Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu valoda - sinonīmi, vārdšķiras, leksika, testi zināšanu pārbaudei

Resursi:
Sinonīmu vārdnīca.
Vārdformu analīzes rīks.
Vārdšķiras un gramatika.
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca.

Darba lapas
TESTS: Svešvārdu pareizrakstība

Pārskati biežāk pieļautās pareizrakstības kļūdas svešvārdos!

"Applausi un šampānietis harizmātiskajam saksafona spēles propogandētājam!"
Cik kļūdu tu pamanīji?

  Pildi testu:
 1. Izvēlies vienu no piedāvātajiem atbilžu variantiem!
 2. Testa beigās pārliecinies par atbilžu pareizību!
 3. Lasi skaidrojumus pie atbildēm!
 4. Veic testu vairākas reizes, jo jautājumi mainās!

sākt testu Svešvārdu rakstība ‒ biežāk pieļautās kļūdas

Pamatskolai un visusskolai


Latviešu valoda

Autors: letonika.lv

TESTS: Vārdu darināšana

Pārdomā, kā mainās vārddarināšanas procesā radīto vārdu pareizrakstība!

Itin bieži atvasināto vārdu rakstība (īpaši garumzīmju lietojums) mainās atkarībā no izmantotā piedēkļa, fināles un izskaņas! Īpaši ir jāuzmanās ar svešvārdiem.
Pārbaudi, vai pamani nepareizi darinātos vārdus!

  Pildi testu:
 1. Izvēlies vienu no piedāvātajiem atbilžu variantiem!
 2. Testa beigās pārliecinies par atbilžu pareizību!
 3. Lasi skaidrojumus pie atbildēm!
 4. Veic testu vairākas reizes, jo jautājumi mainās!

sākt testu Vārdu darināšanā pieļautās pareizrakstības kļūdas

Pamatskolai un visusskolai


Latviešu valoda

Autors: letonika.lv

TESTS: Pareizrakstība: kopā vai atsevišķi?

Kā ir pareizi?

"Kaut kas" vai "kautkas"? "Tā pat" vai "tāpat"? "Pa priekšu" vai "papriekšu"? "Līdz ko" vai "līdzko"? "Pa visam" vai "pavisam"?

  Pildi testu:
 1. Izvēlies vienu no piedāvātajiem atbilžu variantiem!
 2. Testa beigās pārliecinies par atbilžu pareizību!
 3. Lasi skaidrojumus pie atbildēm!
 4. Veic testu vairākas reizes, jo jautājumi mainās!

sākt pareizrakstības testu Kopā vai atsevišķi? .

Pamatskolai un visusskolai


Latviešu valoda

Autors: letonika.lv

TESTS: Nosaki vārdšķiru!

Vai pārzini vārdšķiras?

Partikula, vietniekvārds, izauksmes vārds vai saiklis?

  Pildi testu:
 1. Izvēlies vienu no piedāvātajiem atbilžu variantiem!
 2. Testa beigās pārliecinies par atbilžu pareizību!
 3. Lasi skaidrojumus pie atbildēm!
 4. Veic testu vairākas reizes, jo jautājumi mainās!

sākt testu Nosaki vārdšķiru!

Pamatskolai un visusskolai


Latviešu valoda

Autors: letonika.lv

TESTS: Pieturzīmes

Vai proti pareizi ievietot pieturzīmes?

Atrodi kļūdas pieturzīmju lietojumā:
"Ar dažādiem sporta veidiem, galvenokārt, basketbolu, futbolu, un volejbolu nodarbojos jau no bērnības."

  Pildi testu:
 1. Izvēlies vienu no piedāvātajiem atbilžu variantiem!
 2. Testa beigās pārliecinies par atbilžu pareizību!
 3. Lasi skaidrojumus pie atbildēm!
 4. Veic testu vairākas reizes, jo jautājumi mainās!

sākt testu Pieturzīmju lietojums.

Pamatskolai un visusskolai


Latviešu valoda

Autors: letonika.lv

TESTS: Nosaki teikuma veidu pēc uzbūves!

Vai atšķir teikumus pēc to uzbūves?

Jaukts salikts teikums un salikts sakārtots teikums...

