Atbildes, kuras tu meklē
Elza Stērste

Darba lapas
Elzas Stērstes dzīve un daiļrade│ 8.-12. klasei

Sasniedzamais rezultāts: iepazīt Elzas Stērstes daiļradi, atklāt sev tuvos motīvus E.Stērstes dzejā un prozā, secināt, kāda ir E.Stērstes nozīme latviešu literatūrā.

 1. Klausies dziesmu ar Elzas Stērstes vārdiem un pastāsti, par ko ir dzejolis!
 2. Atceries lasīto par Elzu Stērsti un secini, kāpēc “četri vēji viņā mīt”? Kas tie par vējiem? Kāpēc viņi saderēja?
 3. Lasi Elzas Stērstes stāstu “Satikšanās” un atbildi uz jautājumiem!
 4. Pēc izvēles lasi vēl vienu stāstu no Elzas Stērstes prozas grāmatiņas “Satikšanās” un pieraksti trīs ētiskās vērtības, kuras Elza Stērste liek savu stāstu pamatā!
 5. Nosauc to, kas tevi saista E. Stērstes daiļradē un personībā!

8.- 12. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Signe Lūsiņa

Izmantotie resursi:
R. Tiguls / E. Stērste "Četri vēji"

Elzas Stērstes dzīve un daiļrade - nozīme literatūrā│ 8.-12. klasei

Sasniedzamais rezultāts: iepazīt Elzas Stērstes daiļradi, atklāt sev tuvos motīvus E.Stērstes dzejā un prozā, secināt, kāda ir E.Stērstes nozīme latviešu literatūrā.

 1. Lasi vai klausies informāciju par Elzu Stērsti ! Tabulā ieraksti 10, tavuprāt, būtiskākos viņas dzīves notikumus ! Pamato!
 2. Izlasi Elzas Stērstes dzejoļu krājumu nosaukumus un padomā, ko tie varētu liecināt par dzejnieces personību! Pamato savu domu!
 3. Izlasi Elzas Stērstes četrrindi un skaidro, kādas pārdomas tevī izraisīja dzejolis!
 4. Lasi dzejoli par Jelgavu un pastāsti, par kādu traģisku laiku Jelgavas vēsturē Elza Stērste raksta!
 5. Noskaties video un iejūties “Billīšu” atmosfērā, un iepazīsties ar kastaņu, zem kura tapis ne viens vien darbs.
 6. Lasi Elzas Stērstes dzejoli “Zemgale” un secini, kas vieno šo dzejoli un kastaņu “Billītēs”!
 7. Lasi fragmentu no Edvarta Virzas “Straumēniem” un secini, kas līdzīgs un kas atšķirīgs šajā fragmentā un Elzas Stērstes dzejolī “Zemgale”!
 8. Izlasi Elzas Stērstes dzejoli un ieraugi viņas optimismu! Kāds varētu būt dzejnieces dzīves moto?

8.- 12. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Signe Lūsiņa

Izmantotie resursi:
Radio NABA: Elza Stērste - dzejniece, skolotāja un tulkotāja
LTV: Par Elzas Stērstes vīra Edvarta Virzas tēva māju kastaņas koku"

Elzas Stērstes dzeja│ 5.-7. klasei

Iepazīt dzejnieces Elzas Stērstes dzīves faktus un dzeju, atrast tēlainās izteiksmes līdzekļus Stērstes dzejolī. Raksta dzejoli.

 1. Lasi informāciju par Elzu Stērsti un atbildi uz jautājumiem!
 2. Atceries tēlainās izteiksmes līdzekļus!
 3. Lasi Elzas Stērstes dzejoli “Agrā pavasarī” un tabulā izraksti tēlainās izteiksmes līdzekļus!
 4. Lasi Elzas Stērstes četrrindi par saulīti un uzraksti arī tu dzejolīti par sauli!

5.- 7. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Signe Lūsiņa

Izmantotie resursi:
Par Elzu Stērsti literatura.lv

Elzas Stērstes dzeja un personība│ 8.-12. klasei

Iepazīt Elzas Stērstes dzeju un personību, saskatīt kopsakarības viņas dzīves gaitā un dzejoļos, raksturot dzejoļos tēlotos Elzai svarīgos cilvēkus.

 1. Lasi Elzas Stērstes dzejoli “Tēvam” un raksturo, kāds ir Andrejs Stērste meitas acīs!
 2. Apkopojot uzzināto, nosauc, ko Andrejs Stērste darījis latviešu tautas labā!
 3. Lasi Elzas Stērstes dzejoli “Tautas draugs ” un pastāsti, kas bija Rainis, kas Stučka!

8.- 12. klasei

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Signe Lūsiņa

Izmantotie resursi:
Par Andreju Stērsti letonika.lv
Par Pēteri Stučku letonika.lv
Par Raini letonika.lv