Atbildes, kuras tu meklē
Kārlis Skalbe

Kārlis Skalbe - skolotājs, rakstnieks, trimdinieks, cietumnieks cariskajā Krievijā, latviešu strēlnieks, Latviešu pagaidu Nacionālās padomes loceklis, viens no Latvijas valsts dibinātājiem, bet mūža beigās trimdinieks Zviedrijā. Ja tam visam pieskaita bagāto literāro mantojumu, iznāk neparasti bagāts mūžs.

Resursi:
Skalbes biogrāfija un darbi letonika.lv Lasītavā
Kārlis Skalbe letonika.lv resursos
Latvijas kultūras kanons

Darba lapas
Abstraktā māksla citātam no K.Skalbes pasakas "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties" ar Bomomo│ JAUNUMS!

Vietne Bomomo piedāvā iespēju radīt digitālu mākslas darbu

 1. Atver vietni Bomomo
 2. Izvēlies literāro darbu vai tā epizodi, kas atstājis uz Tevi emocionālu iespaidu un ir piemērots vizuālam attēlojumam
 3. Radi savu digitālo mākslas darbu un saglabā to
 4. Kombinē savu mākslas darbu ar konkrētu darba tekstu vai citātu
 5. Iepazīsties ar pielikuma piemēru - K.Skalbes pasakai "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties"

5.- 12. klasei

Latviešu literatūra

Radošs darbs

Piemērs:

Idejas autore:
Ieva Āne-Miķelsone

Izmantotie resursi:
bomomo.com

Kārlis Skalbe "Milzis" │ 7. klasei

Vietnes letonika.lv Lasītavā meklē K.Skalbes pasaku "Milzis", lasi to un izpildi uzdevumus.

7. klase

Latviešu literatūra

Autore: Zinaīda Šumska

Izmantotie resursi:
Kārļa Skalbes pasakas letonika.lv Lasītavā

Vērtību izpratnes veidošana Kārļa Skalbes pasakā "Kaķīša dzirnavas" │ 5. klasei

Darba lapa:

 1. Attīsta prasmi klausīties un atlasīt nepieciešamo informāciju.
 2. Paplašina skolēnu leksikas krājumu, pievēršot uzmanību atsevišķiem leksikas slāņiem.
 3. Veido skolēnos izpratni par labo un ļauno, prasmi diskutēt un argumentēti paust savu viedokli, ieklausoties otra teiktajā.

5. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve
Zināšanu pārbaude

Autore: Jolanta Bardovska

Izmantotie resursi:
Kārļa Skalbes pasakas letonika.lv Lasītavā
Kārlis Skalbe letonika.lv Lasītavā
letonika.lv Sinonīmu vārdnīca
letonika.lv Valodas sadaļa

Kārlis Skalbe un "Ziemas pasakas" │ 11. klasei

Darba lapa:

 1. Darboties ar K. Skalbes “Ziemas pasaku” tekstiem.
 2. Uzrakstīt priekšvārdu krājumam.
 3. Formulēt tēzes.

11. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve
120 minūtes

Autore: Anna Šmite
Rēzeknes 5. vidusskola

Izmantotie resursi:
Kārļa Skalbes pasakas letonika.lv Lasītavā
Par Kārļa Skalbes pasakām Kultūras kanonā - letonika.lv
Latvijas kultūras kanons letonika.lv

Kārlis Skalba "Pasaka par vērdiņu" │ 8. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Noskatīties video un veidot domu karti.
 2. Atrast sinonīmus vai skaidrojumus dotajiem vārdiem.
 3. Noskatīties video un atbildēt uz jautājumiem.
 4. Atrast tēlainās izteiksmes līdzekļus.

8. klase

Latviešu valoda un literatūra

Mācību vielas apguve, 40min.

Autores: Anita Bukeja,
Daugavpils Krievu vidusskola - licejs

Izmantotie resursi:
K.Skalbes muzejs "Saulrieti" stāsta par rakstnieka dzīvi un daiļradi
letonika.lv Lasītava
Latvijas kultūras kanons - letonika.lv

Kārlis Skalbe "Milzis" │ 7. klasei

Vietnes letonika.lv Lasītavā meklē K.Skalbes pasaku "Milzis", lasi to un izpildi uzdevumus.

7. klase

Latviešu literatūra

Autore: Zinaīda Šumska

Izmantotie resursi:
Kārļa Skalbes pasakas letonika.lv Lasītavā

K. Skalbe. "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties" teksta izpratne │ 7.-9. klasei

Izpildot šo darba lapu, Tu pārdomāsi izlasītās pasakas galvenos notikumus un reflektēsi par tiem, kā arī izmantosi iespēju uzdot jautājumus, ja tādi radušies lasīšanas gaitā.

 1. Spilgtākā detaļa/detaļas, kas palika prātā
 2. Lasītāja sajūtas, emocijas, radušies jautājumi

7.-9. klase

Latviešu literatūra

Teksta izpratne
Refleksija

Autore: Ieva Āne Miķelsone

Izmantotie resursi:
K.Skalbe. "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties" letonika.lv Lasītavā

K. Skalbe. "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties" tēla attīstība no folkloras līdz mūsdienām │ 7.-9. klasei

Izpildot šo darba lapu, Tu izpētīsi, kā laika gaitā no folkloras līdz mūsdienām attīstījies Ziemeļmeitas tēls, un piedāvāsi savu redzējumu.

 1. Tautasdziesma
 2. A.Pumpurs. Eposs “Lāčplēsis”
 3. K.Skalbes pasaka “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”
 4. A.Grauba, R.Dižkačs, grupa “Jumprava”. Dziesma “Ziemeļmeita”
 5. M.Zālīte , Z.Liepiņš. Rokopera “Lāčplēsis”

7.-9. klase

Latviešu literatūra

Tēla attīstība laikā

Autore: Ieva Āne Miķelsone

Izmantotie resursi:
K.Skalbe. "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties" letonika.lv Lasītavā
Tautasdziesma "Jūriņ' prasa smalku tīklu"
Jumpravas "Ziemeļmeita"
Rokopera "Lāčplēsis"

K. Skalbe. "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties" pasakas žanra iezīmes un teksta tēlainība │ 7.-9. klasei

Pildot šo darba lapu, Tu pievērsīsi uzmanību pasakas žanra iezīmēm un teksta tēlainībai, kā arī tajā izmantotajiem simboliem.

 1. Kas, tavuprāt, ir galvenā literārās pasakas pazīme?
 2. Izskaidro, kā literārās pasakas pazīmes izpaužas pasakā “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”!
 3. Izraksti no teksta spilgtākos salīdzinājumus! Pamato izvēli!
 4. Izraksti, kurā brīdī pasākā tiek atainots katarses brīdis!
 5. Un citi uzdevumi...

7.-9. klase

Latviešu literatūra

Žanrs
Tēlainība

Autore: Ieva Āne Miķelsone

Izmantotie resursi:
K.Skalbe. "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties" letonika.lv Lasītavā