Atbildes, kuras tu meklē
RESURSI UN TEHNOLOĢIJAS MĀCĪBĀM


LETONIKA.LV AR LASĪTAVU UN TILDES TEHNOLOĢIJAS PALĪDZ IZGLĪTĪBAS PROCESĀ

• mācību vielas apguvei un zināšanu pārbaudei
• darbam klasē un mājās, individuāli un grupās
• pielāgojamas konkrētam saturam un mērķim
• idejas avots skolotājam un citāds uzdevums skolēnam

Letonika.lv

Letonika │ www.letonika.lv ir tiešsaistes vietne - elektronisks resurss, kas primāri ir izmantojams pamatskolas un vidusskolas posmos kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā, valodu mācību jomā, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Citās mācību jomās Letonika vairāk noder kā enciklopēdisks, terminoloģisks un tulkošanas resurss. Letonikas satura, darba lapu un interaktīvo risinājumu aptvērums sniegs lielāko atbalstu latviešu valodas un literatūras pedagogiem, letonika.lv Lasītava ietver plašu skolā apgūstamās literatūras klāstu un materiālus, līdzekļus, rīkus literatūras apguvei.

Tilde

Tilde │ www.tilde.com ir viens no vadošajiem Eiropas valodas tehnoloģiju un lokalizācijas uzņēmumiem. Latvijas uzņēmums, kurš dibināts 1991. gadā. Tilde izstrādā mašīntulkošanas sistēmas, mākslīgā intelekta sarunbotus, mobilās tulkošanas lietotnes un korektūras rīkus, sniedz terminoloģijas un lokalizācijas pakalpojumus. Ir Tildes Birojs programmatūras, kā arī vietņu letonika.lv un eurotermbank.com izstrādātājs.

MĀCĪBU JOMAS

Latviešu valoda

Vārdu analīzes rīks
Vairumam latviešu valodas vārdu ļauj ātri noskaidrot, kā tie pareizi rakstāmi dažādos locījumos.

Valodas uzziņas
Apkopo latviešu valodas gramatikas pamatprincipus un informāciju par visām latviešu valodas vārdšķirām.

Sinonīmu vārdnīca
Apkopoti vairāk nekā 84 500 vārdu latviešu valodā, un katram no tiem ir dots viens vai vairāki sinonīmi.

Citvalodu personvārdu atveides vārdnīca
Aptver vairāk nekā 4000 personvārdu čehu, franču, itāļu un vācu valodā, to atveidojumus latviešu valodā, ietverot arī mūsdienu un vēsturiski nozīmīgu personību uzvārdus.

Trīsvalodu runājošās pasakas
Izmantojamas kā dzimtās valodas, tā svešvalodu apguvē (latviešu, angļu, krievu); - valodas un literatūras integrētai apguvei; - integrētai valodu un sociālo zinību apguvei.

Darba lapas
Pamatskolai un vidusskolai, pedagogu veidotas.Tematika aptver literatūras darbus un autorus, latviešu valodu, kultūrvēsturi un lietišķo komunikāciju.

Latviešu valodas testi
Palīdzēs ātri pārbaudīt pamatzināšanas un sagatavoties eksāmeniem

Svešvalodas

Mašīntulkošana
Automatizēta daudzvalodu tekstu tulkošana, tai skaitā augšuplādētu doc, pdf, ppt un citu formātu dokumentu tulkošana, saglabājot oriģināla izkārtojumu un formatējumu. Tulkošana pieejama vairāk nekā 30 valodu pāriem.

EuroTermBank terminu krātuve
Daudznozaru un daudzvalodu terminoloģijas krātuve — tiešsaistes vietne, kura nodrošina vienotu piekļuvi Eiropas lielākajiem tiešsaistes daudzvalodu terminoloģijas krājumiem — vairāk nekā 600 000 terminoloģijas šķirkļu, kuros ietverti vairāk nekā 1,5 miljoni terminu vairāk nekā 25 valodās no 100 terminoloģijas resursiem.

Tildes balss
Balss sintēzes tehnoloģijas latviešu valodai nodrošina drukāta teksta pārvēršanu runā. Runas sintezatora kvalitāte tiek vērtēta pēc tā līdzības cilvēka balsij un pēc izrunātā teksta saprotamības.

Runas atpazīšana
Tehnoloģijas nodrošina runas pārvēršanu teksta pierakstā no iepriekš sagatavota audiofaila vai reālā laikā diktēta teksta. Audio pārvēršana drukāta teksta formātā pieejama vairāk nekā 20 valodām.