  Pildi testu:
 1. Izvēlies vienu no piedāvātajiem atbilžu variantiem!
 2. Testa beigās pārliecinies par atbilžu pareizību!
 3. Lasi skaidrojumus pie atbildēm!
 4. Veic testu vairākas reizes, jo jautājumi mainās!

sākt testu Nosaki teikuma veidu pēc uzbūves!

Pamatskolai un visusskolai


Latviešu valoda

Autors: letonika.lv

TESTS: Pareizrakstība ‒ biežāk pieļautās kļūdas

Pārskati biežāk pieļautās pareizrakstības kļūdas!

"Tūkstots deviņi simti piecdesmit trešā gada vecgada vakarā es pat nevarēju iedomāties, kad nākošajā gadā būs tik daudz ķibeles!"
Cik kļūdu tu pamanīji?

  Pildi testu:
 1. Izvēlies vienu no piedāvātajiem atbilžu variantiem!
 2. Testa beigās pārliecinies par atbilžu pareizību!
 3. Lasi skaidrojumus pie atbildēm!
 4. Veic testu vairākas reizes, jo jautājumi mainās!

sākt testu Pareizrakstība ‒ biežāk pieļautās kļūdas

Pamatskolai un visusskolai


Latviešu valoda

Autors: letonika.lv

Miniatūra. Uzdevumi latviešu valodā un literatūrā │ 10. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevums: lasīt lugas tekstu un veikt piezīmes darba lapā

 1. Pārskati 3 informācijas avotos rakstīto par miniatūru!
 2. Secini!
 3. Lasi Regīnas Ezeras miniatūras teksta fragmentus, veic uzdevumus!
 4. Izlasi visu miniatūras tekstu un veic uzdevumus!

10. klase

Latviešu valoda
Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve

Autore: Kristīne Roze

Izmantotie resursi:
Žanri letonika.lv Lasītavā
Enciklopēdijas - letonika.lv
R.Ezeras miniatūra „Cerība" krājumā "Zvaigžņu lietus"

Krustvārdu mīkla "Sinonīmi" │ 5. - 6. klasei

Izmantojot letonika.lv sinonīmu vārdnīcu, atmini krustvārdu mīklu!

5.–6. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Informācijas meklēšana

Autore: Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
letonika.lv Sinonīmu vārdnīca


Atbildes

Krustvārdu mīklas elektroniskā versija

Darbības vārda izteiksme │ 7. - 9. klasei

Izmantojot doto paraugu un letonika.lv vārda analīzes vai valodas uzziņas, aizpildi tabulas!

7.–9. klase

Latviešu valoda

Autore: Inga Stradiņa

Izmantotie resursi:
letonika.lv Valodas sadaļa


Atbildes

Pavēles izteiksme │ 7. klasei

Iepazīsties ar informāciju par pavēles izteiksmes veidošanu!

 1. Izlasi Rūdolfa Blaumaņa pasakas "Velniņi" 1. rindkopu!
 2. No dotā teksta 1. rindkopas izraksti 10 dažādus darbības vārdus un pārveido prasītajās pavēles izteiksmes formās, ierakstot tabulā!

7. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Inese Paikena

Izmantotie resursi:
letonika.lv valodas uzziņas; pavēles izteiksme
Rūdolfs Blaumanis "Velniņi" letonika.lv Lasītavā

Ieskats dažādu valodu leksikas atšķirībās │ 8. klasei

Valodas izpēte

8. klase

Valoda

Autore: Lilita Rudzāte

Izmantotie resursi:
Latviešu - lietuviešu vārdnīca
Latviešu - igauņu vārdnīca

Latviešu valodas īpatnības R. Blaumaņa novelēs “Salna pavasarī” un “Purva bridējs” │ 11. klasei

Izpēti R. Blaumaņa noveles un veic dotos uzdevumus.

 1. Atrast un uzrakstīt sinonīmus novelēs minētajiem pasvītrotajiem vārdiem!
 2. Atrast un uzrakstīt, kādu latviešu autoru darbos (vismaz 3) vēl atrodami izceltie vārdi!
 3. Uzraksti savu radošo darbu “Strēķis (brīdis) mūsdienu skolātā, lai tajā būtu atrodami vismaz 8 Blaumaņa darbos minētie vārdi (vecvārdi, barbarismi)!
 4. Novērtē iegūto informāciju un savu padarīto darbu!

  Darba lapas izpildes laiks: 80 min.

