

 1. Atver vietni Bomomo
 2. Izvēlies literāro darbu vai tā epizodi, kas atstājis uz Tevi emocionālu iespaidu un ir piemērots vizuālam attēlojumam
 3. Radi savu digitālo mākslas darbu un saglabā to
 4. Kombinē savu mākslas darbu ar konkrētu darba tekstu vai citātu
 5. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - K.Skalbes pasakai "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Raodšs darbs

Piemērs:

Idejas autore:
Ieva Āne-Miķelsone

Izmantotie resursi:
bomomo.com

Virtuālā tāfele │ atgriezeniskās saites saņemšanai no skolēniem

Izmantojot digitālo rīku Padlet, var saņemt atgriezenisko saiti par skatītām teātra izrādēm, lasītiem daiļdarbiem, veiktiem uzdevumiem. Virtuāla tāfele, pie kuras skolēni var piestiprināt savas līmlapiņas

 1. Vietnē padlet.com reģistrējas ar savu kontu
 2. Izveido savu tāfeli (tās dizainu var izvēlēties)
 3. Izveido lapiņu, uz kuras uzrakstīts skolēnam veicamais uzdevums
 4. Virtuālās tāfeles saite jānosūta skolēniem
 5. Skolēni veic uzdevumu, atbilstoši norādēm pielikumā
 6. Izrādes recenzijas piemērs pielikumā

5.–12. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Radošs darbs

Idejas autore:
Anete Bērziņa

Izmantotie resursi:

padlet.com

Piezīmes:

Rīks viedokļa izteikšanai

Emociju diagramma │ daiļdarba emociju diagrammas radīšanai

Internetā brīvi pieejams diagrammu ģenerēšanas rīks vietnē Rapidtables. Daiļdarba notikumus raksturojot ar skaitlisku vērtību, var radīt spriedzes līkni (“kardiogrammu”)

 1. Izmanto diagrammas ģenerēšanas rīku bar-graps vietnē rapidtables.com
 2. Sadali stāsta gaitu 6 nosacītos posmos - pēc piedāvātā parauga vai pēc savas izvēles
 3. Padomā un formulē sešas spilgtākās, Tev svarīgākās emocijas, kuras izjuti, lasot šo stāstu
 4. Novērtē, cik lielā mērā izjuti katru no emocijām katrā no posmiem
 5. Skolēni veic uzdevumus sekojot paraugam un veidojot savu diagrammu
 6. Emociju diagramma stāstam "Kauja pie Knipskas" pielikumā

5.–12. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Radošs darbs

Zināšanu pārbaude
Patstāvīgs darbs

Autore:
Ieva Āne - Miķelsone

Izmantotie resursi:
rapidtables.com/tools/bar-graph

Virtuālais Grafiti │ radošs uzdevums

Izmantojot digitālo rīku Placeit-Graffiti, var izveidot radošu darbu – savu grafiti par jebkuru daiļdarbu. Grafiti tekstam derēs īss citāts no daiļdarba, gatavo darbu iespējams saglabāt kā attēlu

 1. Izvēlies īsu citātu no izvēlētā darba
 2. Izmanto digitālo rīku Placeit-Graffiti
 3. Ieraksti savu tekstu, veido dizainu, izmantojot pieejamās iespējas
 4. Parādi un pastāsti par savu darbu citiem

5.–12. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Radošs darbs

Idejas autore:
Ieva Āne - Miķelsone

Izmantotie resursi:
Digitālais rīks Placeit-Graffiti

Interaktīvas darba lapas ar Learningapps │ daudzveidīgu uzdevumu veidošanai

Vietne Learningapps piedāvā attēlu, video un audio datņu iekļaušanu darba lapā un nodrošina iespēju izveidot daudzveidīgus uzdevumus

 1. Piemērā izmantoti 6 dažādi uzdevumu veidi
 2. Interaktīvās darba lapas skolēns var izmantot pašvadītas mācīšanās procesā
 3. Iepriekš piesaistot skolēnus, skolotājs tās var izmantot formatīvajā vai summatīvajā vērtēšanā
 4. Vietnē pieejamas pamācības, kā veidot uzdevumus
 5. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - interaktīvo darba lapu R.Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Piemērs:
R.Blaumanis “Skroderdienas Silmačos”

