Atbildes, kuras tu meklē

Tulkojumi un atdzejojumi

Latviešu literatūrā nepārspēti ir Raiņa tulkojumi, īpaši J. V. Gētes "Fausts", kā arī A. Puškina "Boriss Godunovs".

Rainis izcili tulkojis arī H. Ibsena, Dž. G. Bairona, V. Šekspīra, F. Šillera darbus.