Atbildes, kuras tu meklē
Sakse Anna

Rakstniecei Annai Saksei piemita smalks vērotājas talants, un savos darbos viņa atklāja cilvēku dzīves daudzveidību. Par iemīļotāko viņas darbu joprojām var uzskatīt grāmatu ''Pasakas par ziediem''.
Anna Sakse piedzima rentnieka ģimenē Vidzemē, Lejasciema pagasta Lauzās, 1905. gada 16. janvārī. Viņas māte, pabeidzot pagasta skolu, zināja vācu valodu, aizrautīgi nodarbojās ar dziedāšanu, viņai patika lasīt, ka arī viņa bija laba stāstītāja. Rakstnieces tēvs bija apbrīnojams cilvēks. Viņa saimnieciskais talants bija tik izcils, ka nelielais zemes gabals, ko viņš rentēja, pabaroja visu ģimeni. Viņam patika spēlēt šahu. Tieši tēvs ieaudzināja meitā neizdzēšamu interesi par dabu.
Priecāties par ziediem rakstniece iemācījās jau agrā bērnībā. „Varbūt man bija jākļūst par dārznieci?” – daudz vēlāk pajokoja viņa.

Resursi:
Annas Sakses "Pasakas par ziediem" pasakas.net
Anna Sakse letonika.lv enciklopēdijās
Ziedu feja Annas Sakse - rezeknesbiblioteka.lv

Darba lapas
Annas Sakses literārā pasaka "Puķu zirnītis" │ 5. klasei

Lasi pasaku un izpildi uzdevumus.

 1. Izlasi Annas Sakses pasaku "Puķu zirnītis"
 2. Atrodi dotajiem vārdiem sinonīmus
 3. Izraksti deminutīvus
 4. Skaidro frazeoloģismus
 5. Izraksti no teksta teikumus, kuri raksturo brāļus!

5. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Anda Anspaka

Izmantotie resursi:
Anna Sakse letonika.lv
letonika.lv enciklopēdijas

Personības. Anna Sakse │ 5. klasei

Iepazīsti Annu Saksi un viņas darbus!

 1. Atpazīsti autori pēc pseidonīma!
 2. Atzīmē ziedus, kas izmantoti pasaku nosaukumos!
 3. Ieraksti atbildes laukā pazudušos vārdus pareizā secībā.
 4. Papildini tekstu, veidojot pasakas nosaukumu.
 5. Izlasi citātus un atbildes laukā ieraksti pasakas nosaukumu!

5. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Silvija Ludženiece

Izmantotie resursi:
Anna Sakse letonika.lv
letonika.lv enciklopēdijas
Valoda - letonika.lv

Iepazīsti Annas Sakses daiļradi un sinonīmus! │ 5. klasei

Lasi pasaku fragmentus un piemeklē prasītajiem vārdiem atbilstošus sinonīmus.

5. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
Anna Sakse letonika.lv
letonika.lv enciklopēdijas
Valoda - letonika.lv

Iepazīsti Annas Sakses daiļradi un iemācies pareizrakstības likumus! │ 5. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Lasi teksta fragmentus un atrodi nepareizu vārda formas lietojumu!
 2. Atzīmē pareizo apgalvojumu!
 3. Pārraksti pasakas teksta fragmentu bez kļūdām!
 4. No izceltajiem vārdiem izvēlies pareizo un pasvītro to!
 5. Atzīmē pareizo apgalvojumu!

5. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Anitra Līkanse

Izmantotie resursi:
Anna Sakse letonika.lv
letonika.lv enciklopēdijas
Valoda - letonika.lv