Idejas autore:
Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
learningapps.org

Interaktīvas darba lapas ar Wizer │ daudzveidīgu uzdevumu veidošanai

Vietne Wizer nodrošina iespēju izveidot daudzveidīgus uzdevumus, iekļaujot attēlus, video un audio datnes

 1. Lai izpildītu darba lapu, nepieciešama pierakstīšanās ar Google, Microsoft vai Edmodo kontu
 2. Vietne piedāvā attēlu, video un audio datņu iekļaušanu darba lapā
 3. Vietne nodrošina iespēju izveidot daudzveidīgus uzdevumus (piemērā izmantoti 6 dažādi uzdevumu veidi)
 4. Interaktīvās darba lapas skolēns var izmantot pašvadītas mācīšanās procesā
 5. Iepriekš piesaistot skolēnus (maksas pakalpojums), skolotājs var izmantot darba lapas formatīvajā vai summatīvajā vērtēšanā
 6. Ir iespēja veidot individualizētus uzdevumus
 7. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - interaktīvo darba lapu R.Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Piemērs:
R.Blaumanis "Skroderdienas Silmačos"

Idejas autore:
Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
app.wizer.me
1. pamācība darbam ar vietni
2. pamācība darbam ar vietni

Interaktīvas darba lapas ar Liveworksheets │ daudzveidīgu uzdevumu veidošanai

Vietne Liveworksheets nodrošina interaktīvu darba lapu izveidošanu pašvadītas mācīšanās procesam un darbam klasē

 1. Vietne piedāvā attēlu, video un audio datņu iekļaušanu darba lapā
 2. Vietne nodrošina iespēju izveidot daudzveidīgus uzdevumus (piemērā izmantoti 6 dažādi uzdevumu veidi)
 3. Interaktīvās darba lapas skolēns var izmantot pašvadītas mācīšanās procesā
 4. Skolotājs tās var izmantot formatīvajā vai summatīvajā vērtēšanā
 5. Vietnē pieejamas pamācības, kā veidot uzdevumus
 6. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - interaktīvo darba lapu R.Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Piemērs:
R.Blaumanis "Skroderdienas Silmačos"

Idejas autore:
Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
liveworksheets.com

Informācijas strukturēšana ar Coggle │ domu karšu veidošanai

Vietne Coggle piedāvā iespēju strukturēt informāciju, veidojot domu kartes individuāli vai grupās

 1. Domu karti ir iespējams papildināt ar attēliem, saitēm uz ārējiem resursiem, piemēram, letonika.lv
 2. Izveidoto domu karti var lejuplādēt pdf, png u.c. formātos
 3. Interaktīvās darba lapas skolēns var izmantot pašvadītas mācīšanās procesā
 4. Lai sāktu darbu, uzaicinājums jānosūta uz skolēnu e-pastiem
 5. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - tēlainās izteiksmes līdzekļi Z.Mauriņas esejā "Dziedinātājs klusums"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Piemērs:
Z.Mauriņa "Dziedinātājs klusums"

Idejas autore:
Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
coggle.it

Infografiks │ tēlu izaugsmes atspoguļojumam darbā

Izmantojot digitālo rīku Canva-Infografics, var veikt radošu uzdevumu – izveidot infografiku par brīvi izvēlētu daiļdarbu, darba varoni, tēmu.

 1. Izvēlies vienu no eposa tēliem
 2. Pārdomā, kas mainījies Tava izvēlētā tēla rīcībā un raksturā
 3. Izmanto digitālo rīku atbilstoši norādēm pielikumā
 4. Apskati savu pabeigto darbiņu
 5. Pabeigta darba piemērs - pielikumā "Lāčplēša izaugsme eposā"

5.–12. klasei

Latviešu literatūra

Radošs darbs

Idejas autore:
Ieva Āne - Miķelsone

Izmantotie resursi:

canva.com

Informācijas strukturēšana ar Padlet│ domu karšu veidošanai

Vietne Padlet piedāvā iespēju strukturēt informāciju, veidojot domu kartes individuāli vai grupās