Daudzvalodu tulkojošās vārdnīcas tiešsaistē
Plašākās un aktuālākās daudzvalodu tulkojošās vārdnīcas. Tās tiek regulāri atjaunotas un papildinātas.

TULKO NO LATVIEŠU VALODAS
latviešu - angļu
latviešu - krievu
latviešu - vācu
latviešu - lietuviešu
latviešu - igauņu
latviešu - latīņu

TULKO UZ LATVIEŠU VALODU
angļu - latviešu
krievu - latviešu
vācu - latviešu
lietuviešu - latviešu
igauņu - latviešu
latīņu - latviešu

Kultūra un pašizpausme mākslā

Digitāla literatūras bibliotēka

Letonika.lv Lasītava
68 autoru 250 pilntekstu darbus un darbu izlases. Lasītava piedāvā e-grāmatas un audiogrāmatas – literatūras apguvei skolās. Tiešsaistes lasītava aptver datorā un mobilajā telefonā ērti lasāmus, ātri atrodamus (plaša meklēšanas funkcionalitāte) un daudzveidīgi tālāk izmantojamus.

Literatūras darbi no A līdz Z
Autoru biogrāfijas
Literāro darbu žanri un virzieni
Brīvpieejas grāmatas
Audiolasītava ar 10 autoru darbiem, kurus var lasīt un klausīties vienlaikus

Darba lapas
Pamatskolai un vidusskolai, pedagogu veidotas.Tematika aptver literatūras darbus un autorus, latviešu valodu, kultūrvēsturi un lietišķo komunikāciju.

Digitāls mācību un metodiskais līdzeklis literatūras apguvei (DMML)

boti.letonika.lv digitālā mācību un metodiskā līdzekļa saturs un mācību vide ir veidota ap 10 dažādu žanru literatūras darbiem vai darbu izlasēm. Katram no mācību līdzeklī iekļautajiem literārajiem darbiem ir izveidota sava lapa, kura integrēta ar pilnteksta darbu Letonikas Lasītavā un darbu audio formātā.

DMML IEKĻAUTIE LITERĀRIE DARBI:

•  "Atraitnes dēls" │ poēma
•  "Cilvēkam vajag suni" │ stāstu cikls
•   "Kauja pie Knipskas" │ stāsts
•   "Lāčplēsis" │ eposs
•   "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties" │ literārā pasaka
•  "Nāves ēnā" │ novele
•  "Skroderdienas Silmačos" │ luga
•  "Zentas Mauriņas esejas" │ eseja
•  "Ojāra Vācieša dzeja" │ lirika
•  "Imanta Ziedoņa epifānijas" │ epifānijas

DMML IEKĻAUTIE INTERAKTĪVIE MĀCĪBU LĪDZEKĻI:

• Laika josla ar literatūras virzieniem
Interaktīva laika karte, kas apvieno informāciju par vēstures posmiem ar zīmīgākajiem Latvijas vēstures notikumiem, literatūras virzienus ar apakšvirzieniem, un Latvijas kultūras kanona vērtības.

• Literatūras veidi un žanri
Interaktīvs mācību rīks dažādu literatūras žanru apguvei.

• Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi
Interaktīvs mācību rīks mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu izzināšanai un apguvei.

• Darba lapas un digitāli rīki radošai pašizpausmei
17 internetā pieejamo digitālo rīku izmantošanas piemēri radošajai pašizpausmei – ar izvēlētu digitālu rīku izveidots radoša darba par konkrētu literāro darbu piemērs.

VIRTUĀLIE ASISTENTI:

Virtuālie asistenti var palīdzēt apgūt mācību vielu, un ne tikai to! Lai pārliecinātos, kā tie strādā - aprunājies ar kādu no tiem!
Cibiņš
Cibiņš pārbauda sarunbiedra zināšanas par stāstu “Kauja pie Knipskas”, labi pārzina savu laikmetu un audzināšanas metodes, prot atbildēt uz dažādiem skolēnu jautājumiem.

Spēlē "Uzmini literatūras žanru" Cibiņš faktiski pārbauda, cik labi skolēns ir apguvis dažādu literatūras žanru pazīmes. Cibiņš spēj palīdzēt un izskaidrot dažādus literatūras jēdzienus.

Skroderiene
Skroderiene spārbauda, cik labi sarunbiedram zināma Rūdolfa Blaumaņa drāma “Skroderdienas Silmačos”, trīs testos: tēli; notikumi; valoda.

Zvejnieks
Zvejnieks trīs dažādos testos pārbauda zināšanas par Rūdolfa Blaumaņa noveli “Nāves ēnā”: noveles tēli; noveles saturs; dabas un sajūtu apraksti.

