Atbildes, kuras tu meklē

Latvieši, sevišķi Vidzemē filozofiskā gadsimta beigās

Sarakstīts 1796. gadā, vācu valodā.

1793.-1796. gadā Garlībs Merķelis strādājis par mājskolotāju Nītaures Annas muižā pie apriņķa tiesneša A. fon Tranzē, kur vācu valodā sarakstījis grāmatu "Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās". Grāmata latviski izdota 1905. gadā A. Būmaņa tulkojumā. Pirms tam izplatījās rokrakstā J. Pulāna tulkojumā.

Darbs kļuva pazīstams ne tikai Vācijā, bet arī Francijā un Skandināvijas valstīs. Kaut arī piesardzības dēļ "Latvieši" tika izdoti Vācijā, grāmata izraisīja vācu muižnieku neapmierinātību.

G. Merķelis atzina, ka tautām ir dabiskas tiesības uz revolūciju; prasīja likvidēt dzimtbūšanu; uzskatīja, ka valstij jāpastāv kā brīvprātīgai cilvēku apvienībai.

Viņš raksta: „Par ko padara valsti dzimtbūšana? Dzimtbūšana valsti iznīcina. Valsts ir brīvu ļaužu savienība visu un ikkatra atsevišķa cilvēka kopīgai laimei. Visas augstāko kārtu priekšrocības, pat valdnieka kronis, to īpašniekiem doti tikai tādēļ, lai viņi jo sparīgāk varētu strādāt minētā vienīgā mērķa labā."

G. Merķeļa darbi ļoti ietekmējuši Latvijas kultūras un sabiedrības dzīvi, īpaši jaunlatviešus.