Atbildes, kuras tu meklē

Jāņa Poruka dzeja

Jāņa Poruka dzejā emocionāli piesātināta ir mīlestības lirika, kurā dominē sapņaina un estētiska pielūgsme, garīgās šķīstības alkas un elēģisks "pasaules sāpju" rūgtums. Lielākā daļa rakstnieka intīmo un apceres dzejoļu ir latviešu klasiskās dzejas šedevri, daudziem dzejas darbiem ir komponēta mūzika (īpaši daudz Emīla Dārziņa dziesmu). Jāņa Poruka dzīves laikā grāmatā izdota poēma "Zilizana sirdsdedze" (1905), lirika izdota krājumā "Dzejas" (1906).