Citi resursi kultūras izpratnei un pašizpausmei

Latvijas Nacionālā enciklopēdija
Lietpratēju veidots — augstticams saturs. 3957 oriģināli šķirkļi par visaptverošām tēmām.

letonika.lv/enciklopedijas
Apkopoti vairāki dažādu jomu un autoru kolektīvu veidoti resursi, kas aptver dažādu nozaru jēdzienus un to skaidrojumus, kā arī enciklopēdisku informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru, zinātni, dabu un cilvēkiem.

Nozīmīgu personu jubileju un atzīmējamu dienu kalendārs
Pieprasītākais periodisko uzziņu izdevums bibliotēkām. Tā saturu veido informācija par nozīmīgiem notikumiem, atceres dienām un ievērojamu personu jubilejām, kam nereti tiek pievienoti bibliogrāfiskie saraksti.

arlugano.lv
Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs piedāvā iepazīties ar latviešu ievērojamā dzejnieku pāra — Aspazijas un Raiņa — dzīvi un daiļradi viņu trimdas periodā Kastaņolā, Lugāno (Šveice), no 1906. līdz 1920. gadam.

SKAIDROJOŠĀS VĀRDNĪCAS:

Dzejas vārdnīca
Profesores, Dr.habil. philol. Janīnas Kursītes "Dzejas vārdnīca" ir pirmā šāda tipa vārdnīca latviešu valodā, tajā apkopoti vairāk nekā 900 dažādu jēdzienu, kas saistīti ar dzeju. "Dzejas vārdnīcā" iespējami vienkāršā, saprotamā un vienlaikus atraktīvā veidā skaidroti gan akadēmiski dzejas teorijas jēdzieni, termini, virzieni, gan tādi jēdzieni.

Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca
Viljara Tooma sastādītā "Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca" (2030 raksti) ir par Latvijas cilvēkiem, kuru dzīve kādā laika posmā ir bijusi saistīta ar Vidusvidzemi — slaveniem un mazāk pazīstamiem sabiedrības likteņu virzītājiem.

Personu rādītāji
Autors Artis Ērglis ir apkopojis īsu, koncentrētu personāliju informāciju, kas aptver 20. gadsimta pirmajā pusē nozīmīgas personas un jaunākā atmodas laika aktīvistus.

Latvijas kultūras kanons

letonika.lv/kanons
Latvijas kultūras kanons līdzīgi kā citās Eiropas valstīs izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā.

Latvijas kultūras kanons 99 vērtības │šķirkļos
Latvijas kultūras kanons Vizuālās mākslas vērtības │attēlos
Latvijas kultūras kanona objekti uz laika joslas │laika karte

Mūzikas literatūras tēmas

19. un 20. gadsimta latviešu un 20. gadsimta ārzemju mūzikas literatūras tēmas. Mūzikas literatūras konspektprogramma, kurā apvienoti divi krājumi — Latviešu mūzikas literatūras un 20. gadsimta ārzemju mūzikas literatūras tēmas —, pirmām kārtām domāta kā palīgmateriāls skolēniem, kuri apgūst mūziku dažāda līmeņa mācību iestādēs. To varētu saukt par minimālo programmu, kas apgūstama mūzikas skolās.

Mūzikas literatūra│ šķirkļos
Mūzikas literatūra │nošu piemēros
Mūzikas literatūra│audioierakstos

Sociālā un pilsoniskā joma

Latvijas vēstures enciklopēdija

Enciklopēdiskā veidā sakārtota informācija par Latvijas vēstures notikumiem, personālijām, faktiem un jēdzieniem, sākot no pirmo cilvēku ieceļošanas līdz 21. gadsimta sākumam. Informācija ir apkopota 688 alfabētiski sakārtotos šķirkļos, kas papildināti ar 860 kartēm, fotogrāfijām, gleznām un diagrammām, kā arī audio un video fragmentiem.

ATKĀRTO UN MĀCIES VĒSTURI:

Latvijas vēsture │ šķirkļos
Latvijas vēsture │ attēlos
Latvijas vēsture │ videoierakstos
Latvijas vēsture │ audioierakstos
LAIKA KARTE ir vizualizēta laika ass no 9. g.t. pirms mūsu ēras līdz 1991. gadam
ENCIKLOPĒDISKĀS VĀRDNĪCAS:

Vērtspapīru darījumu skaidrojošā vārdnīca
Profesora Andra Klausa (1941–2004) izveidotajā skaidrojošajā vārdnīcā "Vērtspapīri" ir iekļauti vairāk nekā 500 svarīgāko un biežāk lietoto vārdu un terminoloģisko savienojumu, kas sastopami baņķieru, ekonomistu, brokeru, tirgotāju un juristu leksikā.

Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca
Pētera Apiņa redakcijā tapušais resurss aptver ap 32 000 koncentrētu (īsa, kodolīga informācija) rakstu un 3500 attēlu, kas sakārtoti alfabētiskā secībā. Vairāk nekā 50 autoru kolektīva izstrādātais resurss aptver arī tādas nozares kā vēsture, antropoloģija, psiholoģija, filozofija, ekonomika, tiesības, reliģija uc. Informācija ātri atrodama pēc jebkura atslēgas vārda vai frāzes.

Terminu un svešvārdu skaidrojošajā vārdnīca
ir termini, kuriem ir pievienoti ne tikai tulkojumi, bet arī terminu skaidrojumi latviešu valodā. Vārdnīcā apkopoti ap 5000 sociālās sfēras, vēstures, enerģētikas, astronomijas, pedagoģijas, mehānikas, rūpniecības, mežzinātnes, inženierzinātnes, bibliotēkzinātnes un citu nozaru terminu ar skaidrojumiem. Terminu skaidrojošā sadaļa ir papildināta ar vairāk nekā 15 000 svešvārdu un no citām valodām aizgūtu dažādās jomās ikdienā lietotu vārdu.

Dabaszinības

letonika.lv/enciklopedijas
Enciklopēdijās ir apkopoti vairāki dažādu jomu un autoru kolektīvu veidoti resursi, kas aptver dažādu nozaru jēdzienus un to skaidrojumus, kā arī enciklopēdisku informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru, zinātni, dabu un cilvēkiem. Katra atsevišķā resursa šķirkļi ir sakārtoti alfabētiskā sarakstā.


MEŽA ENCIKLOPĒDIJA

Plašā autoru kolektīva Jāņa Broka vadībā sagatavotā "Meža enciklopēdija" ar vairāk nekā 4000 šķirkļu un 2000 attēlu ir fundamentāls enciklopēdisks izdevums par mežiem Latvijā. Par dabas daudzveidību, izzūdošajām augu un dzīvnieku sugām, parādot plašās sociālās, kultūras un ekoloģiskās vērtības.

Meža enciklopēdija │ šķirkļos
Meža enciklopēdija │ attēlos


KOLEKCIJAS

Putnu balsis│autentiski dabas ieraksti
Šis uzziņu resurss ar vairāk nekā 200 audioierakstiem, kas raksturo putnu – mātīšu, tēviņu un jauno putnu – uzvedību dažādos apstākļos, būtiski papildina Meža enciklopēdijā atrodamo informāciju par Latvijā sastopamajiem putniem.

Mūsdienu un sendienu Latvija interaktīvā kartē│GoogleMap karte
Karte ar objektiem. Tā ir iespēja vienkopus redzēt šodienas Latviju un Latviju pirms 100 gadiem. Kartes skatījumā ir iekļauta liela daļa Mūsdienu un Sendienu Latvija attēlos kolekciju objektu – kopumā vairāk nekā 2000 attēlu. Karte ir interaktīva, dodot iespēju pietuvināt jebkuru Latvijas vietu un izpētīt tās ievērības cienīgos dabas un kultūrvēstures objektus.

Mūsdienu Latvija attēlos│ kolekcija
Kolekciju ar 2150 objektiem īpaši letonika.lv vajadzībām 2008. gadā gatavojis Gatis Pāvils, radot unikālu mūsdienīgu Latvijas kultūrvēstures un ģeogrāfisko objektu attēlu kolekciju, kas nodrošina vienmērīgu un rūpīgi pārdomātu tematisko dažādu tematisko kategoriju (pilis, atsegumi, pieminekļi, utt.) un reģionālo (attēli no visas Latvijas) pārklājumu.

Sendienu Latvija attēlos│ kolekcija
Kolekciju veido 4000 digitalizētas senās atklātnes, fotogrāfijas, gravīras un gleznas, kas ataino tā laika Latvijas lauku, mazpilsētu un pilsētu ainavas un ļaudis. Daudziem kolekcijā iekļautajiem objektiem ir pievienoti plaši apraksti. Sendienu Latvija attēlos tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Latvijas kultūrvides takas│ kolekcija
Latvijas pilsētu un novadu tūrisma attīstības aģentūru un iedzīvotāju iesūtīti stāsti, fotogrāfijas, video un audio ieraksti.