Atbildes, kuras tu meklē
Janševskis Jēkabs

Jēkabs Janševskis

(1865-1931)

Jēkabs Janševskis (īstajā vārdā Jēkabs Janovskis) ir kurzemnieks, dzimis 1865. gada 16. februārī Nīgrandes muižas kalpu mājā netālu no Lietuvas robežas. Tēvs bijis liels grāmatnieks - lasīt un rakstīt iemācījies pats, skolā neesot gājis nevienu dienu. Jēkabu savukārt sešu gadu vecumā lasīt iemāca māte. Kā jau kalpu zēnam viņam agri jāsāk iet ganos un jāpalīdz arī citos darbos. Mācījies vietējā pagastskolā un (1873-1880) un Valtaiķu draudzes skolā (1882-1884). 1884-1885 dzīvojis Liepājā. Pirmā publikācija - recenzija par Lesinga komēdijas tulkojumu. 1889. gadā ieguvis skolotāja tiesības. Strādājis par skolotāju Nīcas pagastskolā (1889-1896). Rakstnieka personība veidojusies Nīgrandē, Nīcā un Liepājā. Tur dzīvodams, viņš iepazinis latviešu zemniekus, kuru dzīve viņam sniedza bagātīgu vielu romāniem, klausoties vietējas teikas un pasakas, iemīlējis latviešu folkloru. No 1896. gada viņš publicē savus tēlojumus no jūrnieku, zvejnieku un Lejaskurzemes malienas lauku dzīves. No 1902. gada dzīvojis Rīgā, strādājis dažādos laikrakstos. Pirmā pasaules kara laikā dzīvojis Krievijā, 1918. gadā atgriezies Latvijā. Bijis Valkā izdotā laikraksta "Tautas Balss" redaktors, no 1919. gada līdz 1931. gadam laikraksta "Valdības Vēstnesis" redakcijas loceklis un līdzredaktors. 1921. gadā viņš parādās atkal kā rakstnieks ar saviem lielajiem romāniem un kļūst ļoti populārs. Šajā laikā sarakstīti romāni "Dzimtene" (1921-1925), "Bandavā" (1928), "Mežvidus ļaudis" (1929), "Līgava" (1-2, 1931-1932), "Laimes bērns" (1931-1932, pabeidzis dēls Kārlis). Visi romāni izdoti atkārtoti gan Latvijā, gan trimdā. Miris 1931. gada 22. decembrī Rīgā, apbedīts Meža kapos.

Par romānu "Dzimtene" (1921-25)

Jēkabs Janševskis no 1889. līdz 1896. gadam Nīcas Lejnieku skolā strādājis par skolotāju. Iespējams, Nīcas pusē pavadītais laiks bijis nozīmīgākais viņa radošajā dzīvē. Vērojot nīcenieku dzīvi, viņam radās iecere romāna Dzimtene rakstīšanai. J. Janševskis sarakstījis arī vēsturisku apcerējumu Nīca (1928), kurā iekļauta informācija par pagastu, iedzīvotāju nodarbošanos, paražām, izglītību, veselības kopšanu un sabiedrisko dzīvi.

Romānam Dzimtene ir 8 grāmatas, kurās tēli kā raibā karuselī aizjoņo gar lasītāja acīm. Bet daudziem notikumiem Janševskis atrod iespēju piepīt klāt kādu senu parašu vai ticējumu tā katru Dzimtenes nodaļu pārvēršot par bagātu tautas tradīciju aprakstu. Piemēram, visā Latvijā pazīstamā ļoti senā latviešu tautas paraša - dejošana bērēs, ko Janševskis Dzimtenes sestajā grāmatā parādījis ļoti precīzi un ne tikai to.

Skatīt arī Janševskis Jēkabs

Skatīt arī Janševskis Jēkabs