 1. Vietne piedāvā iespēju strukturēt informāciju, veidojot domu kartes individuāli vai grupās (kopīgo, izmantojot saiti)
 2. Laika līniju ir iespējams papildināt ar attēliem, saitēm uz ārējiem resursiem, piemēram, letonika.lv
 3. Izveidoto domu karti var lejuplādēt pdf, png u.c. formātos
 4. Skolotājs vai skolēni var sniegt atgriezenisko saiti, pievienojot komentāru (iepriekš jāaktivizē Comments)
 5. Skolotājs vai skolēni var novērtēt ar zvaigznēm, patīk/nepatīk (sirsniņa, īkšķis) vai punktiem (iepriekš jāaktivizē Reactions)
 6. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - tēlainās izteiksmes līdzekļi Iepazīsties ar pielikuma piemēru - tēlainās izteiksmes līdzekļi Z.Mauriņas esejā "Dziedinātājs klusums"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Piemērs:
Z.Mauriņa "Dziedinātājs klusums"

Idejas autore:
Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
padlet.com

Laika līnijas veidošana ar Padlet│ attēlojot informāciju uz ass

Vietne Padlet piedāvā iespēju atspoguļot informāciju interaktīvā laika līnijā, pievienojot informāciju par konkrētiem laika posmiem, gadiem

 1. Iespējams veidot starppriekšmetu saikni ar vēsturi
 2. Vietne piedāvā iespēju uzskatāmi atspoguļot informāciju interaktīvā kartē, pievienojot dažādas ģeogrāfiskas vietas, to aprakstus
 3. Tiek nodrošinātas sadarbības iespējas (kopīgo, izmantojot saiti)
 4. Ierakstus kartē ir iespējams papildināt ar attēliem, saitēm uz ārējiem resursiem, piemēram, youtube.com
 5. Skolotājs vai skolēni var sniegt atgriezenisko saiti, pievienojot komentāru (iepriekš jāaktivizē Comments)
 6. Skolotājs vai skolēni var novērtēt ar zvaigznēm, patīk/nepatīk (sirsniņa, īkšķis) vai punktiem (iepriekš jāaktivizē Reactions)
 7. Izveidoto laika līniju var lejuplādēt pdf., png. u.c. formātos
 8. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - interaktīvo karti "Notikumi Ojāra Vācieša dzīvē"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Piemērs:
Notikumi Ojāra Vācieša dzīvē

Idejas autore:
Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
padlet.com

Krustvārdu mīklu veidošana ar Crosswordlabs│ satura pārbaudes uzdevumiem un darbam ar tekstu

Brīvi pieejams krustvārdu mīklu ģenerēšanas rīks vietnē Crosswordlabs, kurš atbalsta latviešu valodu

 1. Krustvārdu mīklu var piedāvāt skolēniem kā satura pārbaudes uzdevumu, lai pārliecinātos, ka skolēns noveli izlasījis
 2. Krustvārdu mīklu var uzdot kā darbu ar tekstu – skolēns aizpilda mīklu, lasot noveli
 3. Pēc skolotāja ieskatiem, mīklas jautājumus var mainīt, pielāgojot sasniedzamajam rezultātam
 4. Šādu krustvārdu mīklu ir vienkārši izveidot zemāk norādītajā saitē
 5. Izveidotās mīklas var saglabāt
 6. Iepazīsties ar pielikuma piemēriem!

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Mīklu piemēri tiešsaistē:
novele "Nāves ēnā"
stāsts "Sāpju mērs"
stāsts "Gripa"

Idejas autore:
Anete Bērziņa

Izmantotie resursi:
crosswordlabs.com

Burtu - skaitļu mīkla│ darbam ar tekstu vai zināšanu pārbaudei

Šādu burtu mīklu var izveidot, saturu pielāgojot sasniedzamajam rezultātam

 1. Šādu burtu mīklu var izveidot, katram alfabēta burtam piemērojot konkrētu ciparu
 2. Mīklas saturu var veidot, pielāgojot sasniedzamajam rezultātam – darbam ar tekstu vai zināšanu pārbaudei
 3. Iepazīsties ar pielikuma piemēriem!

