Atbildes, kuras tu meklē
Upīts Andrejs

Andrejs Upīts ir visražīgākais rakstnieks latviešu literatūrā, viņš sarakstījis 20 romānus, 12 stāstu un noveļu krājumus, virkni dramaturģijas sacerējumu - vēsturiskas traģēdijas, drāmas, komēdijas, visu mūžu darbojies literatūrzinātnē, bijis kaismīgs publicists, arī dzejnieks un tulkotājs. Izcils Latvijas dabas, ainavu, plašu tautas dzīves panorāmu un detalizēti izstrādātu spilgtu raksturu tēlotājs. Ārkārtīgi darbaspējīgs, ļoti kritisks pret saviem spalvas brāļiem. Darbojies arī žurnālistikā, literatūrzinātnē un literatūrkritikā, neiecietīgi, asi polemiski vērtējis kā aktuālās, tā arī literatūras vēstures parādības.

Resursi:
Andrejs Upīts letonika.lv Lasītavā
Upīts Andrejs letonika.lv enciklopēdijās

Darba lapas
Iepazīsti Andreja Upīša daiļradi un iepazīsties ar sinonīmiem │ 6. klasei

Darba uzdevumi:

  1. Kurš no piedāvātajiem sinonīmiem atbilst izvēlētajiem vārdiem pēc konteksta?
  2. Izvēlies vārda kontekstam atbilstošus sinonīmus!
  3. Atzīmē, kuri no vārdiem nav sinonīmi izvēlētajam vārdam.

6. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
Andrejs Upīts letonika.lv Lasītavā
Valoda - letonika.lv

Iepazīsties ar Andreja Upīša darbiem un mācies pareizrakstību │ 6. klasei

Darba uzdevumi:

  1. Lasi stāsta fragmentu un atrod ortogrāfijas kļūdas!
  2. Atzīmē ziedus, kas izmantoti pasaku nosaukumos!
  3. Atzīmē pareizo apgalvojumu un ieraksti kļūdainos vārdus atbildes laukā pareizi!
  4. Pārraksti stāsta "Sūnu Ciema zēni" teksta fragmentu bez kļūdām!

6. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
Andrejs Upīts letonika.lv Lasītavā
Valoda - letonika.lv

Andrejs Upīts "Sūnu ciema zēni" │ 6. klasei

Lasi stāstu "Sūnu ciema zēni" un atbilbi uz jautājumiem!

6. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Silvija Ludženiece

Izmantotie resursi:
"Sūnu ciema zēni" letonika.lv Lasītavā