Atbildes, kuras tu meklē
Skujiņa Austra

Austra Skujiņa

(1909-1932)

Dzejniece

Dzimusi 1909. gada 10. februārī Vidridžu Kraukļos mežsarga ģimenē kā jaunākais - septītais bērns. Rakstnieces Rūtas Skujiņas māsa. Mācījusies Pabažu pamatskolā, Rīgas pilsētas 2. vidusskolā un 1924. gadā pārgājusi uz Rīgas 4. vidusskolu, bet pēc tēva nāves, pasliktinoties materiālajiem apstākļiem, mācījusies Kultūras veicināšanas biedrības vakara vidusskolā, kuru absolvē 1927. gadā. 1926. gadā A. Skujiņa iesaistījās Latvijas jaunatnes savienībā, pēc tās slēgšanas kļuva par biedrības „Darba jaunatne" biedri (1926-1927) un strādāja žurnālā „Dzirkstis" (1927-1928). Pirmā publikācija - dzejolis „Sapņi" laikrakstā „Sociāldemokrāts" pielikumā 1926. gadā. No 1929. līdz 1931. gadam studēja Latvijas Universitātē dabaszinātnes, taču studijas nepabeidza. Darbojās studentu biedrībā „Zemgalija". Vienlaikus piepelnījās, strādādama par mašīnrakstītāju Zemkopības ministrijā, līdz pat 1932. gadam. Austra Skujiņa apmeklēja Rīgas Tautas augstskolas literāro studiju; bija arī Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības biedre (1931-1932). Nelaimīgas mīlestības dēļ 23 gadu vecumā beigusi dzīvi pašnāvībā, noslīcinoties Daugavā. Apbedīta Meža kapos.

A. Skujņas dzejoļu krājums "Dzejas"(1932) izdots pēc dzejnieces nāves.

Iznākušas arī izlases: "Dzeja" (1960), "Krīt manā pavasarī sarma" (1978), "Mans draugs ir tas, kurš neprot dzīvot" (1995), "Vēl viss nav paspēlēts..." (2002); krājumos nepublicētā dzeja un proza grāmatā "Es neprotu glāstīt..." (1998).

A. Skujiņas māsa Rūta Skujiņa par Austru sarakstījusi romānu "Zvaigžņu bērni" (1937), bet Leons Briedis kinoromānu "Asinīs krāsotās ilgas" (2000).