11. klase

Latviešu literatūra, Latviešu valoda, Vēsture

Mācību vielas apguve, Zināšanu pārbaude

Autore: Līga Lauziniece

Izmantotie resursi:
Rūdolfa Blaumaņa noveles letonika.lv Lasītavā
Sinonīmu vārdnīca letonika.lv

Lietvārdu deklinācijas │ 5. - 7. klasei

Izpēti R. Blaumaņa noveli "Andriksons" un veic dotos uzdevumus.

 1. Izlasīt informāciju par lietvārdu deklinācijām!
 2. Izlasīt R.Blaumaņa noveles “Andriksons” 2. rindkopu!
 3. No dotā teksta 2. rindkopas izrakstīt 20 lietvārdus, noteikt to deklinācijas!

5. - 7. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Guna Macāne

Izmantotie resursi:
Rūdolfa Blaumaņa noveles letonika.lv Lasītavā
Lietvārdu deklinācijas letonika.lv

Darbības vārdi īstenības izteiksmes personu formās un pavēles izteiksmē │ 11. klasei

Darba uzdevumi

 1. Iepazīsties ar informāciju par darbības vārdu īstenības izteiksmē un pavēles izteiksmē veidošanu!
 2. Izlasi Imanta Ziedoņa epifāniju “Es jums saku: dziediet!”
 3. Izraksti no teksta 10 dažādus darbības vārdus un ieraksti tos dotās tabulas attiecīgajās ailēs.

11. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Elita Vanaģele

Izmantotie resursi:
letonika.lv valodas uzziņas; pavēles izteiksme
letonika.lv valodas uzziņas; īstenības izteiksme
Imanta Ziedoņa "Epifānijas" letonika.lv Lasītavā

Leksikoloģija. Vārdu daudznozīmība, tiešā un pārnestā nozīme. Sinonīmi │ 5. klasei

Darba uzdevumi

 1. Izskaidro jēdzienus, mini piemērus!
 2. Iesaisti dotos vārdus teikumos tā, lai atklātos vārdu tiešā un pārnestā nozīme!
 3. Izsvītro sinonīmu rindā lieko vārdu!
 4. Sakārto vārdus stabiņā tā, lai horizontāli katrā rindā būtu 4 sinonīmi!
 5. Iesaisti dotos sinonīmus teikumos!
 6. Pasvītro dotajā tekstā sinonīmus!
 7. Izveido sinonīmu rindu dotajiem vārdiem!

5. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve,
40 min.

Autore: Dzintra Circāne, Rēzeknes 5. vidusskola

Izmantotie resursi:
Sinonīmu vārdnīca
Vārdformu analīzes rīks
Vārdšķiras un gramatika
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca

Darbs ar tekstu, svešvārdiem, sinonīmiem un antonīmiem │ 7. klasei

Darba uzdevumi

 1. Saliec tekstā nepieciešamās pieturzīmes!
 2. Iekavās dotos vārdus uzraksti nepieciešamajā formā!
 3. Svītriņu vietā ieraksti vajadzīgos burtus!
 4. Izskaidro tekstā izcelto vārdu nozīmi!
 5. Sameklē tekstā antonīmus dotajiem vārdiem!
 6. Uzraksti sinonīmus dotajiem vārdiem!
 7. Darbs ar tekstu un savu domu izteikšana.

7. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Nellija Krasnobaja, Rēzeknes 4. vidusskola

Izmantotie resursi:
Sinonīmu vārdnīca
Vārdformu analīzes rīks
Vārdšķiras un gramatika
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca

Aforismi un personības: Rainis. Reinis Kaudzite │ 6. klasei

Darba uzdevumi

 1. Uzzini, kā Rainis pats raksturo aforismus!
 2. Uzzini, kā Reini Kaudzīti dēvēja Kronvaldu Atis!
 3. Papildini aforismus ar trūkstošo vārdu!
 4. Atrodi aforismos ortogrāfijas kļūdas!
 5. Izvēlies vārdiem, kuri izmantoti aforismos, atbilstošākos sinonīmus!

6. klase

Latviešu valoda un literatūra

Patstāvīgais darbs

Autores: Rīgas Imantas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas.

