Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Virza
Atrasto rezultātu skaits: 47

Zemdegas Ezera Regīna, Epika
... virzās ... virzīt ... lasmeņa melni lakotais ūdens, kura dzīlē parādās un virzās uz priekšu kaut kas mirdzošs un zaigs, kā ar žilbinošām ugunīm degdams, kā mirgodams, kā dzirksteļodams, līdzīgi spīdošai zvaigznei un sudrabainai zivij, un lidojošai komētai, un, slīdot garām, liesmo un zibsnī ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Kliedzošie korpusi Laicens Linards, Epika
... virzīt ... " Dažas dienas vēlāk viņš rakstīja: "Kurp virzās mūsu prāts? Tas pastāv tikai tāpēc, ka ir neprāts, t. i., chaoss. Chaosā spiesties nozīmē — prātot. Kur ir prāts, ja nav ko prātot?" Atkal pēc dažām dienām: "Kas ir nāve? Ja dzīvībai būtu iespējams būt matematiski taisnai līnijai ...

Mūžības skartie Čaks Aleksandrs, Liroepika
... virzās ... Suņa balsij stingri klausa arī Izlūki, kas virzās rotai priekšā. Apšaude pa labi un pa kreisi Nemitās, bet pieaug ātru elpu. Lodes džinkstot lido rotai pāri, Tumsu rauj kā melnu zīdu pušu. Laba daļa trakā purva veikta, Ķēde atkal sajukusi krūmos, Akačos un lielās ūdens mutēs. Pleci ...

Zelta zirgs Rainis, Dramaturģija
... kra! kra! (Melnā māte virzās uz durvju pusi. Ļaudis murmināšana, tad vaidi. Piepeši atskan skaļš kliedziens no durvju puses.) Vai! vai! (Princese, zārkā guļot, paceļ roku; kraukļi apstājas un nolaiž zārku zemē ieķērkdamies; ļaudīs atskan vispārējs kluss "Ā! ā!".) 15. skats ... (Tie paši; troksnis ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (9)

Hamlets Šekspīrs Viljams, Dramaturģija
... virzās ... Jā, cienīts kungs. Lai pulki virzās pamazām uz priekšu. Fortinbrass ar pavadoņiem aiziet. Ienāk Hamlets, Rozenkrancs, Gildenšterns un pavadoņi. Kungs cienījamais, kam tas karaspēks? Tie norvēģi, mans kungs. Kāds viņu nolūks, teic! Pret poļu zemi karā iet. Kas vada tos? Tos vada Fortinbrass ...

Mūza cīņās Rainis, Lirika
... Gājienu gājieni, Jau pāri nav skatāmi, Virzās uz lielo saplūdi, Uz kopmērķi. * * * Tie maija svētki un tas miera gājiens, Kā straume spēka pilna lēni veļas, Bet ceļā nestāties tai: dots ir mājiens, Ar krācēm un gāzieniem Pār dambjiem un aizsargiem, Pa plašiem tīrumiem Straume ... pārkāpj ar straujumiem ...

Būris Bels Alberts, Epika
... taustās meklētāji, ka cauri dienu stieņiem pie viņa virzās glābēji, viņš ticēja, ka sabiedrība nepametīs viņu, viņš ticēja cilvēkiem, kas dzīvoja viņa celtajās mājās, un šī ticība deva spēkus. Agrāk viņam bieži bija sāpējuši zobi, nu viņš ar bažām gaidīja to brīdi, kad zobi iesāpēsies ...

Baltā grāmata Jaunsudrabiņš Jānis, Epika
... tomēr vistu vēl negrib vaļā laist. Viņa tikai virzās atsprēkliņ un sauc: «Nenosit bērnu, trakā! Nenosit bērnu! Vai es vainīga, ka tas bada cālis man lien zem deķa?» Beidzot vista tomēr izkrīt, un vecmāte ir apmierināta. Protams, līdz otrai reizai šādi mazi gadījumi tika aizmirsti, un čigānietes ...

Fausts Dramaturģija
... neizklīstot, lēni manis atraisās. Pret rītiem virzās debess, kupli veļoties, Un acis seko, saistītas no brīnumiem. Tā dalas, vēršas, viļņo mainoties, Sāk pieņemt veidu. — Acis mani nemāna! Tur grezni guļas saules spožos spilvenos, Gan milzīgs skatāms, dievulīdzīgs sievas tēls, Kā Junonu* es redzu ...

Caurie ziedi Zeiboltu Jēkabs, Epika
... mana vaina, ja viņš pa sākto ceļu nebēdnīgi virzās tālāk un acu uzmetienā grib iedomīgi sasniegt to, par ko katram Ješkam vismaz septiņi gadi kalpojams, — tad viņš desmitkārt lielākus vilstus ir pelnījis un žēlot es viņa nežēlošu!" Livija pie sevis tā domāja, tikai piemirsa atgādāties, ka viņa ...

Stum stum Neiburga Andra, Epika
... Man liekas, tur klusi un lēni virzās drūma procesija — melni vīri bez sejām, nestuvēs bāli un nekustīgi tēli, no nestuvju malām pil ūdens. Starp diviem lietiem noslīkušie. P-ū-ū-ū-ū-ū, p-ū-ū-ū-ū-ū -— miglas taure kā kapu zvans. *** Kapu svētki Pizes kapos. Jauns mācītājs cenšas zvērot ...

Sprīdītis Brigadere Anna, Dramaturģija
... Tad ej, sargi dēlus. dūšīgi. Iešu! Virzās uz torņa pusi. Ja labi nosargāsi, tev ar' kaut ko iedošu. neuzticīgi. Ko ta' tu man dosi? Gan jau redzēsi? Un kā tad ir labi? Tā, ka es esmu mierā. vēl dūšīgāks. Nu — iešu, iešu. Cik ilgi? Tik ilgi, kamēr atnākšu no Spēka avotiņa, teiksim — trīs tēvreizes ...

Rīta dziesmas Rainis, Lirika
... Vai viņi saulīti pārvarēs gan? Mākoņi virzās, gan gaismu klāja, Saulīti aprīt jau draudoši draud; Saulīte otrreiz jo mīļāki māja, Mākoņi rimstas un žēlumā raud. Vai viņi saulīti pārvarēs gan? Būtu man vārdi Būtu man vārdi, Būtu man zīmuls, Būtu man zibeņa Ātruma roka. Kad mani murgi, Kad ...

Ugunszīme Repše Gundega, Epika
... savā gaitā nepazīst apstāšanos, tā nemitīgi virzās uz priekšu, un katrs nākošais gads ir vēl platāks solis uz komunismu nekā iepriekšējais. — Izslēdz, — Dagmāra lūdzoši paskatījās vīrā. Klusēdami viņi izdzēra šampanieti un, kopīgi novākuši tikpat kā neaiztiktos traukus, devās pie miera ...

Rožu slepkava Upīts Andrejs, Epika
... Pāreja no vienas krāsas uz otru virzās pa brīnišķi apvienotām noskaņām. Dzeļoši spilgtajam un tikko pamanāmi blāvajam sava īpatnēja vieta vispārējā kopumā. Tie ir ziedoši viļņi, kas, pamazām celdamies, arvienu augstāk izsliedamies un tad atkal pamazām noslīgdami, šūpo dvēseli vieglās aijās ...