Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Virza
Atrasto rezultātu skaits: 47

Noveļu izlase Blaumanis Rūdolfs, Epika
... Bet arī ar cilvēka spēku bij ļoti grūti sprici virzīt tāļāk. Zemē gulēja tik daudz sausu zaru un kritumu, koki vietām stāvēja tik biezos pūļos, ka beidzot bij jāatmet domas ar sprices palīdzību kaut ko izdarīt. Taisni kad mežkungs pavēlēja, lai vairs veltīgi nenopūloties, barons piejāja. Viņš ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Sengrieķu mīti un varoņteikas Epika
... nāvējošu bultu, lūdza bultraidi Apollonu taisni virzīt viņa bultas lidojumu un izšāva to. Skaļi nodžinkstēja loka stiegra, augstu uzlidoja bulta, un sašautais ērglis iekrita bangainajā jūrā pie pašas klints pakājes. Atbrīvošanas brīdis bija pienācis. No augstā Olimpa atsteidzās ātrais Hermejs. Viņš ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Bille Belševica Vizma, Epika
... jāiet ar līkumu, — saka Anita un mēģina Lāci virzīt sānis, bet nu sniegā nometas Lācis un velkams šļūceniski, gluži kā viņš pirmīt pa gatvi vilka Anitu. Lācis jau rūc pavisam draudīgi un šņakstina baltus ilkņus uz meiteņu pusi. Caur eglēm vīd izcirtums un plaiksnās ugunskura blāzma. Tur tad ...

Smalkās kaites Ādamsons Eriks, Epika
... Tādēļ viņš centās sarunas vismaz aplinkus virzīt pie mērķa, labu brīdi stāstīdams par cilvēka ķermeņa savādībām, dažādiem sakropļojumiem, anormālībām, pie tam viņš apgalvoja ka daudz iedzimtas dīvainības nemaz nav pretīgas. — Tagad vajadzētu paskatīties uz viņas rokām,— sprieda pie ...

Aija Jaunsudrabiņš Jānis, Epika
... Pūta diezgan stiprs vējš un smagās vālas virzīja no dienvidiem uz ziemeļiem. Vējam sviežoties ap istabas galu, kuplā vīksna samētāja savus zarus. Nobira asas lāses uz jumta un zemē, burr! Jānis bija žigli apģērbies un iznāca ārā. Kūts durvis bija vaļā. Viņš piegāja un redzēja, kā Emīlija ...

Aija Jaunsudrabiņš Jānis, Epika
... Senāk viņš varēja tās virzīt, kurp gribēja, nu tās uzmācās un neatkāpās pat tad, kad pienāca Aija vai bērni. Šo domu loks pie tam bij kļuvis šaurs un bēdīgs. Viņas pinās vienīgi pa pēdējām dienām kā pa dzeļošiem krūmiem un nevarēja vien izpīties. Kas tikai nebija piedzīvots šajās nedaudzajās ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (4)

Saucēja balss Bels Alberts, Epika
... viņš bija kustīgs kā tvaika mašīna, nepārtraukti virzīja garās rokas te lejup gar ķermeni, te augšup, kaulainie locekļi locītavu vietās likās skrūvēm savienoti — ja viņš pakustināja vienu plecu, tad tūlīt pakustējās arī otrs, ja ceļgali pavirzījās uz priekšu, tad potītes noknikšķēja, viņš ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (3)

Klusie ciemiņi Grīns Aleksandrs, Epika
... iznāks nepatikšanas,” viņš nobeidza, sākdams virzīt valodas uz citu pusi. Aizpurietim dzirdētais vairs neizgāja no prāta, un acīs atkal bija sakāpis viegls sūrums, atceroties Jāni. Kaut jel zinātu, kur balinās viņa kauliņi, taču sirdij būtu vieglāk, — vecais vīrs domāja savas grūtās domas, kuras ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (3)

Sūnu ciema zēni Upīts Andrejs, Epika
... — Lācīt, Lācīt! Buķiene tomēr virzīja savu maisu tuvāk. — Man pirmai! Par to klaipu maizes! Es nevaru gulēt, man no vakariem nenāk miegs. Lācis apošņāja maisu, apvēla, tad rūkdams sāka purināt priekšķepām. — Lācīt, Lācīt! — Andrs labināja. Lācis kaut ko pačukstēja viņam ausī. — ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Cilvēki laivās Bels Alberts, Epika
... kurš lielās, ka mākot dabu apturēt, varbūt upes virzīt, kalnus gāzt un mākoņus aizpūst, tad nu šis pats gudrinieks, kuru es tā mīlu un cienu, jo viņš ir man tuvākais melnkrantietis, — tad nu šis cilvēks, apsmiedams manu mīlestību, mācītāja dzimšanas dienā stumj garām baznīcai ķerru ar mēsliem ...

Dagdas piecas skiču burtnīcas Rainis, Epika
... * Uz drūmo purv' un birzi Ko skatus virzi? Tur mūžam lakstīgala nedziedāja, Tur mana māja. * * * Jau ilgus gadus vadu pie tās tautas, Pie kuras agra mīla mani sien, - Un vēl es svešs, un vēl nav pušu rautas Tās citas saites, kuras grauž ikdien. Tās citas saites, kuras grauž man miesas, Vēl dziļāk dvēsli ...

Pērs Gints Ibsens Henriks, Dramaturģija
... Un katru savas dzīves dziņu, Tu virzīji vienīgi tik pēc viņa. Ko? Es! Pērs Gints! [raud] : Ak, šī nekrietnība! Tu trollis tak biji, un nu šī aizliedzība! Tas vārds, ko tev mācīju, darīja Par lielu vīru tevi tur svešumā, Un nu — tu nāc un mūs noliedzi, Kas vienmēr tev bijām labdari. Tev diezgan ...

Valmieras puikas Rozītis Pāvils, Epika
... trauksmains nemiers savedis kopā, lai dzirdētu, kurp virzīt krūtīs degošo kvēli. Baisi un reizē tīksmi bija atrasties mežā kā sazvērnieku pulkā, kam visa pasaule jāpārvērš citādi. Un to izdarīt šķita tik viegli, ka sirds krūtīs sāka nevaldāmi sist. Vajadzēja tikai visiem stipri gribēt, tad viss ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Kailā dzīvība Upīts Andrejs, Epika
... apmierinājās, kad viņus izdzina uz ielas un sāka virzīt pa nokalni lejup. Kaut tikai neveduši gar paša namu un Lizandera madāmas logiem!… Bet redzēja jau, ka jāiet pa to pašu ceļu, pa kuru viņu atdzina šurp. Viņš iespiedās vēl vairāk pūļa vidū un ierāva galvu plecos. Slēģi bij vaļā, logi atvērti ...

Cilvēkam vajag suni Ezera Regīna, Epika
... virzītu ... virzās ... necaurspīdīgs kupols un ka viņš pārvietodamies virzās zem tā, nekādi netiekot ārā. Un pēkšņi viņš sajuta, ka deguns nesaoda nekādas smakas vai smaržas - tas neuztvēra gluži neko. Pēc tam viņš ievēroja arī ko citu. Vējš ļoti brīvi lodāja zem viņa apģērba un plandīja ...