Izmantotie resursi:
Sinonīmu vārdnīca
Vārdformu analīzes rīks
Aforismi - letonika.lv Lasītavā
Reinis Kaudzīte - letonika.lv Lasītavā

Viļa Plūdoņa literārie darbi un pareizrakstība │ 8. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Atrodi dotajos piemēros ortogrāfijas kļūdas!
 2. Ieraksti iezīmētos īpašvārdus atbilstoši pareizrakstības likumiem un nemainot to formu.
 3. Lasi tekstu un liec pieturzīmes.

8. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Anitra Līkanse

Izmantotie resursi:
Valoda - letonika.lv
Viļa Plūdoņa darbi letonika.lv Lasītavā

Iepazīsti Viļa Plūdoņa daiļradi un papildini savu vārdu krājumu │ 8. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Atzīmē piemērotākos sinonīmus!
 2. Papildini tekstu ar darbības vārdiem vienkāršajā tagadnē!
 3. Atzīmē to salikteņu rindu, kurā nav kļūdas!
 4. Ieraksti vārdu pareizā locījumā!

8. klase

Latviešu valodas un literatūra

Zināšanu pārbaude

Autores: Gunta Kaula, Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
Valoda - letonika.lv
Viļa Plūdoņa darbi letonika.lv Lasītavā

Iepazīsti Annas Sakses daiļradi un sinonīmus │ 5. klasei

Lasi pasaku fragmentus un piemeklē prasītajiem vārdiem atbilstošus sinonīmus.

5. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Gunta Kaula

Izmantotie resursi:
Anna Sakse letonika.lv
letonika.lv enciklopēdijas
Valoda - letonika.lv

Iepazīsti Annas Sakses daiļradi un iemācies pareizrakstības likumus │ 5. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Lasi teksta fragmentus un atrodi nepareizu vārda formas lietojumu!
 2. Atzīmē pareizo apgalvojumu!
 3. Pārraksti pasakas teksta fragmentu bez kļūdām!
 4. No izceltajiem vārdiem izvēlies pareizo un pasvītro to!
 5. Atzīmē pareizo apgalvojumu!

5. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Anitra Līkanse

Izmantotie resursi:
Anna Sakse letonika.lv
letonika.lv enciklopēdijas
Valoda - letonika.lv

Iepazīsti tautas pasaku “Kurbads” un mācies pareizrakstību │ 6. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Lasi fragmentus no tautas pasakas “Kurbads” un meklē pareizrakstības kļūdas!
 2. Atrodi trūkstošos vārdus un ieraksti tos atbildes laukā!
 3. Ievieto tekstā trūkstošās pieturzīmes!

Latviešu valoda un literatūra

Zināšanu pārbaude

Autors: Anitra Līkanste
Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
Tautas pasaka "Kurbads" letonika.lv Lasītava

Jaunvārdi un stila kļūdas │ ikvienam

Jaunvārdi top arī mūsdienās!

 1. Kā sauc attēlā redzamo filmas "Zvaigžņu kari" varoni, kura vārds pirmo reizi tika latviskots?
 2. Kāds ir oficiāli pieņemtais termins vārdam "malware", "brunch", "hashtag" ucc. latviešu valodā?
 3. Atzīmē teikumu, kurā ir stila kļūdas!
 4. Atrodi frazeoloģismus starp aforismiem!

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autors: Anitra Līkanste
Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
letonika.lv

Iepazīsti sinonīmus, senvārdus un pareizrakstību, lasot "Dullo Dauku" │ 5. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Kurā stāsta “Dullais Dauka” teikumā, ir pareizi saliktas pieturzīmes?
 2. Stāsta "Dullais Dauka" fragmentā atrodi vārdu, kurā ir pareizrakstības kļūda!
 3. Atrodi vārdu, AIZ kura ir nepareizi ielikts komats!
 4. Pārraksti tekstu, liekot tajā visas nepieciešamās pieturzīmes!
 5. Kurš ir pareizs apgalvojums par šīm stāsta "Daullais Dauka" rindām?

5. klase

Latviešu literatūra

Zināšanu pārbaude

Autore: Silvija Ludženiece, Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:

Dullais Dauka

Sakāmvārdi │ ikvienam

Sakāmvārdi rodas arī mūsdienās, bet senie teicieni pārtop jaunos

 1. Atzīmē, kurš no šiem sakāmvārdiem ir "tautas" sakāmvārds un ir radies vissenāk!
 2. No piedāvātajiem variantiem izvēlies pareizo atbildi!

Latviešu literatūra

Patstāvīgais darbs

Autors: SIA Tilde