Atbildes, kuras tu meklē
Ojārs Vācietis

„Viņš uzdrīkstējās nenobīties un pierakstīt savas sirdsbalss teikto, lai gan tas bieži bija pretrunā ar valdošās nomenklatūras viedokli - par to nācās maksāt ar darbu nepublicēšanu ilgākā laika periodā un saņemt bargu padomju ideologu kritiku..." / Zinta Pencele, Ojāra Vācieša memoriālā muzeja galvenā speciāliste /

Resursi:
Ojāra Vācieša biogrāfija un lirika.

Darba lapas
Ojāra Vācieša dzejas interpretācija │ 12. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Lasot O. Vācieša dzeju, izrakstīt 20 citātus.
 2. Izveidot mandalu ar citātiem, noformēt to.
 3. Raksturot dzejas galvenos simbolus, noskaņas, atziņas.
 4. Noorganizēt izstādi.

12. klase

Latviešu literatūra
Mācību vielas apguve
80 min.

Autore: Jeļena Dideviča

Izmantotie resursi:
1996, Ojāra Vācieša librets pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas “Pazudušais dēls” /Roplaiņa dziesma/
Ojārs Vācietis – dzejoļu krājums “Si minors”
Ojārs Vācietis – dzejoļu krājums “Elpa”


Metodiskie norādījumi

Ojārs Vācietis "Dzeja ir vārdiska mūzika" │ 7. - 9. klasei

Skaties, klausies, lasi un pildi uzdevumus!

 1. Noskaties video „Ciemos pie Ojāra Vācieša” un atbildi uz jautājumiem!
 2. Papildini informāciju Ojāra Vācieša dzimtas kokā!
 3. Izlasi dzejoļus „Gauja” un „Manai Gaujai”! Iepazīsties ar informāciju par Gauju un veic uzdevumus!
 4. Izlasi dzejoli "Prologs" un veic uzdevumus!
 5. Izlasi dzejoli "Celies augšā" un veic uzdevumus!
 6. Noskaidro letonika.lv, kādas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās veido Kutūras kanonu!
 7. Izlasi dzejoli "Labdien" un veic uzdevumus!
 8. Noklausies raidījumu par audiogidu „Ojāra soļi” un izpēti kritiķa Jēkaba Instagram kontu! Ja iespējams, audiogida pavadībā dodies pastaigā pa Pārdaugavu!
 9. Ja iespējams, audiogida pavadībā dodies pastaigā pa Pārdaugavu!

7.–9. klase

Latviešu literatūra

Dzejoļa analīze

Autore: Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
DARBA LAPA SKOLĒNAM "O. Vācieša dzejoļi"

Ciemos pie Ojāra Vācieša
Par Ojāra Vācieša dzimtu
par Gauju junioriem.lv
dzejolis "Celies augšā"
Bībeles leģenda
Raidījums par audiogidu "Ojāra soļi"
kritiķa Jēkaba Instagram konts
Sasveicināšanās dažādās pasaules valodās
Kultūras kanons letonika.lv