Atbildes, kuras tu meklē
Edvarts Virza

Viens no nozīmīgākajiem 20. gadsimta latviešu rakstniekiem, arī dzejnieks, prozaiķis, publicists, atdzejotājs. Daiļrade veidojusies no simbolisma līdz pozitīvismam. No Latvijas okupācijas līdz 1985. gadam par Edvartu Virzu nerakstīja un viņa darbus neizdeva.

Resursi:
Virzas biogrāfija un dzeja letonika.lv Lasītavā
par Virzu letonika.lv enciklopēdijās

Darba lapas
Edvarts Virza. Biogrāfija un daiļrade │ 11. klasei

Edvarta Virzas personības un daiļrades izpēte.

  1. Iepazīstoties ar E. Virzas biogrāfiju, papildini tekstu!
  2. Ievieto tabulā E.Virzas literāros darbus!
  3. Veido dzejnieka literāro portretu pēc A. Eglīša citāta un attēla!
  4. Izskaidro izcelto vārdu nozīmi, izmantojot dažādas Letonikas vārdnīcas!

11. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Radošs darbs
Mācību vielas apguve

Autore: Baiba Keisele

Izmantotie resursi:
Eduarts Virza letonika.lv
Edvarta Virzas biogrāfija un darbi letonika.lv Lasītavā
Enciklopēdijas letonika.lv


Norādes skolotājiem un atbildes