Atbildes, kuras tu meklē
Eduards Veidenbaums

Eduards Veidenbaums nodzīvoja vien 24 gadus, bet viņa lielās darbaspējas apliecina viņa atstātais literārais mantojums. Par viņa izglītotību liecina izcilā astoņu (daži autori min pat divpadsmit) valodu un vijoļspēles prasme, ekonomiskas un citas publikācijas par plašu tēmu loku.

Resursi:
Veidenbauma biogrāfija un dzeja letonika.lv Lasītavā
par Veidenbaumu letonika.lv enciklopēdijās

Darba lapas
Eduarda Veidenbauma daiļrade │ 7. - 12. klasei

Izveido Eduarda Veidenbauma personas lietu.

 1. Izvēlies vienu no norādītajiem tekstiem un sameklē, izlasi!
 2. Sameklē informāciju un vismaz 3 Egīla Bāra dzejas tekstus, izlasi!
 3. Lasi E. Veidenbauma dzeju un ar teksta kopēšanas iespēju palīdzību atlasi dzejoļus vai to daļas.
 4. Izmantojot visdažādākos interneta resursus, formulē un pamato savu viedokli par to, kuri ir 3-5 vispopulārākie un vispārzināmākie E.Veidenbauma dzejas teksti! Kā Tu domā, kādi ir tieši šo tekstu popularitātes iemesli?
 5. Izveido Eduarda Veidenbauma “Personas lietu”.

7.–12. klase

Latviešu literatūra
Sociālās zinības
Informātika
Vizuālā māksla

Radošs darbs

Autore: Ieva Āne-Miķelsone

Izmantotie resursi:
Eduards Veidenbaums letonika.lv - biogrāfija, dzeja
Egīls Bārs

Eduarda Veidenbauma dzeja │ 7. klasei

Iepazīsti dzejnieku un viņa dzeju.

 1. Atrodi un izskaidro svešvārdu “reālisms”!
 2. Lasi dzejoļus un pamato ar citātiem! Aizpildi tabulu!
 3. Kādu Tu redzi dzejnieku?
 4. Izlasi E. Veidenbauma dzejoli un izraksti tēlainās izteiksmes līdzekļus!
 5. Uzraksti interviju ar dzejnieku Eduardu Veidenbaumu!
 6. Izlasi E. Veidenbauma dzejoli “Ej un dzenies tik pēc naudas” un veic uzdevumus!

7. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve

Autore: Svetlana Apetri

Izmantotie resursi:
Eduards Veidenbaums letonika.lv - biogrāfija, dzeja
Dzejas vārdnīca

Eduards Veidenbaums - reālisma dzejnieks │ 7. klasei

Izmantojot letonikas digitālos resursus, izveido E. Veidenbauma CV.

 1. Atrodi un izlasi E. Veidenbauma dzejoli „Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo” un analizē cilvēku grupas.
 2. Veic tagadējās sabiedrības analīzi.

7. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve

Autore: Valentīna Kaša,
Balvu novada Stacijas pamatskola

Izmantotie resursi:
Eduards Veidenbaums letonika.lv - biogrāfija, dzeja
E. Veidenbauma dzejolis "Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo".

Eduarda Veidenbauma dzejolis "Mosties, mosties reiz, svabadais gars..." │ 10. klasei

Izlasi dzejoli un veic minētos uzdevumus.

 1. Izlasi E. Veidenbauma dzejoli "Mosties, mosties reiz, svabadais gars..."
 2. Nosauc un raksturo dzejoļa motīvu
 3. Raksturo dzejoļa kompozīciju, panta formu, ritmu
 4. Izraksti tēlainās izteiksmes līdzekļus
 5. Izraksti darbības vārdus pavēles izteiksmē
 6. Atrodi "Sinonīmu vārdnīcā" sinonīmus

10. klase

Latviešu literatūra

Mācību vielas apguve

Autore: Iveta Lāce,
Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola

Izmantotie resursi:
Eduards Veidenbaums letonika.lv - biogrāfija, dzeja
Sinonīmu vārdnīca