Atbildes, kuras tu meklē
Merķelis Garlībs
G. Merķeļa grāmata "Latvieši"

Garlībs Merķelis

(1769–1850)

Apgaismības laika domātājs, rakstnieks un publicists, rakstījis vāciski, bet ar darbiem „Latvieši, sevišķi Vidzemē filozofiskā gadsimta beigās" (1796), „Vidzemes senatne" (1798-1799) un „Vanems Imanta" (1802), ietekmējis Latvijas kultūras un sabiedrības dzīvi.

Garlībs Merķelis dzimis 1769. gada 1. novembrī kā sestais bērns Lēdurgas luterāņu draudzes mācītāja Daniēla Merķeļa ģimenē; ģimenes galva bija studējis ārzemēs un visu dzīves laiku bija aktīvs apgaismes ideju piekritējs.

Mācījies Rīgas Domskolā (1776-1782; 1785-1786), kuru gan nav pabeidzis, izglītojies pašmācības ceļā. G. Merķelis īsu laiku strādāja par rakstvedi, tad - par privātskolotāju, un kādu laiku darbojās arī statista lomās Rīgas Vācu teātrī.

Strādādams Rīgas apriņķa tiesā kā kancelejas darbinieks, Merķelis piekļuvai arhīvam ar lietām par muižnieku un dzimtcilvēku attiecībām. 1793.-1796. gadā G. Merķelis strādājis par mājskolotāju Nītaures Annas muižā pie apriņķa tiesneša A. fon Tranzē, kur vācu valodā sarakstījis grāmatu "Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās". Grāmata latviski izdota 1905. gadā A. Būmaņa tulkojumā. Pirms tam izplatījās rokrakstā J. Pulāna tulkojumā. Darbs kļuva pazīstams ne tikai Vācijā, bet arī Francijā un Skandināvijas valstīs.

Kaut arī zināmas piesardzības dēļ "Latvieši" tika izdoti Vācijā (Leipcigā), tās parādīšanās izraisīja vācu muižnieku neapmierinātību. Neilgi pēc „Latviešu" iznākšanas Merķelis devās uz Veimāru, kur nodzīvoja līdz 1799. gadam. Šajā laikā tapa tādi darbi kā "Jūma un Ruso traktāti par pirmatnējo vienošanos", īsais romāns "Atgriešanās tēvzemē" un apjomīgais divsējumu darbs "Vidzemes senatne". Turpmākajos pāris gados Merķelis galvenokārt dzīvoja Berlīnē. Studējis medicīnu Vācijā (1796-1797). 1801. gadā universitātē Frankfurtē pie Oderas ieguva doktora grādu filozofijā un pievērsās literatūras kritikai un žurnālistikai. Merķelis kļuva par pazīstamu žurnālistu un kritiķi.

Vācijā viņš tikās ar daudziem literātiem, arī F. Šilleru, J. V. Gēti., viņa draugu vidū bija arī J. G. Herders, K. M. Vīlands u.c. vācu literāti. Kad Vācijā iebruka Napoleona karaspēks, Merķelis atgriezās Vidzemē (1806). G. Merķelis Eiropā jau bija tik pazīstams, ka muižniecība neuzdrošinājās ar viņu izrēķināties.1807. gadā Merķelis apprecēja Doroteju Dorndorfu un nopirka Depkina muižiņu (1808).

1820. gadā Merķelis darbā "Brīvie latvieši un igauņi", kas bija caram Aleksandram I veltīts sacerējums, Merķelis slavēja brīvlaišanas reformu. Par šo, kā arī citiem zemnieku brīvlaišanai veltītiem darbiem monarhs piešķīra autoram 300 sudraba rubļu lielu mūža pensiju.

Dzīves nogali Merķelis pavadīja savā nelielajā Depkina muižiņā Katlakalnā pie Rīgas; Merķelis nomira 1850. gada 9. maijā, apglabāts Katlakalna kapsētā, kur, svinot viņa 100. dzimšanas dienu, Rīgas Latviešu biedrība uzstādīja pieminekli.