Atbildes, kuras tu meklē

Varoņpoēma vai eposs


Episkā poēma vai eposs ir viens no liroepikas žanriem, radies agrāk nekā pārējās poēmas. Tās sākums ir antīkajā literatūrā, kur poēmas jēdziens cieši saistījās ar epa jēdzienu. Antīkajās epopejiska rakstura varoņpoēmās (tautas epos) ietverti notikumi, kuros izšķīrās tautas, dzimtenes likteņi. Blakus antīkajiem varoņepiem , klasiskajām, epopejiskajām varoņpoēmām pieskaitāmas visas varoņpoēmas, kurās tēloti būtiski sava laika konflikti, cildināta varonība, kas izpaužas cīņā par tautas interesēm. Daļa no šiem poēmām - epiem radusies uz folkloras pamata un saistās ar izciliem notikumiem tautas dzīvē (latviešu „Lāčplēsis", franču „Dziesma par Rolandu", vācu „Nībelungu dziesma", igauņu Ķalevipoegs", somu „Kalevala" u.c.).