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Burtu mīklu piemēri epifānijām:
"Apiet apkārt"
"Pudeles un kārbiņas"
"Ir viens vārds"

Idejas autore:
Anete Bērziņa

Vārdu mākoņa veidošana ar Wordclouds │ citātu vizuālam attēlojumam

Internetā brīvi pieejams rīks vietnē Wordclouds, vārdu mākoņa izveidei

 1. Pēc skolotāja norādēm, izvēlies, tavuprāt, spilgtāko/nozīmīgāko/Tev prātā visvairāk palikušo citātu
 2. Izmanto rīka iespējas - izvēlēties vārdus un to svaru - formas, krāsas un fontu veidolā
 3. Dod savam darbam nosaukumu
 4. Pēc skolotāja norādījumiem, komentē izveidoto darbu rakstiski/mutvārdos
 5. Iepazīsties ar vārdu mākoņa piemēru V.Plūdoņa poēmai "Atraitnes dēls" pielikumā!

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Radošs darbs

Vārdu mākoņa piemērs:

Idejas autore:
Ieva Āne-Miķelsone

Izmantotie resursi:
wordclouds.com

Venna diagrammas ģenerēšana vietnē Canva │ kopīgā un atšķirīgā vizuālam attēlojumam

Venna diagrammas ģenerēšanas rīks vietnē Canva ļauj radīt vizuālu attēlojumu kopīgajam un atšķirīgajam starp lasītāju un daiļdarba varoni

 1. Izmanto Venna diagrammas ģenerēšanas rīku canva.com un veic uzdevumu!
 2. Izvēlies, tavuprāt, spilgtākās/nozīmīgākās/Tev svarīgākās īpašības vai vērtības, kuras ievietosi diagrammā
 3. Mājaslapā izvēlies iespēju "Create a Venn diagram" un izvēlies paraugu
 4. Izmanto pieejamās iespējas un izveido savu diagrammu
 5. Vari darbu veidot arī Google dokumentos, izvēloties izklājlapas. Tur izvēlies "insert drawing" un veido savu diagrammu.
 6. Iepazīsties ar Venna diagrammas piemēru J.Poruka stāstam "Kauja pie Knipskas" pielikumā!

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Radošs darbs

Venna diagrammas piemērs:

Idejas autore:
Ieva Āne-Miķelsone

Izmantotie resursi:
canva.com/graphs/venn-diagrams

Spriedzes līkne ar Rapidtables │ daiļdarba "kardiogrammas" izveidošanai

Daiļdarba notikumus raksturojot ar skaitlisku vērtību, var radīt spriedzes līkni (“kardiogrammu”)

 1. Izmanto doto stāsta notikumu plānu (vai izveido pats savu notikumu plānu)
 2. Novērtē emocionālo un notikumu spriedzi
 3. Seko pielikumā esošajam paraugam un aprakstam, veidojot savu diagrammu!
 4. Ieklikšķini "Draw" un aplūko savu "stāsta kardiogrammu"!
 5. Tu vari salīdzināt iegūto “stāsta kardiogrammu” ar skolasbiedru radītajām.

5.–12. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Radošs darbs

Zināšanu pārbaude
Patstāvīgs darbs

Autore:
Ieva Āne - Miķelsone

Izmantotie resursi:
rapidtables.com/tools/line-graph

Interaktīvās kartes veidošana ar Padlet│ notikumu sasaistei ar vietām uz kartes

Vietne Padlet piedāvā iespēju atspoguļot informāciju interaktīvā kartē, pievienojot dažādas ģeogrāfiskās vietas un aprakstus

 1. Tiek nodrošinātas sadarbības iespējas (kopīgo, izmantojot saiti)
 2. Iespējams veidot starppriekšmetu saikni ar ģeogrāfiju
 3. Ierakstus kartē ir iespējams papildināt ar attēliem, saitēm uz ārējiem resursiem, piemēram, youtube.com
 4. Ir iespējams izvēlēties dažādus kartes veidus, piemēram, satelītkarti
 5. Skolotājs vai skolēni var sniegt atgriezenisko saiti, pievienojot komentāru (iepriekš jāaktivizē Comments)
 6. Skolotājs vai skolēni var novērtēt ar zvaigznēm, patīk/nepatīk (sirsniņa, īkšķis) vai punktiem (iepriekš jāaktivizē Reactions)
 7. Izveidoto karti var lejuplādēt pdf., png. u.c. formātos
 8. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - interaktīvo karti "Ojāra Vācieša vietas Latvijā"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Zināšanu nostiprināšana un pārbaude

Piemērs:
Ojāra Vācieša vietas Latvijā

Idejas autore:
Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
padlet.com